Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!

 

{mosimage}

00DISK

Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!

Po přečtení rozhovoru ing. Davida Vacy, Ph.D., s JUDr. Miroslavem Machalou (Svět myslivosti 8/2006) jsem si nejdříve řekl, že každý soudný člověk si vytvoří svůj obrázek, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že není možné nereagovat.

Jestliže mi JUDr. Machala vyčítá, že jsem své názory na situaci v ČMMJ neprojednal na „svém“ OMS Praha 2, chci uvést, že před posledním Sborem zástupců jsem s nimi seznámil Mysliveckou radu OMS Praha 2, přičemž mé informace se téměř shodovaly s oficiálními materiály MR ČMMJ zaslanými na všechny OMS. Dostal jsem též písemné pověření MR OMS Praha 2, abych vystoupil na SZ za OMS Praha 2. Průběh zasedání SZ stojí za zmínku. Ihned po mém příchodu před zahájením jednání si mě k předsednickému stolu pozval dosavadní jednatel Vladimír Broukal a v přítomnosti ing. Jaroslava Palase mne vyzval k odchodu, protože zasedání je neveřejné. Ukázal jsem mu své písemné pověření OMS Praha 2 a odmítl odejít. Nebudu zacházet do podrobností, ale přestože jsem se přihlásil do diskuse a byl jsem JUDr. Machalou, ale i předsedou OMS Bruntál ing. Chrásteckým mnohokrát napaden jako rozvraceč ČMMJ, nedostal jsem možnost říci své názory, příp. se obhájit. Takto vypadá demokratický způsob diskuse v ČMMJ pod vedením ing. Palase. Stejné jako jeho prohlášení o otevřenosti časopisu Myslivost jakýmkoliv názorům.

JUDr. Machala se zmiňuje o mé nepřítomnosti na jednání DR, kam jsem byl pozván, abych dokázal, o čem si „vrabci cvrlikali“, a to, že ing. Štěpán Müller spolu s jednatelem V. Broukalem objížděli OMS, aby získali podporu pro vybrané kandidáty do MR, a zejména zvolení ing. Palase předsedou. Místo toho, aby se DR zeptala V. Broukala a ing. Müllera, nebo na OMS, to mám dokázat já? Na jednání DR jsem odmítl jít s tím, že pod vedením JUDr. Machaly nelze zajistit jeho objektivitu.

Zabývat se názory JUDr. Machaly na Interlov nemá cenu. Jestliže ve svých sentencích uvede na jednom místě: „Tvrdím však, že Interlov nehospodařil špatně. Při změně tržní politiky v této oblasti ale nestačil z výnosů krýt náklady“, tak to je jako když člověk čte nejlepší pasáže z Dobrého vojáka Švejka! To se týká i většiny ekonomických rozborů JUDr. Machaly. Zmíním snad ještě jednu jeho větu: „Přitom se vůbec neprokázalo, že někdo něco úmyslně prohospodařil, nebo někdo někoho úmyslně poškodil, příp. se obohatil na úkor Interlovu“. Poradní skupina pro Interlov přišla na skutečnost, že se z majetku Interlovu fingovaným nájmem jedné zasedací místnosti splácel dům Halali v Jungmannově ulici. Šlo o pronájem místnosti o výměře přibližně 20 m2 za částku 210 000,- Kč měsíčně, která byla a dodnes je vybavena nábytkem ČMMJ, přičemž za zbytek celého patra platila ČMMJ Halali 50 000,-Kč měsíčně. To nebylo poškozování Interlovu? Za období tohoto „pronájmu“ bylo z Interlovu vyvedeno 15,6 mil. Kč!

JUDr. Machala také nepochopil, že poradní skupina (s jejímiž závěry se ztotožnila i MR ČMMJ) navrhuje řízenou likvidaci Interlovu, při níž lze docílit pod kontrolou největší profit z prodeje. Likvidátora by jmenovala MR ČMMJ, která by určila také výši platu. Každopádně by nešlo o 13 mil. Kč, jimiž JUDr. Machala záměrně dezinformuje veřejnost! Místo zveřejňování pravdivých informaci však kdosi před zasedáním SZ rozšířil na OMS názor, že poradní skupina k těmto závěrům došla, aby se „někdo“ zmocnil likvidace Interlovu a rozkradl jej! Nenapadne čtenáře náhodou, kde tato myšlenka vznikla? Jestliže podzimní SZ rozhodne o dalším fungování Interlovu, obávám se, že podnik bude hospodařit stejně jako dosud. Bude se rozprodávat nepotřebný majetek a získané prostředky se postupně spotřebují na provozní náklady, nebo zmizí. Bez jakýchkoliv problémů a zřejmě pod dohledem DR jako dosud.

Jestliže JUDr. Machala připouští v souvislosti s Interlovem, že „Zodpovědnost neseme všichni, kteří jsme u toho“, proč nevyvodí důsledky a neuvolní funkci? K tomu jsem ho ostatně vyzval otevřeným dopisem, ale JUDr. Machala se s tím vyrovnal po svém: nabídl rezignaci své DR, která ji zamítla. Proto statečně setrvává ve své funkci. Ostatně proč by DR doporučila rezignaci, když jsou jejími členy v naprosté většině stejní lidé, kteří se podíleli na dlouholetém „mlžení“.

JUDr. Machala mne překvapil komentářem k tzv. „Kontu Brouk“, vedeném v Interlovu, resp. publikováním této věci. Ze zprávy poradní skupiny vyplynulo, že jednatel V. Broukal pobíral měsíčně 15 000,- Kč za osm hodin práce v Interlovu a současně další plat za osm hodin práce pro ČMMJ, a to po dobu přibližně sedmi let. Jestliže JUDr. Machala zpochybňuje tato zjištění poradní skupiny, tak přehlédl, že se poradní skupina opírala pouze o účetní doklady Interlovu. Opět se ptám: není to obohacení?

JUDr. Machala se mne také v rozhovoru pateticky táže, z čeho bych platil chod ČMMJ, pokud by zanikly její obchodní společnosti. Získané prostředky z prodeje Interlovu a Halali by bylo možné investovat do bankovních fondů a z výnosů by šlo částečně hradit provoz sekretariátu a OMS, ale zejména myslivecké projekty. Sekretariát by musel žít především z vybraných příspěvků, a stejně tak i OMS. Tvrdím, že vedení obou obchodních společností ČMMJ hospodaří přesně v mantinelech, které je mu MR ČMMJ schopna nastavit, nic víc. Výsledky známe. Interlov ztratil trh se zvěřinou, Halali spotřebuje polovinu všech příjmů. Také v Halali kontrolní skupina přišla na věci, o nichž však prohlásila, že je nelze zveřejnit, že budou projednány v jejím představenstvu. Myslím, že výzva JUDr. Machaly k analýze hospodaření Halali by měla směřovat k vedení ČMMJ. Jde zejména o otázku statisícových částek za údajné právní konzultace a zjištění jejich pravého použití. Současný předseda představenstva Halali ing. Palas o tom musí vědět. Myslím, že to by členy ČMMJ velmi zajímalo a pak by možná i JUDr. Machala změnil názor na naši pojišťovnu a její řízení.

A na závěr. Všechna tvrzení JUDr. Machaly o spiknutí určité skupiny, kdy Vebr měl vyvolávat chaos a šířit dezinformace (většina mých tvrzení se potvrdila, jenže zjištěná fakta byla ještě horší než ta, která jsem měl k dispozici), o tom, kdo mě platí, že jsem tak „solventní“ (dopisy na OMS mne stály přibližně 1500,- Kč), o tom, že po mé kampani měly nastoupit určité kruhy (včetně mne), které se po „plánu zavedení chaosu“ měly dostat „k majetku, k penězům“, jsou hloupost. Kdyby někdo porovnal data mých e-mailů na OMS, zjistil by, že jsem použil informace ze zpráv skupin až po odeslání oficiálních dokumentů na OMS ze sekretariátu ČMMJ. Pokud JUDr. Machala tvrdí něco jiného, lže. Charakteristická je také jeho reakce při projednávání materiálů poradní skupiny pro Interlov. Na zasedání MR byl vyzván, aby řekl svůj názor na předmět jednání. Pouze se zeptal členů poradní skupiny: „Kolik jste dostali, že doporučujete likvidaci?“ O tomhle si musí soudný člověk udělat obrázek sám.

Jestliže nové vedení ČMMJ umožní JUDr. Machalovi pokračovat v jeho aktivitách, víme, co můžeme od tohoto vedení očekávat v budoucnosti. Nejsem si však jist, zda tento člověk v tak významné funkci pomůže zlepšit obraz ČMMJ u naší veřejnosti.

Ještě závěrečná poznámka. Několik členů ČMMJ mi po přečtení rozhovoru s JUDr. Machalou řeklo, že ČMMJ se musí asi nejprve se současnou reprezentací dostat úplně na dno, aby se věci mohly změnit. Doufám, že se to nestane.

JUDr. Jan Vebr

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku