ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

Lov medvědů na Slovensku
Počet medvědů se na Slovensku odhaduje nejméně na 800 kusů. Ročně se k odstřelu nabízí 30 až 50 medvědů. Doba lovu je od 1. června do 30. listopadu. Jen třetina ulovených medvědů dosahuje hmotnosti přes 100 kg, přičemž nejtěžší váží okolo 350 kg. Škody působené medvědy hradí stát.
Der Anblick, 3/2004, Rš

Afrika: prudký pokles stavu lvů
Podle poznatků biologa Laurence Franka žilo ještě před 20 lety v Africe asi 200 000 lvů. Dnes se jejich stav odhaduje na 23 000. Uvnitř chráněných území se jejich stav příliš nemění, ale mimo ně lev téměř vymizel. Příčinou je stále větší počet palných zbraní v rukou obyvatel a zvyšující se stavy skotu, které jejich majitelé chrání pomocí pušek.
Jäger, 1/2004, Rš

Záplava králíků ničí vinice ve Španělsku
Divocí králíci v minulém roce způsobili velké škody na vinicích ve španělské oblasti Cenicero. Zemědělci nyní žádají řešení jejich přemnožení. Důvodem velkého nárůstu početnosti králíků je údajně křížení divoké populace s domácími králíky, kteří jsou odolnější vůči běžným nemocem. Největší škody působí králíci na nově vysazených vinicích v jarním období. V letním období jsou již škody méně výrazné. Řešení nastalé situace se nabízí několik, avšak žádné není stoprocentní. Oplocení vinic je nákladné a navíc nedokonalé opatření. Účinnost repelentních prostředků je omezená a králíci je po krátké době začínají ignorovat. Odstřel je omezen dobou lovu, proto je snaha prodloužit toto období, a to především pro lov fretkováním. Podle některých vinařů je nutné povolit noční lov. Množství králíků, které lze pozorovat na vinicích po západu slunce, je obrovské. K přemnožení králíků v popisované oblasti došlo již před několika lety, avšak tehdy nedosáhlo dnešních rozměrů.
La Rioja, květen 2004, JŠ

Prašivina kamzíků na postupu
Už osm let stoupá v Dolomitech počet kamzíků nakažených prašivinou. Jejich stavy prudce poklesly. U nás nebyla tato choroba nikdy zaznamenána.
Wild und Hund, 7/2004, Rš

Německo: stavy černé nadále prudce stoupají
Výřad černé zvěře v lovecké sezóně 2002/2003 dosáhl 532 tisíc kusů. Znamená to, že ve srovnání s předcházející loveckou sezónou se odstřel zvýšil o 27 %. Rychle stoupá také odstřel psíka mývalovitého a mývala severního. Naproti tomu nápadný pokles byl zaznamenán u králíka divokého.
Wild und Hund, 6/2003, Rš

Rakousko: žádná léčiva do honiteb!
V Rakousku bylo ministerským výnosem zakázáno podávat volně žijící zvěři jakákoli léčiva, a to i proti parazitům. Výjimkou je orální vakcinace lišek proti vzteklině.
Der Anblick, 4/2003, Rš

Francie: vábení srnců je nevhodné
Lov srnce v říji lístkováním nebo za použití vábničky je povolen pouze v Alsasku. Jinde se pokládá za nemyslivecké využívat jeho pohlavní vzrušení a s ním spojenou neopatrnost k lovu.
Der Anblick, 8/2003, Rš

Švédsko: lov srnců
Lov v době říje a toku se ve Švédsku stejně jako v mnoha jiných evropských státech pokládá za nemyslivecký, protože v té době je velmi snadné zvěř ulovit. Proto ve Švédsku začíná doba lovu srnců teprve 10. srpna. V té době se srnci obvykle loví kulí. Na podzim se veškerá zvěř loví před hlasitými psy brokem.
Der Anblick, 7/2003, Rš

Švýcarsko: myslivec smí být členem jen v jedné honitbě
Ve švýcarských kantonech, s výjimkou těch, kde jsou licenční honitby, podléhá právo myslivosti kantonům, které je pronajímají. Honitbu zásadně tvoří katastr obce. Honitbu si mohou pronajmout jen společnosti, mající nejméně čtyři a nejvíce deset členů. Každý myslivec smí být členem pouze v jedné společnosti.
Der Anblick, 10/2003, Rš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku