Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 10 (2013)

Rarita roku 2013 – V. kolo (str. 24-25)

Redakce

V předposledním kolo soutěže Rarita roku 2013 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej svedlo souboj o postup do Velkého finále 13 trofejí – 12 z ČR a jedna ze Slovenska.

Pravda o obnovení Řádu sv. Huberta v Kuksu (str. 22-23)

Josef Štych

Blížící se 3. listopad 2013 je významným výročím Řádu sv. Huberta (dále Řád) a zároveň i datem několika dalších výročí k Řádu se vztahujícím. V tomto roce si připomínáme 275 let od smrti Františka Antonína hraběte Šporka, zakladatele a zároveň i prvního Velmistra Řádu. Opomenout nelze velmi důležité 290. výročí přijetí řádových insignií císařem Karlem VI., které bylo zároveň i oficiálním uznáním Řádu panovníkem, jenž byl ve stejném roce korunován českým králem. Pro současný Řád je výše zmíněné datum též 35. výročím ilegálního obnovení Řádu, který byl právoplatně uznán přímým pokračovatelem Řádu Šporkova.

Záchranný chov kozy bezoárové – pokračování výzkumu v oboře Vřísek na Lesní správě Česká Lípa (str. 19-21)

Eduard Levý, Ladislav Masopust, Martin Fuxa, Martin Ernst, Jarmila Matoušková a Jiří Lamka

Ve Světě myslivosti č. 3/2010 byl zveřejněn článek „Záchranný chov kozy bezoárové na Lesní správě Česká Lípa“, obsahující informace o výzkumu tohoto druhu spárkaté zvěře v oboře Vřísek. V závěru článku jsme slíbili seznámit veřejnost s komplexními výsledky projektu, což proběhlo zveřejněním závěrečné zprávy na internetových stránkách Lesů České republiky, s. p. (www.lesycr.cz/odborne-rady/granty-a-dotace/Stranky/projectSummary.aspx; projekt č. 31). V časopise bychom se k výsledkům výzkumu ještě jednou rádi vrátili. Za nejdůležitější informací považujeme fakt, že se v oboře Vřísek podařilo k březnu 2013 dosáhnout normovaného stavu kozy bezoárové, který činí 40 kusů.

Rohy za sto milionů (str. 18)

Redakce

Letos v červnu se bezpečnostním sborům – Celní správě ČR (CS) a Policii ČR (PČR) – podařilo ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) zajistit při akci s krycím názvem RHINO rohy nosorožců tuponosých v hodnotě bezmála 100 miliónů korun. Informace o akci proběhla většinou médií. Jde o velký záchyt, na kterém CS s ČIŽP spolupracovaly již od r. 2011. Množství zabavených rohů je skutečně pozoruhodné, akci lze bezesporu považovat za významný úspěch v boji proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy živočichů a částmi jejich těl. Do nelegální činnosti bylo zapojeno 16 osob, z nichž 15 bylo po zadržení umístěno do vazby. Ve skupině byly osoby, které celou akci (akce) řídily, dále osoby, které „verbovaly“ střelce, a střelci, kteří nosorožce ulovili.

Staří kňouři jsou důležití (str. 16-17)

Ctirad Rakušan

Zní to neuvěřitelně, ale dlouhodobě zjišťovaný nedostatek starých kňourů ve stavu černé zvěře přispívá ke zvyšování škod, které divočáci působí v zemědělství. Bylo na to již několikrát upozorňováno, ale většina myslivců to nevzala na vědomí. Při přehlídkách trofejí se ukazuje, že trofeje dospělých, tj. pětiletých a starších kňourů jsou vzácné, ale také, že většinu ulovené zvěře tvoří dvouletí kňouři. To je velká chovatelská chyba, která se stále opakuje.

Vyhláška, která ničemu nepomůže (str. 15)

Petr Ziegrosser

Politická situace posledních měsíců způsobila smetení návrhu novely zákona o myslivosti, jemuž byla od začátku roku věnována značná pozornost, pod stůl. Jeho navrhovatel, tedy Ministerstvo zemědělství, se nyní snaží řešit alarmující situaci s vysokými stavy černé zvěře alespoň novelou vyhlášky o dobách lovu. Pokud by však došlo k jejímu schválení v podobě návrhu, který pronikl na veřejnost v srpnu t. r., přineslo by to přesný opak toho, co MZe sleduje …

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a redukce početních stavů spárkaté zvěře (str. 14)

Jiří Šír

Ve Světě myslivosti č. 9/2013 jsem si přečetl článek kolegy Ing. Milana Slavingera o jeho pohledu na Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře pro období 2013–2018 (Svět myslivosti č. 8/2013 – pozn. red.), resp. na to, zda tento pokyn vyřeší současnou situaci s přemnoženou spárkatou zvěří. Obsah příspěvku mne donutil reagovat – také článkem.

Venkov, jedna rodina (str. 12-13)

David Vaca

Spory mezi myslivci a zemědělci kvůli škodám působeným spárkatou zvěří na polích probíhaly „odnepaměti“, a dokud bude v našich honitbách zvěř, nezmizí. Jde o to, jak je dostat na snesitelnou úroveň, což je však v posledních letech při narůstající početnosti prasete divokého a neustále se rozmáhajícímu pěstování plodin, jako je kukuřice a řepka, úkol na hranici science-fiction. Že to však není zcela nemožné, dokazují některé příklady z praxe. S názornou ukázkou směru, který lze doporučit pro cestu k tolerovatelným škodám, se lze seznámit na Liberecku, kde již více než deset let úspěšně spolupracují myslivci, zemědělci a státní správa myslivosti.

Nečekaný výlet divočáka (str. 11)

Redakce

Z článku „Co divočáci dělají celý den?“ (Svět myslivosti č. 4/2013), který obsahoval dílčí výsledky telemetrického sledování prasete divokého na Šumavě, vyplynulo, že černá zvěř většinou neopouští své teritorium, pokud má v dosahu dostatek potravy. Během letošního léta však byli výzkumníci z České zemědělské univerzity svědky zajímavého putování lončáka pojmenovaného Mirek.

31. mezinárodní konference biologů zvěře (str. 10-11)

Miloš Ježek

Ve dnech 27. až 29. srpna t. r. se v Bruselu uskutečnil 31. ročník konference Mezinárodní unie biologů zvěře (International union of game biologists – IUGB). Konference IUGB se konají v dvouletých intervalech v různých částech světa. Letos se pořádání ujalo několik belgických organizací zabývajících se myslivostí a ochranou přírody. V čele organizačního výboru konference stanul prezident IUGB dr. Yves Lecocq, celou akci zastřešila Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (CIC).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku