Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 3 (2011)

Jizerskými horami po stopách kancléře Dr. Přemysla Šámala

Ing. Libor Dostál

V letošním roce – 9. března – si připomínáme 70 let od tragického úmrtí Dr. Přemysla Šámala, kancléře prezidentů Tomáše G. Masaryka a krátce i Edvarda Beneše, účastníka prvního i druhého odboje, rybáře a myslivce.

Věk jelenů v Národním parku Šumava

Ing. Adam Jirsa

Plán péče Národního parku Šumava stanovuje pro management jelení zvěře výrazné snížení její populační hustoty a zlepšení struktury populace (především poměru pohlaví a věkového složení). Pro naplnění tohoto cíle jsou v honitbách NP přijímána konkrétní opatření. Lov zvěře v NP není založen na komerční bázi, je především nástrojem k redukci stavů zvěře. Pro zlepšení poměru pohlaví jelení zvěře jsou uplatňována různá omezení lovu, např. je omezen lov starších jelenů, jsou stanovena kritéria jejich lovnosti apod. Díky tomu lze dnes v NP Šumava narazit na velmi staré jeleny, čemuž je věnován tento článek.

Lov zvěře v našich honitbách

Josef Drmota: Lov zvěře v našich honitbách. V r. 2010 vydala Grada, Praha. Lektorovali MVDr. Z. Kolář a P. Kolář. Rozsah 357 stran, 497 obrázků, z toho 109 pérovek. Prodejní cena 399 Kč.

Od velké koule k drobným brokům

Ing. et Ing. František Bezděk

S některými lidmi často prožíváme jejich životní příběhy a cizí osudy se nás pak dotýkají možná více, než bychom si přáli. S těmi, s nimiž je nám dobře, budeme chtít být co nejčastěji. Můžeme přitom pozorně sledovat všechna jejich počínání a pro sebe mnohé získat. Dá se ale „jen tak“ odkoukat vše potřebné od někoho, kdo umí třeba dobře střílet, a pak jej díky tomu trumfnout při honu na kachny? Dá se porazit i Josef Panáček, olympijský vítěz ve střelbě na skeetu v r. 1976? S těmito myšlenkami jsem zastavil u malého domku v obci Salaš na východním okraji Chřibů, abych člověka, jehož sportovní dráhu snad nejlépe vystihuje nadpis tohoto rozhovoru, vyzpovídal.

Jezevčíci a jejich svět – svět a jezevčíci

MVDr. Jaroslav Švec

Nejen v ČR, ale i ve světě patří jezevčíci dlouhodobě k nejpočetnějším zástupcům malých plemen loveckých psů. Na jejich kvalitu dohlíží Světová unie jezevčíků (Welt Union Teckel, WUT), založená v r. 1992. Ta v současné době sdružuje chovatele z 24 členských států. Jejím cílem je porovnat kvalitu jezevčíků z jednotlivých států, resp. klubů chovatelů podle společně schválených zkušebních řádů a výstavních podmínek, a to jak v exteriéru, tak po pracovní stránce.

Výcvik psů malých loveckých plemen

Lenka Ratajová

Ráda bych se s čtenáři Světa myslivosti podělila o zkušenosti, které jsem získala během 15 let výcviku malých loveckých psů a pěti let v roli rozhodčí pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti těchto psů. Můj příspěvek obsahuje návod na výcvik jednotlivých disciplín barvářských zkoušek a barvářských zkoušek honičů, které jsem se svými svěřenci absolvovala nejčastěji. Podle mého názoru najde malý lovecký pes po jejich úspěšném zvládnutí nejširší uplatnění v praxi.

Kamčatka – země gigantických medvědů a splněných loveckých přání

Ing. Iva Francová

Pokud je vaším snem ulovit medvěda hnědého, či se „jen tak“ tváří v tvář s fotoaparátem v ruce setkat s tímto ploskochodým obrem, navštivte Kamčatku. Kamčatka je zemí krásné přírody, tisíců jezer, teplých pramenů, gejzírů, sopek a vulkánů, zemí pohostinných a přátelských lidí, ale hlavně zemí medvědů, ale i další zvěře.

Maďarsko – myslivecký ráj (III.): Zala – jedna nejvýznamnějších jeleních oblastí v Maďarsku

Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., a Ing. David Vaca, Ph.D.

Jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších oblastí s chovem jelení zvěře v Maďarsku je župa Zala. Leží v jihozápadní části státu (jihozápadně od Balatonu) na soutoku řek Mura a Dráva a přímo sousedí s Chorvatskem a zčásti i se Slovinskem. Župa Zala má rozlohu 378 tis. ha, z čehož představuje 113 tis. ha les. Území legendárních „zalských jelenů“ se rozkládá v trojúhelníku mezi městy Zalaegerszeg, Nagykanizsa a Lenti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku