Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 04/04

Nové dotace do zemědělství vyhovují i myslivosti

 

{mosimage}

00PRAX

Nové dotace do zemědělství vyhovují i myslivosti

Pavel Kříž

Nedávno se mi dostala do rukou brožurka Agroenvironmentální programy ČR - programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství, kterou vydalo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Už dlouho jsme takovou publikaci očekávali. Je důležitá zejména proto, že její autoři některé z dotačních titulů konzultovali s myslivci z mysliveckých sdružení Borovina Vidonín, Vlkov a Březí (viz např. články ve Světě myslivosti č. 1 a 2/2003 - pozn. red.). Jde o to, že většina uvedených dotací poskytovaných zemědělcům v dosud nebývalé míře prospěje také ochraně zvěře. Je jen třeba, aby myslivci dokázali věc vysvětlit zemědělcům a uměli jim pomoci jednotlivá opatření v krajině správně zrealizovat.
Vydatným pomocníkem jim přitom budou štědré finanční náhrady, o nichž informuje výše uvedená brožura a jimž budu věnovat pozornost v následujícím textu.

Zemědělská politika EU: podaří se uplatnit nároky zvěře při současných změnách v krajině?

 

{mosimage}

00PRAX

Zemědělská politika EU: podaří se uplatnit nároky zvěře při současných změnách v krajině?

Ing. František Havránek, CSc.

V současné době dochází a i nadále bude docházet ke změnám intenzity a praktik zemědělské výroby. V naší krajině bude zřejmě narůstat podíl zalesněných ploch a zvyšovat se bude i výměra zemědělské půdy uložené do klidu. Na první pohled by se mohlo zdát, že z pohledu myslivosti jde o veskrze pozitivní trendy. Skutečnost však může být poněkud jiná.

6. mistrovství Evropy preparátorů

 

{mosimage}

00ZAJ

6. mistrovství Evropy preparátorů

Ing. Bc. Jiří Honzírek & Ing. Václav Tlapák,

Jak Svět myslivosti informoval v letošním březnovém čísle, souběžně s 23. ročníkem veletrhu Jagd und Hund pořádaného v německém Dortmundu se ve dnech 27. 1. - 1. 2. t. r. na stejném místě (jako součást veletrhu) uskutečnil i 6. ročník mistrovství Evropy preparátorů. Protože podrobnější informace o této zajímavé akci se podařilo získat až po uzávěrce březnového čísla Světa myslivosti, následujícím textem doplňujeme výše citovaný článek.

Firma Eduard Kettner v České republice

 

{mosimage}

00PRED

Firma Eduard Kettner v České republice

Ing. Ondřej Kozub

V loňském roce probleskly i v našem tisku zprávy o ekonomických problémech německé firmy Eduard Kettner, která má své zastoupení i u nás. Nakonec však vše dobře dopadlo, firmu se podařilo zachránit a zdá se, že její postavení na trhu prodeje lovecké výzbroje a výstroje a potřeb pro pobyt v přírodě ještě zesílí. O rozhovor nejen na toto téma jsme požádali ing. Jaroslava Dvořáka, jednatele společnosti Eduard Kettner, s. r. o.

Kulovnice Mauser M03

 

{mosimage}

00VYBA

Kulovnice Mauser M03

Ing. Jiří Fencl

V posledních době stavěla firma Mauser své kulovnice na osvědčeném a dlouhými léty užívání prověřeném systému Mauser M98. Proto všichni zájemci netrpělivě čekali na slíbený nový, moderní systém kulovnice M03, který má vhodně skloubit tradiční kvalitu a spolehlivost výroby firmy Mauser s novými, aktuálními obslužnými prvky. A - jak se zdá - skutečnost potvrzuje očekávání.

Méně známá tasemnice ohrožující zdraví (nejen) loveckých psů

 

{mosimage}

00PES

Méně známá tasemnice ohrožující zdraví (nejen) loveckých psů

MVDr. Viktor Dvořák, Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.

V podzimních měsících loňského roku byla u psů na Tišnovsku opakovaně zachycena u nás doposud méně známá tasemnice z rodu Mesocestoides, pro niž se v literatuře obvykle používá český název tasemnice norčí (Mesocestoides lineatus). Vzhledem k tomu, že lovečtí psi mohou být při pobytu v přírodě tasemnicí norčí bezprostředně ohroženi, považujeme za vhodné uvést několik základních informací o tomto parazitovi.

Alpští brakýři jezevčíkovití podruhé ve Vrbovně

 

{mosimage}

00PES

Alpští brakýři jezevčíkovití podruhé ve Vrbovně

Petra Červinková, ČKCHABJ

Ve dnech 6. - 7. prosince loňského roku se v honitbě Vrbovna společnosti Uniles, a. s., Rumburk uskutečnily klubové zkoušky honičů pořádané Českým klubem chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (ČKCHABJ) ve spolupráci s OMS ČMMJ Děčín, společností Uniles a Střední lesnickou školou Šluknov. Sešli jsme se, a nutno podotknout, že velice rádi, již druhým rokem na stejném místě.

Individuální zkoušky slovenských kopovů v Ondřejově

 

{mosimage}

00PES

Individuální zkoušky slovenských kopovů v Ondřejově

Ing. Jindřich Hýža

Ve dnech 1. až 2. listopadu 2003 proběhly v honitbě honebního společenstva Ondřejov nedaleko ladových Hrusic individuální zkoušky honičů - slovenských kopovů pořádané Klubem slovenského kopova.

Obora Klokočka

 

{mosimage}

00OBOR

Obora Klokočka

Ing. Jan Klíma

Pyšnit se vlastním oborním chovem patřilo k samozřejmostem mocných šlechtických rodů. I rod Valdštejnů cítil potřebu věnovat pozornost prostředí, které by je vedle honosných staveb reprezentovalo a poskytovalo jim prostor pro loveckou zábavu. Když se rozhodli pro lesy v okolí potoka Rokytky, ještě se této oblasti nedaleko Mnichova Hradiště neříkalo Klokočka. Dnes tam najdeme jednu z našich největších současných daňčích obor.

Výsledky policejních kontrol na honech na severní Moravě a ve východních Čechách

 

{mosimage}

00HON

Výsledky policejních kontrol na honech na severní Moravě a ve východních Čechách

Na podzim se v různých médiích čas od času objevily informace o policejních kontrolách myslivců před hony. Policisté sledovali, zda myslivci před hony dodržují zákonné předpisy nakládání se zbraně, nepožívají alkohol atd. Podívejme se, jaké výsledky přinesly kontroly ve dvou regionech ČR: na severní Moravě a ve východních Čechách.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku