Editorial 8/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

léto vrcholí, ačkoli počasí jako by už signalizovalo příchod podzimu. Průběh letošního horkého jara a studeného léta nás opět upozorňuje, abychom respektovali řád přírody. O tom z trochu jiného pohledu hovoří ve svých příspěvcích M. Košulič (O výběru jednotlivých stromů k obnovní těžbě) a J. Veškrna (Ekonomika přírodních procesů).

Nabádá nás k tomu i L. Jankovský ve svém článku o karanténních sypavkách, který zpracoval společně s D. Palovčíkovou a M. Šindelkovou. Informují nás, že se na území České republiky začínají šířit z teplých středomořských oblastí sypavky Mycosphaerella pini a M. dearnessii. To může souviset jednak s prvními příznaky počínajících změn klimatu, jednak s globalizací světového obchodu. Velmi zajímavé diskusní ekonomické téma nabízí D. Szorád, který se ve svém příspěvku zabývá metodami prodeje dřeva na pni, nebo V. Simanov, jenž se zamýšlí nad budoucností přidružené lesní těžby. Mimořádně závažným tématem je úloha lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu v rozvoji venkova. Zabývala se tím celostátní konference, kterou v Plzni uspořádala Vědeckotechnická společnost západních Čech.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.