Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 10 (2013)

Myslivci, komu dáte hlas v parlamentních volbách? (str. 7-9)

Redakce

Volební guláš před letošními předčasnými parlamentními volbami (25. a 26. října 2013) intenzivně bublá a mnozí občané stále ještě nejsou rozhodnuti, komu dát hlas. Myslivcům by při rozhodování mohla pomoci anketa Světa myslivosti, v níž jsme se od zástupců politických snažili získat názory na důležité otázky naší myslivosti.

Návrh novely zákona o myslivosti odložen do šuplíku … (str. 6)

Redakce

Tolik diskutovaný návrh zákona o myslivosti, který připravilo Ministerstvo zemědělství ČR pod vedením ministra Ing. Petra Bendla, skončil … „v šuplíku“. MZe ho začátkem července ještě stihlo rozeslat do mezirezortního připomínkového řízení, ale to již byla jeho labutí píseň.

Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (str. 4)

David Vaca

Stejně jako v uplynulých šesti letech se první zářijový čtvrtek (letos 5. 9.) sešli na židlochovickém zámku zástupci mysliveckých organizací z ČR, Slovenska, Německa a Rakouska. Již tradiční organizátoři – Středoevropský institut ekologie zvěře (SIEZ) Vídeň-Brno-Nitra a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – pro letošek vybrali za hlavní téma změny v podmínkách a možnostech výkonu práva myslivosti a obavy myslivců z těchto změn.

Úvodník (str. 1)

Miroslav Vodňanský

Vážení čtenáři,

všechno se mění – prostředí, které nás obklopuje, společnost, ve které žijeme, lidé, s nimiž se stýkáme – a samozřejmě i my. Každý z nás to pociťuje sám na sobě. A když se podíváme kolem sebe, zapřemýšlíme nad svým životem a ohlédneme se, tak si uvědomujeme, jak se vše mění – něco k lepšímu, něco k horšímu, ale nic není trvale takové, jaké to bylo dřív. To samozřejmě platí i pro myslivost. Mnohé změny, které přináší doba, přijímáme velmi rádi a rychle je považujeme za samozřejmost. Zvláště v těch případech, když jde o věci, které nám něco usnadňují nebo zpříjemňují. V praktickém výkonu myslivosti je dnes například zcela běžné, že se do honiteb jezdí pohodlnějšími a většinou i pro terén způsobilejšími automobily. Téměř každý myslivec má u sebe mobilní telefon a vývoj je zřetelný i v používání lovecké optiky, zbraní a různého jiného vybavení pro výkon lovu. Ale jde také o, jak se vyvíjí i myšlení a přístup k myslivosti. A v tomto ohledu vzniká bohužel dojem, jako by se u některých myslivců zakonzervovaly postoje z doby, kdy vlastnictví auta značky Trabant bylo pro mnohé ještě zdrojem závisti a volání telefonem na kličku fungovalo přes spojovatele v příslušné telefonní ústředně. Neplatí to samozřejmě pro všechny, ale je důležité, aby si opravdu co nejvíce myslivců uvědomilo, že myslivost není pouhé hobby a relaxace. Pokud nějaký chovatel chová doma králíky stejně jako před třiceti lety, tak se to týká opravdu jen jeho samého a jeho králíků. Jestliže ale nějaký uživatel honitby v dnešní době přistupuje k lovu zvěře a k péči o ni stejným způsobem jako v době, kdy byly zcela odlišné podmínky prostředí a jiné vlastnické vztahy, vůbec se to netýká jen jeho samého.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku