Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?

 

{mosimage}

00ANK

Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?

Prvním dubnovým dnem začíná nový myslivecký rok. Ještě předtím, v únoru a březnu, jsme stihli nasčítat, kolik zvěře běhá v našich honitbách, abychom mohli svědomitě připravit plány lovu a po dohodě s držiteli honiteb je předložit k evidenci státní správě myslivosti. Zastavme se u dvou kouzelných slov použitých v předchozím souvětí: "nasčítat" a "svědomitě". Proč ty uvozovky a ironický tón? Při pohledu na výsledky myslivecké statistiky, zejména při porovnání hodnot jarních kmenových stavů a konečné výše úlovků v horizontu několika let, je na místě pochybovat o tom, zda současné termíny sčítání (únor-březen) a v praxi užívané metody (u spárkaté zvěře např. sčítání u krmelců) dávají reálný obraz o počtech zvěře v našich honitbách. Dochází ke značnému zkreslení, vykazují se nižší stavy zvěře, než které v honitbách skutečně jsou. Nebylo by lepší např. spárkatou zvěř sčítat až v dubnu, kdy již intenzivně vychází na pastvu na volná prostranství a je možné snadněji i objektivněji zjistit její stavy, navíc bez zimních úhynů? A co ostatní druhy zvěře?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku