Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 1 (2010)

Úvodník 1/2010

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Vážení čtenáři,
je téměř jisté, že hodnocení uplynulé lovecké sezóny nebude nijak oslnivé. Zklamáním pro většinu myslivců byly výřady drobné zvěře. Ani v oblastech tradičně bohatých na zajíce a bažanty, jako jsou Břeclavsko, Hodonínsko a Znojemsko, nedosahovaly výřady očekávané výše. Rozumní hospodáři v některých honitbách, poté co na prvním honu zjistili, jaká je skutečnost, od dalších raději upustili. A tak se posezení na posledních lečích velmi často měnilo v otevřené diskusní fórum, probírající vliv různých faktorů na stavy drobné zvěře. Množství diskutérů a příspěvků svědčilo o tom, že o osud drobné zvěře se strachuje velká část zúčastněných. Diskuse bývají často velmi bouřlivé a mnohdy, alespoň pro mě, jsou nejpěknějším zážitkem z honu. Je potěšující sledovat, kolik tzv. „obyčejných myslivců“ ví, o čem mluví, zná odbornou literaturu a často ti nejméně nápadní překvapí hlubokými znalostmi a zdravým úsudkem. Ještě jedna věc je na skupině diskutérů nápadná. Většinou mají psa, staré, dobře ošetřované zbraně, obyčejné myslivecké oblečení a upracované ruce. Ti ostatní, jichž v posledních letech přibývá, s nablýskanými italskými brokovnicemi, okázalým oblečením a výbavou, s terénními automobily, v nichž objíždějí hony v širokém okolí, nediskutují. Nemají o čem. Zpravidla ožívají jen při vzpomínkách na „hartebesty“, „elandy“ a „warthogy“, které ulovili na posledním africkém safari …

Seminář „Snižování rizika srážky motoristů s volně žijící zvěří“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve Světě myslivosti č. 12/2009 jsme přinesli informaci o zajímavém semináři „Snižování rizika srážky motoristů s volně žijící zvěří“, který proběhl v říjnu loňského roku v Litoměřicích. Pro aktuálnost a význam tématu jsme se rozhodli věnovat předneseným referátům větší prostor a materiál rozdělit do dvou čísel časopisu. V tomto čísle zařazujeme druhou polovinu článku.

Ochrana vozovek na Žďársku

Ing. Miroslav Matoušek

Kolize zvěře s vozidly představuje v honitbě společnosti Kinský Žďár, a. s., letitý problém, který v minulosti nebyl řešen. Jde hlavně o úsek silnice 1. třídy č. 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Žďárem nad Sázavou v délce 3 km.

Mezinárodní konference o výživě a veterinární problematice chovu jelenovitých

Ing. Martin Řeha

Dne 12. listopadu 2009 se v Nitře konala mezinárodní konference „Výživa a veterinární problematika chovu jelenovitých“. Akci uspořádalo Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra ve spolupráci se Středoevropským institutem ekologie zvěře, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Slovenským poľovnickym zväzom.

II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?

Mgr. Miroslav Kutal

Ve Světě myslivosti č. 12/2009 jsme se věnovali vlivu vlků a rysů na početnost jejich kořisti, což je téma, které patří v souvislosti s šelmami zřejmě k nejdiskutovanějším. Výskyt velkých šelem má však ve vztahu k jejich kořisti také kvalitativní efekt a přinejmenším zajímavá je interakce s dalšími složkami ekosystému – vegetací, rozkladači, níže postavenými predátory nebo vztah mezi různými druhy vrcholových predátorů.

K odchylkám ve zbarvení prasete divokého

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Čas od času se mezi divočáky objeví kus s atypickým zbarvením: namísto charakteristického tmavého zbarvení se můžeme setkat s různými barevnými variantami. Největší pozornost poutají světlí jedinci s různě velkými tmavými plochami na těle. Za odchylkami ve zbarvení prasete divokého je patrně jak příbuznost s domácím prasetem, tak jeho prokřížení s domácími prasaty, k němuž docházelo při volné pastvě domácích prasat v přírodě.

Předání hlavních cen soutěže Rarita roku 2009

Redakce

Výsledky Velkého finále soutěže Rarita roku 2009 jsme přinesli v prosincovém čísle Světa myslivosti, takže zbývalo již pouze udělat závěrečnou tečku za 3. soutěžním ročníkem – předat ceny lovcům, jejichž trofeje „stanuly“ na stupních vítězů. Předání se uskutečnilo ve středu 2. prosince, a protože první tři místa obsadily trofeje ze Slovenska, rozhodli jsme se neuspořádat malou slavnost v redakci v Kostelci nad Černými lesy, ale podstatně blíž výhercům ...

Je ustanovení o pytláctví v novém trestním zákoně skutečně nepodstatná drobnost?

Petr Horák a Dr. Ing. Libor Řehák

Asociace profesionálních myslivců ČR (APM ČR) čekala měsíce, zda Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) či odborníci z naší největší myslivecké organizace začnou vyvíjet nějakou aktivitu ve věci nové právní úpravy trestného činu pytláctví (Svět myslivosti č. 12/2009). Blížil se konec r. 2009 a ani ministerské úředníky, ani čelné představitele myslivosti zřejmě vůbec nezajímalo, co budou po 1. lednu 2010 dělat myslivecké stráže, uživatelé honiteb, orgány státní správy či orgány činné v trestním řízení. MZe začalo vyvíjet určitou aktivitu teprve poté, co APM ČR zaslala 18. listopadu 2009 otevřený dopis ministru zemědělství Ing. Jakubu Šebestovi s důraznou žádostí, aby MZe urychleně něco dělalo pro nápravu situace. V prosinci uvedl mluvčí MZe, že MZe zadalo vytvoření materiálu, který by měl tuto situaci řešit. Prý někdy na jaře 2010 by mělo být „něco hotového“ … 

Stanovisko MZe ČR k definici trestného činu pytláctví podle nového trestního zákoníku

www.mze.cz (14. 12. 2009), redakčně upraveno
 
Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Přijetí nové právní úpravy na úseku trestního práva se dotýká také myslivosti a rybářství, neboť předchozí trestní zákon považoval některé protiprávní jednání ve vztahu ke zvěři a k rybám, vymezené v ustanovení § 178a, za trestný čin pytláctví. Nová právní úprava zachovala dosavadní přístup k řešení uvedeného protiprávního jednání, nicméně přinesla změny v textu definice pytláctví. Nový trestní zákoník definuje trestný čin pytláctví v ustanovení § 304 zařazeném v hlavě VIII mezi trestními činy spáchanými proti životnímu prostředí, čímž došlo k posílení obecné ochrany zvěře.

Konec pytláckého gangu z Camargue

Pavel Šimek
 
Prolog: Kdo neochutnal čejku chocholatou, nikdy nejedl dobré sousto. Před časem, ještě neobeznámen s francouzskými tradicemi, jsem se na pravdivost přísloví zeptal svého známého, ornitologa Pierra z Camargue. Odpověděl mi, že to není pravda. Čejky jedl vícekrát, ale prý to není „něco extra“ ...

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku