Z NAŠICH HONITEB

 

{mosimage}

00HON

Z NAŠICH HONITEB

OREL SKALNÍ NA VYŠEBRODSKU
Pravděpodobně z nedalekých rakouských Alp se do jižní části okresu Český Krumlov zatoulal mladý samec orla skalního. Opakovaně byl pozorován v první polovině ledna letošního roku v okolí Rožmberka nad Vltavou lesním personálem společnosti Agrowald Rožmberk, s. r. o., a Lesní správy LČR Vyšší Brod. 

Pobyt orla v této oblasti zřejmě způsobila dostatečná potravní nabídka - oborní chovy mufloní zvěře v okolí Rožmberka. Dravec byl totiž opakovaně pozorován při neúspěšných útocích na holou mufloní zvěř. Oborník Richard Hurný jej natočil na videokameru při návštěvě obory Metlice.
RU

KOMUNIKACE MEZI ČESKOU SPOLEČNOSTÍ ORNITOLOGICKOU A KLUBEM SOKOLNÍKŮ PŘI ČMMJ UVÁZLA NA MRTVÉM BODĚ
Česká společnost ornitologická (ČSO) informovala na svých internetových stránkách (www.cso.cz) o tom, že po dvou letech ukončila snahy o komunikaci a spolupráci s Klubem sokolníků při ČMMJ (KS), neboť faktickou spolupráci se i přes veškeré úsilí nepodařilo navázat.
V rámci programu ČSO Volná křídla vznikla před dvěma lety iniciativa na uspořádání setkání se zástupci KS za účelem výměny názorů na palčivé otázky týkající se ochrany dravců a sov. Výzva byla akceptována a postupně došlo ke dvěma setkáním. Jejich účastníci se vzájemně informovali o postojích a názorech na různá témata související s držením dravců a sov v zajetí. Dospěli k závěrům, které jednak umožňovaly pokračovat v komunikaci, jednak dávaly naději na možnost navázání konstruktivní spolupráce. Ze setkání vzešlo i několik konkrétních úkolů pro obě strany, jejichž smyslem bylo uvést závěry setkání do praxe. V průběhu dalšího roku a půl se však podle ČSO ukázalo, že tyto úkoly KS nebere vážně a naděje na smysluplnou komunikaci byly zmařeny. ČSO konstatovala, že KS nesplnil stanovené úkoly a rovněž vzájemná komunikace téměř ustala. ČSO se podle svého prohlášení pokusila vyvolat nové setkání v listopadu 2003, avšak vzhledem k tomu, že neobdržela od KS stanovisko ani dva týdny před navrženým termínem setkání, nakonec je odvolala. Na základě těchto zkušeností zaslala KS počátkem letošního roku dopis, v němž z výše uvedených důvodů ukončila snahu o vzájemnou komunikaci.
ČSO uvedla, že do budoucna nevylučuje možnost znovu usednout s KS k jednání, avšak za předpokladu, že in-vestovaný čas a energie budou vyváženy konstruktivním přístupem a nadějí na pozitivní výsledek.
Zpracováno podle tiskové zprávy ČSO ze dne 5. 2. 2004, red.

Předmět Farmový chov jelenovitých (jarní semestr 2004)
Koncem února letošního roku odstartovala na pražské České zemědělské univerzitě výuka předmětu Farmový chov jelenovitých. Pro případné zájemce zveřejňujeme termínový kalendář přednášek plánovaných na konec března, duben a květen. Přednášky (s výjimkou pitvy) se konají v učebně Katedry veterinárních disciplín Agronomické fakulty ČZU v Praze-Suchdole v níže uvedených termínech od 1545 do 1720 hod.
Termíny a témata přednášek: 31. 3. - Pitva daňka (MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.), 7. 4. - Reprodukce ve farmových chovech jelenovitých (prof. ing. František Louda, DrSc.), 14. 4. - Výživa jelenovitých (ing. Hubert Hermann, CSc.), 21. 4. - Úvod do etologie, komunikace jelenovitých (doc. ing. Luděk Bartoš, DrSc.), 28. 4. - Technologie a produkce ve farmových chovech jelenovitých (ing. Václav Pařízek), 5. 5. - Zootechnika a plemenářská praxe ve farmových chovech jelenovitých (ing. Václav Pařízek), 12. 5. - Faktory ovlivňující tvorbu paroží (doc. ing. Luděk Bartoš, DrSc.), 19. 5. - Aktuality z oblasti farmových chovů jelenovitých nebo návštěva experimentálního chovu jelenů ve VÚŽV v Praze - Uhříněvsi (podle dohody se studenty) (doc. ing. Luděk Bartoš, DrSc., dr. ing. Jan Pintíř, Ph.D., ing. Václav Pařízek), 28. 5. - Diskuse k předmětu (dotazy, co nebylo jasné nebo co v předmětu chybělo) a videofilmy o farmových chovech jelenovitých (doc. ing. Luděk Bartoš, DrSc., dr. ing. Jan Pintíř, Ph.D., ing. Václav Pařízek).
Místo cvičení bude zorganizována exkurze, jejíž termín a způsob dopravy bude dohodnut přímo se studenty.
Již konané přednášky: Úvod - "Fletcherova přednáška" (doc. ing. Luděk Bartoš, DrSc.), Právní aspekty farmových chovu jelenovitých (ing. Zdeněk Burda), Veterinární problematika ve farmových chovech jelenovitých (MVDr. Dalibor Zaorálek), Zoologické zařazení druhů chovaných na farmách, specifika, ČR, svět (dr. ing. Jan Pintíř, Ph.D.), Úvod do anatomie (prof. ing. Jiří Rozinek, CSc.).
Redakce

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku