Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 1 (2012)

Radioaktivita u černé zvěře na Šumavě

Ing. David Vaca, Ph.D.

Na semináři „Management jelení zvěře v ČR a Bavorsku“, o němž informujeme na str. 16–17 v tomto čísle časopisu, vystoupila MVDr. Tamara Latini z Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (KVS Plzeň) se zajímavým příspěvkem o nálezech nadlimitních hodnot radioaktivity u černé zvěře na Šumavě.

Rekordní naháňka na černou zvěř na Černokostelecku

Ing. David Vaca, Ph.D.

Když jsme k článku o produkci našich honiteb v novém tisíciletí, zveřejněném ve Světě myslivosti č. 12/2011, hledali snímek, na kterém je velký výřad po naháňce na černou zvěř, vybrali jsme fotografii z naháňky uspořádané v režijní honitbě Školního lesního podniku (ŠLP) v Kostelci nad Černými lesy v r. 2009. Na výřadu tehdy leželo 33 divočáků a jedna liška, což je velmi dobrý výsledek lovu. Netušili jsme však, že přibližně dva týdny po redakční uzávěrce bude nádvoří černokosteleckého zámku zaplněno podstatně více ulovenými divočáky…

Legendární „Galaška“

Ing. Jiří Fencl

Tovární sériová výroba civilních zbraní začala v Československu v podstatě až po 2. světové válce, neboť před válkou se prodávala jen lovecká verze opakovačky vz. 24 Mauser. Největší zbrojní závody hledaly nové výrobní programy, aby využily kapacity dosud zaměřené výhradně na vojenskou výrobu. Zbrojovka Brno zahájila již po r. 1945 výrobu kulovnic „Z“, určených pro domácí a středoevropský trh, a zřejmě i brokovnic „ZP“. V r. 1946 přišly na řadu malorážky ZKM 451 a kulovničky Hornet ZKW 465. Nedlouho poté byl ukončen vývoj opakovací kulovnice ZG 47, navržené konstruktérem Otakarem Galašem, zajímavé zbraně s pozoruhodným osudem.

Lovecké uplatnění stafordšírského bulteriéra

Mgr. Rudolf Slaba

Stafordšírský bulteriér patří do III. skupiny FCI mezi teriéry bez pracovní zkoušky. Vzhledem k jeho stále vzrůstající popularitě se zvyšuje i počet majitelů, kteří ho využívají v lovecké kynologii. Díky vrozenému temperamentu, učenlivosti a vitalitě jsou „stafbulové“ schopni rozvíjet lovecké vlohy zděděné po předcích teriérech a mají tak předpoklady stát se platnými pomocníky v lovecké praxi. Lovecký výcvik a uplatnění při lovu rozšiřují již dost pestré spektrum aktivit (např. canisterapie, služební nebo záchranářský výcvik, psí sporty a další), jimž se tito nesmírně přátelští a společenští psi s radostí a plným nasazením věnují.

Kapitální mufloni z Broumovska

Ing. Dalibor Pačes

Stejně jako myslivce, kteří považují muflony za velmi atraktivní lovnou zvěř, i nás zajímalo, z jakého chovu pochází kapitální beran, jehož trofej hodnoty 247,45 b. CIC byla vystavena na loňské výstavě Natura viva v Lysé nad Labem. Muflon byl uloven v r. 2009 v honitbě Mysliveckého sdružení Bor Machov na Broumovsku a jde o nejsilnější světovou trofej z volnosti. Zasvěceným průvodcem honitbou nám vloni v létě byl její myslivecký hospodář Jiří Scholz.

Předání hlavních cen soutěže Rarita roku 2011

Redakce

V prosincovém čísle Světa myslivosti jsme oznámili výsledky finále soutěže Rarita roku 2011 a na 7. prosince 2011 pozvali lovce, jejichž trofeje obsadily první tři místa, do Kostelce nad Černými lesy. V restauraci v černokosteleckém pivovaru proběhlo za účasti zástupců sponzorů soutěže předání hlavních cen, slavnostní oběd a příjemné odpolední posezení.

Ve službách lesa a myslivosti

Ing. David Vaca, Ph.D.

Dne 11. ledna t. r. oslaví 90. narozeniny spolupracovník redakce Světa myslivosti Ing. Ctirad Rakušan. Dlouholetého knižního redaktora, jenž se v druhé polovině minulého století zasloužil o vydání řady odborných mysliveckých publikací, lesnického a mysliveckého historika, publicistu a přísného zastánce dodržování myslivecké mluvy a správné češtiny v jedné osobě jsme navštívili doma v Českém Brodě a u příležitosti životního jubilea ho požádali o rozhovor.

Deset zim se šumavským jelenem

Marek Drha

Vybudováním přezimovacích obůrek pro jelení zvěř v Národním parku Šumava v letech 1999–2001 se mi naskytla jedinečná příležitost dlouhodobě sledovat tento pro mě nejpůsobivější druh zvěře během zimního období. Jeho pozorováním, a to nejen v zimě, ale i v období říje, jsem strávil mnoho hodin.

Rok v životě šumavské jelení zvěře – leden

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

Projekt sledování jelena lesního na území Národního parku Šumava byl již čtenářům Světa myslivosti představen – úvodní série článků byla publikována v č. 3–5/2008. Sledování jelení zvěře na Šumavě bylo součástí širšího projektu zkoumajícího i další velké savce žijící na tomto území – srnce obecného, losa evropského a rysa ostrovida. Slovo „bylo“ jsem nepoužil náhodně, neboť současné vedení Správy NP a CHKO Šumava v čele s ředitelem Stráským pokračování projektu nepodpořilo a pracovní poměr hlavního autora výzkumu jelení, srnčí a losí zvěře byl ukončen pro nadbytečnost. Situace je o to méně pochopitelná, uvědomíme-li si, že výzkum byl vždy podporován penězi z grantů a probíhající projekt, podpořený prostředky ze zdrojů EU, nebylo možné ani řádně dokončit (konec byl plánován k závěru r. 2012).

Seminář „Management jelení zvěře v ČR a Bavorsku“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o. p. s., (JISOPM) založená před třemi lety, se snaží řešit důležité myslivecké otázky na pomezí ČR a Bavorska společně s Bavorským mysliveckým svazem (BMS). V prosinci r. 2008 obě strany podepsaly partnerskou dohodu, jejímž vyústěním byl projekt „Síť biodiverzita a lov“, financovaný z prostředků EU. Pod hlavičkou projektu se uskutečnila již řada jednání na různá témata, a to jak na české, tak na bavorské straně. Zatím poslední akcí byl seminář „Management jelení zvěře v ČR a Bavorsku“, uspořádaný ve dnech 8.–9. prosince 2011 v Olšině u Horní Plané.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku