Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 2 (2012)

Unikátní sbírka loveckých trofejí na zámku Erbach

Ing. David Vaca, Ph.D.

Pokud plánujete v letošním roce cestu na západ od našich hranic a chcete ji spojit s návštěvou nějaké myslivecké památky, neměli byste vynechat zámek Erbach v Hesensku, kde je k vidění unikátní sbírka paroží a nejrůznějších mysliveckých artefaktů. Po známé sbírce trofejí na zámku Moritzburg u Drážďan jde o druhou nejvýznamnější sbírku tohoto zaměření v Německu.

Kulovnice Dakota Model 76 – z „divokého západu“ na náš trh

Ing Jiří Fencl

Dakota není jen součást názvu dvou států USA, Severní a Jižní Dakoty a dvou skupin indiánských kmenů severoamerického národa Siouxů, ale také označení vysoce kvalitní (a proto též poměrně drahé) lovecké opakovací kulovnice původem z USA, která se nedávno objevila na tuzemském trhu.

Reprezentanti ČR v olympijských brokových disciplínách pro rok 2012

Petr Zvolánek

Stalo se tradicí, že v únorovém čísle Světa myslivosti přinášíme kromě kalendáře hlavních střeleckých akcí v brokových disciplínách také nový seznam reprezentantů ČR v olympijských brokových disciplínách. Reprezentaci jmenuje Český střelecký svaz (ČSS) z kandidátů navržených trenérskou radou brokových disciplín ČSS a profesionálními pracovníky ČSS v čele se státními trenéry brokových disciplín.

Další novelizace zkušebních řádů na obzoru

Karel Pfeifer

V lednu 2013 má vstoupit v platnost další, od r. 2006 již třetí podoba zkušebních řádů (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů. Pro uživatele honiteb, chovatele loveckých psů, pořadatele zkoušek a rozhodčí to není dobrá zpráva. Sotva si osvojili poněkud nepřehledná a často sporná ustanovení ZŘ z r. 2008, čeká je příští rok záplava změn a nových ustanovení. Proč? Vždyť právní normy, které ZŘ musejí respektovat (zákon o myslivosti, vyhláška č. 244/2002 Sb. a pověření č. 1/2002), zůstaly přece po celou dobu beze změn.

Zkušební řády a lovecká upotřebitelnost

Mgr. Jaroslav Rataj

S velkým zájmem jsem si ve Světě myslivosti přečetl diskusní příspěvky Ladislava Holeše (v č. 12/2011) a MUDr. Tadeáše Maślanky (v č. 1/2012), reagující na problematiku lovecké upotřebitelnosti v pojetí zkušebních řádů (ZŘ). Je zřejmé, že poté, co kynologická komise Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) na jednotlivé okresní myslivecké spolky rozeslala dopis, jímž zakázala potvrzovat loveckou upotřebitelnost po absolvování barvářských zkoušek honičů (BZH), což následně myslivecká rada ČMMJ uvedla na pravou míru a zákaz zrušila, si mnoho lidí sedlo a porovnalo ZŘ s textem vyhlášky č. 244/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“), kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Stejně jako já museli přijít na značné nesrovnalosti.

Naháňky v sezóně 2010/2011 z pohledu vůdců psů

Ing. Petr Ziegrosser

Naháňky se slíděním jsou v Čechách tak trochu moje dítě. Před deseti lety jsme pro ně s Ing. Ctiradem Rakušanem vymysleli české pojmenování (německy Bewegungsjagd) a v r. 2003 vydala Českomoravská myslivecká jednota (zásluhu na tom má Ing. Jaroslav Kostečka) moji nenápadnou brožurku, která je jednoduchým návodem pro všechny zájemce o organizování tohoto společného lovu. Deset let uteklo jako voda a co se změnilo? Mnoho, ale rozhodně ne k lepšímu!

Úředníka ošálíte, přírodu ne

Ing. David Vaca, Ph.D.

Se státní správou myslivosti se setkávají všichni myslivci. Zpravidla k ní zaujímají spíše rezervovaný postoj, neboť „po nich většinou jen něco chce“, příp. „jim něco nakazuje“. Je tomu však skutečně tak? Jaký je pohled z druhé strany? Na to jsme se zeptali Ing. Zdeňka Navrátila, referenta ochrany lesního půdního fondu, lesnictví, myslivosti a rybářství Odboru životního prostředí na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

V Lužici žijí již desítky vlků

Jan Stejskal

Nedaleko českých hranic – v Lužici – žije početná populace vlků. Kdo by čekal, že to bude v lidmi málo dotčené krajině, velice by se mýlil. Vlci žijí ve vojenském újezdu Oberlausitz, v běžně obhospodařované kulturní krajině, dokonce i v odtěžených povrchových uhelných dolech. Kdy je můžeme očekávat v Čechách?

Sokolnický festival v Al Ain

Mgr. Marcela Medková

Na sklonku loňského roku se ve městě Al Ain, ležícím ve východní části emirátu Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty, SAE), konal 3. ročník mezinárodního Sokolnického festivalu (The Third International Festival of Falconry). Akce s bohatým doprovodným programem, jehož součástí bylo zasedání Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců (I. A. F.) a řada odborných přednášek a seminářů, proběhla ve dnech 10. až 18. prosince v atraktivním prostředí pevnosti Jahili. Festivalu se aktivně zúčastnilo přes 800 sokolníků z 80 států světa a program určený veřejnosti zhlédlo 10 tisíc návštěvníků.

Správné odebírání vzorků černé zvěře na trichinelózu

MVDr. Vladimír Žákovčík

O tom, že je trichinelóza černé zvěře onemocněním stále aktuálním, není třeba pochybovat. Svědčí o tom pozitivní nálezy tohoto parazita v posledním desetiletí jak u nás, tak u našich sousedů v zahraničí.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku