Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/04

Střelba odrazem od vodní hladiny - jedinečná střelecká podívaná

 

{mosimage}

00ZAJ

Střelba odrazem od vodní hladiny - jedinečná střelecká podívaná

Ing. Ondřej Kozub

Při příležitosti reportáže v puškařství Kurta Pritze v Tamswegu jsem mohl v doprovodu jeho přítele a zároveň obchodního zástupce pro ČR a SR ing. Jana Škopíka navštívit také ojedinělé střelecké závody, jichž jsme se oba zúčastnili. Zasáhnout terč odrazem střely od vodní hladiny? Nevěříte? Opak je pravdou!

Lov exotické zvěře v západní Africe I.

 

{mosimage}

00ZAHR

Lov exotické zvěře v západní Africe I.

Jiří Kern

Za posledních několik let u nás došlo v možnostech lovu zvěře k mnoha změnám. Nejde jen o příliv nových typů loveckých zbraní, střeliva, optiky a oblečení, ale i o příležitosti k lovu v zahraničí - ve státech pro nás, Středoevropany, do jisté míry více či méně exotických. Stále větší počet našich myslivců vyráží za loveckými zážitky do Kanady, USA, Afriky a dalších států, o nichž si v totalitním režimu mohli nechat jen zdát.

Klub chovatelů loveckých slídičů

 

{mosimage}

00PES

Klub chovatelů loveckých slídičů

Miloš Kašpar

Slídiči jsou důležitou tradiční a oblíbenou skupinou plemen loveckých psů používaných v naší myslivosti. Jejich chov u nás usměrňuje Klub chovatelů loveckých slídičů (dále klub). Jaká je jeho historie a jakých dosahuje výsledků?

Mistrovství světa německých krátkosrstých ohařů v podzimním field trialu hostí v roce 2004 ČR

 

{mosimage}

00PES

Mistrovství světa německých krátkosrstých ohařů v podzimním field trialu hostí v roce 2004 ČR

BhG

ČR, potažmo Klub krátkosrstý ohař se sídlem v Jizerním Vtelně, byl pověřen Světovým klubem německých krátkosrstých ohařů uspořádáním Mistrovství světa NKO v podzimním field trialu (PFT) v r. 2004. Soutěž se bude konat v Mladé Boleslavi - Nepřevázce ve dnech 3. - 5. září t. r.

Obora Květov

 

{mosimage}

00OBOR

Obora Květov

Ing. David Vaca, Ph.D.

O myslivosti na schwarzenberském panství Orlík jsme psali v letošním červnovém čísle. Významnou roli v tamním mysliveckém hospodaření sehrává obora Květov, která je dnes určena výhradně k chovu černé zvěře. Přístupem k jejímu chovu a lovu se liší od podobných oborních objektů, což je vedle zajímavé historie dalším z důvodů k návštěvě a podrobnější informaci.

Černá zvěř Květovské obory

 

{mosimage}

00HIST

Černá zvěř Květovské obory

Úvod a mezititulky redakce

Ve sborníku Obnovená tradice č. 23/2001 vydávaném Historickým spolkem Schwazenberg v Českých Budějovicích vyšel zajímavý příspěvek napsaný Aloisem Bayernheimerem, nadlesním v Květově, v roce 1946. Článek pojednává o způsobu dříve používaného krmení, odchytu a lovu černé zvěře v květovské oboře. Přestože se doba změnila a současná správa obory již používá zcela jiný způsob lovu, stojí historický článek za pozornost, minimálně pro dokonale propracovaný systém organizace mysliveckého hospodaření a lovu.

Z NAŠICH HONITEB

 

{mosimage}

00HON

Z NAŠICH HONITEB

Vyhlášení památného stromu Jana Evangelisty Chadta-Ševětínského
Ve čtvrtek 27. května t. r. se v Lysicích v okrese Blansko pod záštitou České lesnické společnosti, Lesů České republiky, s. p., a Obecního úřadu Lysice odehrála malá slavnost. V bývalé daňčí oboře u tamního zámku byl rozměrný, věkovitý smrk vyhlášen památným stromem a pojmenován po význačném českém lesníku Janu Evangelistovi Chadtu-Ševětínském (1860-1925). Iniciátorem akce byl tajemník České lesnické společnosti ing. Pavel Kyzlík, který smrk v Lysické oboře “objevil” a koncem minulého roku přišel s myšlenkou pojmenovat jej po J. E. Chadtu-Ševětínském. Proč právě po něm? 

Ze zahraničí

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

ŠPANĚLSKO: AUTOMOBILOVÉ NEHODY ZPŮSOBENÉ ZVĚŘÍ TRÁPÍ MYSLIVCE
Honitby ve španělské Galícii se ocitly na pokraji krachu. Dopravní nehody způsobené střety se srnčí a černou zvěří jsou nyní tak častým jevem, že pojištovny odmítají obnovovat smlouvy s uživateli honiteb. Uvedené pojistné smlouvy mají zajistit krytí škod způsobených srážkami vozidel se zvěří. Příkladem nepříznivého stavu je např. honitba Valdoviňo, které pojištovna odmítla prodloužit smlouvu. 

STARÉ ZLATÉ ČASY

 

{mosimage}

00CASY

STARÉ ZLATÉ ČASY

O zvěři postřelené
Při sledování postřelené zvěře je vždycky třeba opatrnosti. Podobně, sbíráme-li úlovek, o kterém nevíme jistě, že je úplně zhaslý. Volavka, postřelená na křídle, nemůže-li uniknout, dívá se potutelně po nepříteli, který se jí blíží, lovec i pes musí se míti na pozoru, aby se vyhnuli bodení ostrým zobákem volavky. Postřelený dravec brání se pařáty, a dosáhne-li zobákem obličeje lovcova, zasadí rána vždycky do oka. I ochočený výr, používaný k lovu na výrovce, protiví se někdy svému pánovi a dá mu nebezpečnou ránu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku