Myslivost a její vliv na krajinu

 

{mosimage}

00PUBL

Myslivost a její vliv na krajinu

Ing. David Vaca, Ph.D.

Diskuse mezi vlastníky pozemků a ochránci přírody nad dopady vyhlášení sítě celoevropsky chráněných území Natura 2000 na hospodaření v “naturových” oblastech jsou všeobecně známé. Na jedné straně stojí snaha o ochranu přírodního bohatství, na straně druhé vlastnické právo, na jehož základě vlastníci požadují náhrady za nemožnost plného využívání svých pozemků k hospodářským a dalším aktivitám (kromě jiného i k výkonu práva myslivosti). Poněkud stranou zatím stojí aspekt možné ztráty zájmu vlastníků o pozemky vyhlášené jako území Natury 2000. Přitom právě výsledky nedávného výzkumu anglických vědců naznačují významnou roli vlastnictví pozemků ve spojitosti s loveckými aktivitami při udržování druhové pestrosti v krajině.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku