Automatizace sklizně rychle rostoucích dřevin

Pro úspěšné a ekonomicky efektivní pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely na větších plochách je nezbytná automatizovaná sklizeň plantáží dřevin. Nasazení mechanizace je důležitým předpokladem rentability produkce rychle rostoucích druhů dřevin pěstovaných na zemědělských půdách. Náklady na sklizeň (těžbu) rychle rostoucích dřevin (RRD) tvoří podle dosavadních zkušeností 30 až 60 % celkových nákladů a určují tak z velké části cenu této formy energetické dendromasy.
Pěstování rychle rostoucích dřevin se vyvíjí ve dvou hlavních směrech. Prvním směrem je dříve státem podporované pěstování klonů topolů a vrb v rychlé rotaci pro elektrárny a teplárny. Druhým směrem je pěstování japonských topolů v delší rotaci pro účely lokálního zásobení nebo samozásobení palivovým dřívím. První směr vyžaduje automatizované zpracování nejčastěji řezačkami se speciálně upravenými adaptéry. U druhé varianty najdou uplatnění okružní pily nebo speciální drtiče vyrábějící přímo polínka.

Zpracování RRD na štěpku
Sklízecí řezačka Krone Big X

V letošním roce představila společnost Krone sklízecí řezačku Big X s výkonem motoru 570 kW (775 PS), který přesvědčí příkladným nárůstem točivého momentu. Motor má velký rozsah konstantního výkonu při velkém nárůstu krouticího momentu. Řidič tak může pracovat v pohodě i při velmi proměnlivých pracovních podmínkách, aniž by musel stále upravovat nastavení. Motor vyniká obrovskou pružnostía díky ní má i při enormním zatížení dostatečně velkou rezervu krouticího momentu. Tuto řezačku lze osadit sklízecím adaptérem WoodCut 1500. Vkládací i řezací ústrojí si snadno poradí i se 7m vysokými topoly. Nože osazené na řezacím bubnu vyrobí požadovanou štěpku. Při tomto způsobu sklizně na plantáži se v jednom pracovním kroku přímo na ploše sklízí porost ve dvou řadách; řezačka zpracovává stromky v řadách na dřevní štěpku třídy G30 a nakládá ji na souběžně jedoucí soupravu k odvozu. Pomocí WoodCut 1500 je možné sklízet kmeny o síle od cca 10 až do 150 mm při pojezdové rychlosti od 6 do
8 km/h. Plošný výkon může činit až jeden hektar za hodinu, což představuje objem až 250 m@ vlhké pořezané hmoty.

Řezačky Ny Vraa
Řezačky dánské společnosti Ny Vraa jsou nesené na tříbodovém závěsu traktoru. Jde o univerzální adaptéry za traktory o výkonu 90-200 HP. Výkon řezačky je závislý na vzrůstu dřevin a jejich uspořádání na ploše a pohybuje se v rozmezí 0,6 až 1 ha/hodinu. Průměrná velikost štěpky dosahuje 12–20 mm, průměr štěpkované dřevní hmoty od 3–8 cm podle typu stroje. Stroj je vhodný pro štěpkování vrby i topolů. Ceny strojů se v průměru podle výkonu pohybují v rozmezí 0,5–1 mil. Kč bez DPH. V České republice nabízí řezačky Ny Vraa společnost Plantax.

Palivové dříví z RRD
DŘEVO-PRODUKT SV

Nejširší nabídku technologií pro výrobu palivového dříví v ČR nabízí jihomoravská společnost DŘEVO-PRODUKT SV. Sortiment obsahuje širokou nabídku okružních pil, štípaček a automatických strojů. Páteř nabídky tvoří stroje firmy POSCH, z nichž mnohé by bylo možné použít i pro zpracování kmenů topolů z lignikultur, ale i pro výrobu palivového dříví z dalších dřevin. Automatickou výrobu od odvětveného kmene po polínka umožňují kombinované stroje ze série Spaltfix, které dříví zkrátí, rozštípnou a pomocí dopravníku transportují do kontejneru nebo jiného zásobníku. Firma POSCH navíc nabízí i efektivní možnost balení polínek pomocí stroje Packfix,
který v jednom pracovním procesu polena zabalí k optimálnímu sušení, naložení a dopravě.

Bilke S3
Stroj Bilke S3, který disponuje rotačním krájecím systémem. V nové generaci prošel stroj inovovací krájecího nože a systému měření délky pro snadnější štípání a vyšší přesnost polen. Maximální průměr „kulatého“ dřeva je 22,5 cm. Stroj lze využít i pro štípání prken s maximální hranou 34 cm. Délka polen činí 230–550 mm.

Drtiče Rojek DH 10
Pro zpracování kmenů rychle rostoucích dřevin na polínka mohou posloužit drtiče dřevní hmoty DH 10, které dokáží zpracovat dřevo (větve, kulatinu, hranoly, desky, krajiny) od nejtenčích větviček až do průměrů 90 mm. Drtící část zde tvoří 2 třínožové hřídele s ozubenými koly. Při otáčení se ostří k sobě rovnoběžně přiblíží na vzdálenost 0,1 mm v přímém úhlu 180°. Nože, vyrobené ze slitinové nástrojové oceli, je možno brousit nebo měnit i jednotlivě. Stroj dělí dřevo a materiál na bázi dřeva až do průměru 9 cm.

Vývoj
Pro mechanizovanou těžbu na plantážích s krátkou obmýtní dobou existují na celém světě, zejména ve Skandinávii, četné vývojové programy, jejichž autoři se snaží postoupit ze stadia prototypů do fáze sériové výroby. Sekací štěpkovače, tedy těžební stroje, které zároveň kácí a štěpkují, se zatím prosadily nejvíce. Nabízeny jsou speciální adaptéry pro zemědělské řezačky určené pro těžbu rozsáhlých porostů vrby a mladých porostů topolu. Vyvíjí se a postupně se na trhu objevují i cenově dostupnější agregáty na traktory. Pokud se trend pěstování topolů v delší rotaci pro samozásobení domácností palivovým dřívím ukáže jako efektivní, lze očekávat poptávku i po technologiích pro výrobu palivového dříví – polínek z RRD.

Jan Příhoda