Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/05

Úvodník 8/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník 

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
v polovině června se v Krkonoších uskutečnil seminář o přezimovacích obůrkách pro spárkatou zvěř a o oblastech chovu zvěře. Akci věnujeme pozornost na následujících stránkách tohoto čísla časopisu. Na první pohled se může zdát, že jde o velmi specifickou problematiku, k níž nelze říci nic nového, neboť "vše již bylo vymyšleno a úspěšně vyzkoušeno". Proč se však tato lesnicko-myslivecká opatření prokazatelně snižující škody působené zvěří, resp. pozitivně ovlivňující hospodaření se zvěří, nedaří v našich honitbách využívat v širším měřítku?

Seminář "Přezimovací obůrky a oblasti chovu zvěře"

 

{mosimage} 

00PRAX

Seminář "Přezimovací obůrky a oblasti chovu zvěře" 

Ing. David Vaca, Ph.D.

V dnech 14. - 15. června t. r. se ve Vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně uskutečnil seminář "Přezimovací obůrky a oblasti chovu zvěře". Hlavními organizátory byly odborná skupina myslivosti České lesnické společnosti a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Akci finančně podpořilo a odborně zaštítilo Ministerstvo zemědělství ČR a Správa Krkonošského národního parku.

K možným problémům přezimovacích obůrek

 

{mosimage}

00PRAX

K možným problémům přezimovacích obůrek

Rš a redakce

Jakkoliv byl dosud prokázán pozitivní vliv přezimovacích obůrek, nelze opomenout ani obrácenou stranu mince jejich budování a dlouhodobého využívání. Diskuse na toto téma proběhla před časem v odborných německých mysliveckých časopisech Die Pirsch (26/2001) a Jäger (2/2002). V následujícím článku přinášíme několik postřehů, které rakouští odborníci prof. dr. Edwin Donaubauer, prof. dr. Friedrich Reimoser a Anton Steixner doporučují vzít v úvahu při rozhodování o zakládání nových obůrek.

Chránená poľovná oblasť Poľana

 

{mosimage}

00REP

Chránená poľovná oblasť Poľana

Ing. Jiří Janota

"Poľana má v histórii Slovenska osobitné postavenie jako pohorie i jako svojrázna etnická oblasť" (Emil Rakyta). Nutno dodat, že zvláštní postavení má na Slovensku i mezi oblastmi chovu jelení zvěře. Mohli se o tom přesvědčit účastníci semináře, který se uskutečnil u příležitosti 40. výročí vyhlášení Chránené poľovné oblasti Poľana (CHPO Poľana).

Nestresujeme zvěř zbytečně?

 

{mosimage}

00DISK

Nestresujeme zvěř zbytečně? 

Ing. Jiří Kamler, Ph.D. & Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Oblíbeným předmětem diskusí při setkáních myslivců, ale i polemik na stránkách odborných časopisů je zneklidňování zvěře lidskou činností, které vnímáme jako významný faktor, zhoršující výsledky naší chovatelské práce. Mnohem více zneklidňujícím faktorem však mohou být naše lovecké aktivity. Jak snížit stres zvěře související s intenzívním loveckým tlakem?

Ještě jednou Natura viva 2005

 

{mosimage}

00DISK

Ještě jednou Natura viva 2005

Vladimír Paulišta

Po pětileté přestávce se na přelomu května a června uskutečnil v Lysé nad Labem další ročník výstavy Natura viva, která se významnou měrou podílela na posílení pověsti naší myslivosti nejen u nás, ale i v cizině. V domácím i zahraničním tisku nechyběly odborné referáty, převážně kladně hodnotící úsilí pořadatelů tohoto mimořádně náročného podniku. I když nechybějí poučné a kritické připomínky k drobným organizačním a provozním závadám, lze tvrdit, že letošní ročník podstatně přispěl k propagaci naší myslivosti i u široké veřejnosti.

LČR likvidátory zvěře ve volných honitbách

 

{mosimage}

00DISK

LČR likvidátory zvěře ve volných honitbách

JUDr. Jan Vebr

Se zájmem jsem si přečetl úvodník ve Světě myslivosti č. 7/2005 od RNDr. Petra Koubka, CSc. Autor v něm hodnotil výstavu Natura viva, uspořádanou v letošním roce v Lysé nad Labem.

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Horní Planá

 

{mosimage}

00HON

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Horní Planá 

Ing. David Vaca, Ph.D.

Navštívit Šumavu je radost a potěšení snad pro každého obdivovatele a milovníka přírody. My se v dalším pokračování našeho seriálu o myslivosti u Vojenských a lesů a statků, s. p., podíváme do poněkud utajené části šumavského regionu - do Vojenského výcvikového prostoru Boletice (VVP Boletice). Toto území lesnicky, zemědělsky, rybářsky a myslivecky obhospodařují VLS ČR, s. p, divize Horní Planá (dále VLS Horní Planá).

Výstava Poľovníctvo a príroda 2005

 

{mosimage}

00REP

Výstava Poľovníctvo a príroda 2005

Ing. David Vaca, Ph.D., a Ing. Ondřej Kozub

Ve dnech 15. - 19. června t. r. uspořádal Slovenský myslivecký svaz na výstavišti v Nitře po pěti letech další celostátní výstavu s mezinárodní účastí Poľovníctvo a príroda. Letošní ročník se navíc konal u příležitosti 85. výročí organizované myslivosti na Slovensku.

Španělsko a myslivost

 

{mosimage}

00ZAHR

Španělsko a myslivost 

Iva Nápravníková

Myslivost nám známou ze střední Evropy bychom ve Španělsku hledali s velkými obtížemi. Přesto je zajímavé nahlédnout "pod pokličku" lovu a hospodaření se zvěří v tomto jihoevropském státě, který známe spíše jako místo stvořené pro ideální letní dovolenou u moře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku