Hledám cesty, jak pomoci zvěři a myslivosti

 

{mosimage}

00ROZH

Hledám cesty, jak pomoci zvěři a myslivosti

Ing. David Vaca, Ph.D.

18. dubna oslaví významné jubileum - abrahámoviny - předseda redakční rady našeho časopisu doc. ing. Vladimír Hanzal, CSc. Redakce mu tímto přeje hodně úspěchů v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, které jsou jeho denním chlebem, v rodinném životě a samozřejmě "Lovu zdar!" V půli března jsme se s jubilantem setkali a položili mu několik otázek týkajících se jeho názorů na myslivost, vzdělávání myslivců a na působení v redakční radě Světa myslivosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku