Poslanci přijali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

 

{mosimage}

00POL

Poslanci přijali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

2. března t. r. přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na druhý pokus klíčovou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která počítá s vytvořením evropské soustavy zvláště chráněných oblastí Natura 2000. Pokud by parlament nepřijal novelu včas (tak, aby začala platit od 1. 5. 2004 - pozn. red.), hrozily by republice po vstupu do EU vysoké finanční sankce do doby, než by zjednala nápravu.

Ačkoli poslanci předložili desítky pozměňovacích návrhů, sněmovna nakonec nepřijala žádný, který by byl v rozporu s evropskými směrnicemi. "Z evropského hlediska je to přijatelné," uvedl bezprostředně po hlasování Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí. Sněmovna například zamítla návrh Jihočeského kraje, aby nově vyhlašované ptačí oblasti, které dosud nejsou chráněny v rámci národních parků či krajinných oblastí, podléhaly souhlasu kraje a dotčených obcí. "Samospráva zodpovídá za rozvoj regionu a nová chráněná území mohou přinést další omezení," obhajoval návrh náměstek jihočeského hejtmana Jiří Vlach. Pokud by však kraj nebo obec vyhlášení nové chráněné oblasti zablokovaly, mohlo by to znamenat porušení evropské směrnice a českých závazků vůči unii. Sněmovna nakonec přijala pozměňovací návrh poslance Františka Pelce, podle něhož se musí nově vyhlašovaná ochranná území s kraji a obcemi projednat, ty ale nebudou mít právo veta.

Obava, že novela zákona omezí majitele lesních či zemědělských pozemků, provázela tuto předlohu po celou dobu jejího zdlouhavého projednávání. Byl to i jeden z hlavních důvodů, proč poslanci rozdílem jediného hlasu novelu loni v listopadu nepřijali.

Vzhledem k tomu, že velká část navrhovaných čtyř desítek lokalit ptačích oblastí již leží na území dnešních chráněných krajinných oblastí nebo národních parků, vzroste po vyhlášení soustavy Natura 2000 plocha území vyžadujících zvláštní ochranářskou péči v ČR o 2375 km2. Ptačí území tak mají mít rozlohu 8007 km2 (celková rozloha ČR je bezmála 79 000 km2).

Péče o chráněná území přijde podle propočtů MŽP ročně na 480 mil. korun, z čehož 300 mil. bude možno brát z peněz resortu. Zbylých 180 mil. korun bude nutné investovat ze státního rozpočtu. Další náklady ze státního rozpočtu si vyžádají kompenzace vlastníkům pozemků, jejichž hospodaření bude omezeno ochranou nových území soustavy Natura 2000. Za ztížení zemědělského hospodaření vydá stát podle odhadu 31 mil. korun ročně, za omezení hospodaření v lesích 320 mil. ročně a za omezení chovů v rybnících dalších 48 mil. korun.

Novelu musí ještě schválit Senát, kam by se měla dostat kolem poloviny března, a podepsat prezident.

Hospodářské noviny a Ekolist (www.ekolist.cz), 3. 3. 2004, red.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku