Základní ekonomické a lesnické ukazatele ÖBf

Rakouské spolkové (státní) lesy, a.s. (ÖBf), se s cca 856 000 ha celkové plochy starají o desetinu rakouské státní plochy země a cca 15 % domácích lesů a jsou proto největším lesním podnikem, stejně jako největším vlastníkem plochy honiteb a rybářských revírů v Rakousku.

Na výsledcích podniku se podílí 1 360 zaměstnanců. Těžištěm obchodu je produkce a prodej surového dříví, které se dále zpracovává v četných domácích pilařských provozech. Poměr mezi jehličnatým a listnatým dřívím je 80:20, přičemž nejvýznačnějším druhem je smrk.

Správa nemovitosti je po lesnictví druhou největší obchodní oblastí a dělí se na pronájem, dobývání (dolování) a deponování, turistiku a vodní hospodářství. Příjmy z těchto činností snižují závislost na obchodu dřívím. Lesní závody pronajímají budovy a pozemky. Uzavřené smlouvy o sjezdovkách, běžeckých tratích, cyklistických a jezdeckých trasách atd. odrážejí význam ÖBf pro turistiku a obchodní zájmy v oblasti trávení volného času obyvatel. Celkem ÖBf obhospodařuje kolem 60 000 parcel a 3 000 budov.

připravil Michal Třeštík a Jan Klíma

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.