Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/05

Úvodník 9/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Vážení čtenáři,
pouze před několika týdny jsme světu fandícímu trofejím a soutěžím o body CIC opět dokázali, že stále patříme mezi evropskou a světovou extratřídu. Obecně takový výsledek snad ani nepřekvapil: to, co jsme již velmi dobře uměli dříve, jsme potvrdili i v současnosti. 

Jedy zneužívané v našich honitbách

 

{mosimage}

00HON

Jedy zneužívané v našich honitbách

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Zákon o myslivosti a zákon na ochranu zvířat proti týrání jasně definují, že používat jedy k lovu, přivlastňování zvířat či k jejich úmyslnému poškozování je zakázáno a osoby, které jedy takto zneužívají, se vystavují možnosti postihů. Současná praxe však vypadá jinak - zneužívání látek s potenciálem jedů patří bohužel mezi rozšířené praktiky uplatňované v našich honitbách. Jde samozřejmě o nezákonný problém, který se však netýká jen myslivců a zvěře, ale negativně dopadá i na péči o ostatní volně žijící druhy zvířat a chovy domácích zvířat.

Zkušenosti SVÚ Jihlava s karbofuranem

 

{mosimage}

00ROZ

Zkušenosti SVÚ Jihlava s karbofuranem

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Abychom mohli zcela jednoznačně označit živočicha za otráveného, musíme mít k dispozici pozitivní nález jedovaté látky z jeho tkání či produktů. Takové průkazy mohou provádět pouze specializovaná pracoviště, mezi něž patří také Státní veterinární ústav (SVÚ) Jihlava. O rozhovor týkající se zkušeností s vyšetřováním karbofuranu jsme požádali pracovníky SVU Jihlava ing. Alenu Honzlovou, vedoucí oddělení chemie, a MVDr. Oldřicha Vávru, vedoucího oddělení patologie.

Rodenticidní přípravky používané v zemědělství a jejich riziko pro zvěř

 

{mosimage}

00VEDA

Rodenticidní přípravky používané v zemědělství a jejich riziko pro zvěř

Doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Doc. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

V našem článku se budeme věnovat hodnocení nástrahových přípravků povolených k velkoplošné ochraně zemědělských plodin před přemnoženými hlodavci z hlediska rizika těchto přípravků pro pernatou zvěř. V této souvislosti je vhodné uvést konkrétní případ.

Přezimovací obůrky z jiného úhlu pohledu

 

{mosimage}

00DISK

Přezimovací obůrky z jiného úhlu pohledu

Ing. Lubomír Klement

S velkým zájmem jsem si ve Světě myslivosti č. 8/2005 přečetl články o přezimovacích obůrkách a musím přiznat, že jsem o nich několik dnů přemýšlel. Čím více a déle jsem o přezimovacích obůrkách uvažoval a porovnával jejich klady i zápory, docházel jsem k závěru, že klady nepřevyšují. Zejména se nemohu zbavit dojmu, že hlavním smyslem budování přezimovacích obůrek je udržet co nejvyšší stavy jelení zvěře.

Liška a doba lovu

 

{mosimage}

00DISK

Liška a doba lovu

Ing. Roman Jelínek

Vzhledem k reakcím, které vyvolaly mé články zveřejněné ve Světě myslivosti č. 2/2005 a Myslivosti č. 3/2005, jsem se rozhodl uvést některé skutečnosti na pravou míru. Nejčastější kritika se týkala mého návrhu určitého stupně ochrany lišky obecné.

Výsledky myslivecké statistiky 2004/2005

 

{mosimage}

00HON

Výsledky myslivecké statistiky 2004/2005

Ing. Martin Žižka

Také letos přinášíme aktuální výsledky myslivecké statistiky, tentokrát za rok 2004/2005. V případě základních údajů o honitbě (výměry honebních ploch, způsob obhospodařování honiteb, počty psů s loveckou upotřebitelností atd.) nedošlo k výraznějším změnám. Stejně tomu bylo u klasifikace honiteb. Zajímavé údaje přinášejí výsledky lovu, jimž věnujeme největší pozornost.

Trendy populací zaječí zvěře na příkladu čtyř honiteb - očekávaný rozpor teorie a praxe

 

{mosimage}

00PRAX

Trendy populací zaječí zvěře na příkladu čtyř honiteb - očekávaný rozpor teorie a praxe

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Počty zaječí zvěře jsou již dlouhou dobu předmětem rozsáhlých diskusí. Příčiny nízkých stavů zajíců jsou sice všeobecně známé, ale pro zlepšení situace se toho moc nepodniká. Hlavním důvodem špatného stavu jsou drastické změny v obhospodařování zemědělské krajiny. Velkoplošné a technicky stále dokonalejší využívání půdy pro pěstování produkce, kterou nikdo nechce a nepotřebuje, vede k systematickému hubení jiných rostlin a živočichů než těch, jež jsou přímým předmětem zájmu zemědělců.

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Karlovy Vary

 

{mosimage}

00HON

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Karlovy Vary

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vojenský výcvikový prostor Hradiště (dále VVP Hradiště), rozkládající se nedaleko Karlových Varů, je naším největším armádním cvičištěm. Území unikátních přírodních scenérií je také ideálním životním prostředím a domovem různých druhů zvěře. V dalším díle našeho seriálu se podíváme, jak v této zajímavé oblasti myslivecky hospodaří VLS ČR, s. p. - divize Karlovy Vary (dále VLS Karlovy Vary).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku