ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

USA: stavy jelenců prudce stoupají
Michiganská univerzita přichází s tvrzením, že už několik let prudce stoupají stavy jelenců běloocasých a někde dosahují výše až 16 kusů na 100 ha. Příčinou je nedostatečný zájem o lov.
Jäger, 5/2003, Rš

Německo: výchova myslivců v režii ochránců přírody?
Představitelé "Zelených" v Sársku (Německo) požadují, aby vyučováním a zkouškami budoucích myslivců bylo pověřeno tamní ministerstvo životního prostředí.
Jäger, 5/2003, Rš

Švýcarsko: první výskyt psíka mývalovitého
V srpnu loňského roku byl ve švýcarské Juře přejet autem psík mývalovitý. Je to údajně jeho první zaznamenaný výskyt ve státě.
Der Anblick, 1/2004, Rš

Itálie: přesné záznamy o mysliveckých aktivitách
V italské provincii Friault - Julské Benátsko, která hraničí s rakouskými Korutany, dostane každý myslivec notes, do kterého musí zapsat každou loveckou návštěvu honitby dříve, než do ní vstoupí. Obdobně musí do notesu zaznamenat každý ulovený kus spárkaté zvěře. Pokud tak neučiní a je zadržen policií nebo lesníky, je pokládán za pytláka a ztratí povolení k lovu.
Der Anblick, 5/2003, Rš

Německo: podporuje odstřel kormoránů
Spolková rada vyzvala spolkovou vládu, aby prosazovala v celé EU odstřel kormoránů, kteří působí velké škody na rybách. Ochránci přírody upozorňují na nebezpečí, že by povolení odstřelu mohlo být zneužito k vybíjení kormoránů.
Jäger, 1/2004, Rš

Švédsko: losů je příliš mnoho
Švédští lovci jsou zneklidněni: vláda zamýšlí trvale snížit stav losí zvěře o 400 000 kusů, protože působí příliš velké škody na lesních porostech. Pokud pod vlivem dřevařských a papírenských firem, které mají ve Švédsku velké slovo, poklesne stav losů, sníží se i jejich odstřel. V loňské lovecké sezóně byl preliminář 100 000 kusů.
Jäger, 1/2004, Rš

Laň se dožila 24 let
Před 24 lety obeznal jeden švýcarský myslivec ve své honitbě jelení zvěř. Ukázalo se, že jde o nepříliš silnou laň, která našla v honitbě dostatek klidu a byla přísně hájena. Každoročně měla koloucha, a založila tak jelení tlupu. V posledních osmi letech už nekladla, silně vyhubla a pohybovala se pomaleji. V lednu t. r. byla ulovena. Její hmotnost byla 55 kg. Laň byla předána k vyšetření Vysoké škole veterinární v Hannoveru.
Schweizer Jäger, 2/2004, Rš

Nečekaný výsledek lovu
Školní polesí Chorin, patřící Vyšší lesnické škole v Eberswalde nedaleko Berlína, mělo do konce loňského roku ulovit ještě devět kusů jelení zvěře, aby splnilo plán odstřelu. Dne 11. prosince 2003 proto uspořádalo na ploše asi 1200 ha
naháňku se slíděním za účasti 110 střelců, 12 honců a asi 30 psů.
Na výřadu nakonec leželo 52 kusů jelení zvěře, 33 kusů černé zvěře, 21 kusů srnčího a dvě lišky. Plán odstřelu jelení zvěře byl překročen o plných 43 kusů, což vzbudilo velký rozruch mezi sousedními myslivci i na úředních místech a je předmětem soudního jednání. Wild und Hund, 3/2004, Rš 

Itálie: zákaz lovu sluk na tahu
Italský zákon o myslivosti dovoluje lovit sluku a bekasinu od 3. září do 31. prosince. Sluky se nesmí lovit na čekané, ale výlučně slíděním. Je zakázáno lovit v úterý a v pátek, ale pouze tři dny v týdnu, jež stanoví příslušná oblast.
Der Anblick, 9/2003, Rš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku