Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/08

Oči

Ing. et ing. František Bezděk

Od samého začátku dobře vím, že se dopustím provinění proti myslivecké mluvě. Přesto budu tvrdit, že pes má oči. Ne světla, jak by se při popisu loveckého psa slušelo, ale oči. Moudré, hluboké a chápající. Vím to! Dívám se do nich teď více než kdykoliv před tím, navzdory tomu, že mi už asi nerozumí tak jako dřív. Na klíně mám naši čtrnáctiletou jezevčici. Dodnes má typickou hlavu se vším všudy tak, jak se na každého „drsňáka“ sluší, jen oči se dívají neznámo kam. Přesto je mi jejich pohled blízký a rozumím mu. Je v nich pokora, bezbřehá věrnost a přitom neotřesitelná jistota, že si každé pohlazení, kterých teď má od všech členů rodiny víc než kdy předtím, již dávno zasloužila.


Staré zlaté časy

Zdivočelá kočka

Poblíže Mladé Boleslavi jest 300 let starý mlýn Rožátovský, jehož minulost obestřena jest z velké části rouškou tajemství. Již valná sešlost mlýna poutá svým ponurým vzhledem oko každého cizince. Jizera tvoří zde dva ostrůvky, a to menší přilehající ku mlýnu a větší honosící se vábnou romantikou. Louku uprostřed tohoto ostrova „zdobí“ úplně zpustlý pavilonek, který by mnoho mohl vyprávěti o lepších dávno zašlých dobách, kdy mlýn býval střediskem živého ruchu. Staré, hustým křovím porostlé stromy lemují tu břehy Jizery, romantiku tohoto malebného koutu zvyšujíce. Pochmurnému vzhledu nemálo síly dodává též kolna, kdysi za skladiště slouživší, která zubem času ohlodána, tíhou stáří v sutiny se hroutí. Ku mlýnu hlavnímu, kterého se dnes již jen částečně užívá, druží se na zmíněném menším ostrůvku úplně sešlý povodník, do něhož pro nebezpečí noha lidská bojí se vkročiti. Denně v pozdních hodinách večerních pozoroval mlynář, pan Matoušek, z dálky z chatrného povodníku vycházející tajuplné zvíře velikosti vydry, které opatrně se plížíc, dvorem zmizelo vždy v temnu skal za mlýnem se rozkládajících.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku