Lovecké zbraně

 

00PUBL

Lovecké zbraně

Vladimír Dolínek, Jan Šach: Lovecké zbraně. Rozsah 255 stran a 322 barevných fotografií, které pořídili J. Guth a M. Tůma. Pérovkami doplnil P. Moudrý. V r. 2006 vydalo Aventinum, Praha. Prodejní cena 399,- Kč.

Kniha nese podtitul fotografický atlas. Na rozdíl od podobných knih o zbraních autoři nevycházejí z obecného popisu, ale historii loveckých zbraní představují chronologicky na konkrétních předmětech.

Své dílo rozdělili po stručném úvodu o vývoji loveckých zbraní na pět dalších kapitol, v nichž popisují mechanické střelné zbraně, palné zbraně a chladné zbraně. Zvláštní kapitoly jsou věnovány prachovnicím a loveckému příslušenství, mezi něž zahrnuli kleště na lití střel, zásobníky na broky a na zápalky, lovecké trubky a brašny, obojky na psy a jídelní soupravy.

Obrázky zachycují nejvýznamnější lovecké zbraně ze sbírek zámeckých a muzejních. U každého je z číselného označení patrné, kde je vyobrazený předmět uložen, takže čtenář ví, kde ho může najít a obdivovat.

Autorem kapitol o palných zbraních a prachovnicích je V. Dolínek, úvodní kapitolu a statě o mechanismech střelných zbraní a o chladných zbraních napsal J. Šach. Společně pak připravili kapitolu o loveckém příslušenství.

Kniha je doplněna terminologickým slovníkem s instruktivními kresbami a jmenným rejstříkem.

Velmi přehledně a pečlivě připravené dílo podává přehled nejen o vývoji loveckých zbraní, ale i o pokladech uložených v našich sbírkách.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku