Další novelizace zkušebních řádů na obzoru

Karel Pfeifer

V lednu 2013 má vstoupit v platnost další, od r. 2006 již třetí podoba zkušebních řádů (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů. Pro uživatele honiteb, chovatele loveckých psů, pořadatele zkoušek a rozhodčí to není dobrá zpráva. Sotva si osvojili poněkud nepřehledná a často sporná ustanovení ZŘ z r. 2008, čeká je příští rok záplava změn a nových ustanovení. Proč? Vždyť právní normy, které ZŘ musejí respektovat (zákon o myslivosti, vyhláška č. 244/2002 Sb. a pověření č. 1/2002), zůstaly přece po celou dobu beze změn.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku