Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 10/08

„S přesnou muškou. Tradice střelectví a zbrojařství“ – expozice Muzea Podblanicka, Vlašim

Jindřich Nusek

V loňském roce otevřelo Muzeum Podblanicka na zámku Vlašim expozici „S přesnou muškou. Tradice střelectví a zbrojařství“. První část provází vývojem palných zbraní – od doutnákových mušket po současné pistole. V druhou část představují dějiny firmy Sellier & Bellot, od r. 1936 sídlící ve Vlašimi. V expozici nechybí též historická ocenění firmy a českých sportovních střelců. Lov připomínají trofeje exotické zvěře, odkazující na životní styl někdejších majitelů Vlašimi – knížat z Auerspergu. Atmosféru parforsních honů evokují rytiny J. E. Ridingera.


Hubertův pitaval, 1. díl



Jaroslav Šprongl, Petr Slaba: Hubertův pitaval, 1. díl. V r. 2008 vydal Rembrandt, s. r. o., Dobřichovice. Rozsah 111 stran. Ilustroval druhý z autorů. Prodejní cena 189 Kč.

Myslivecká výročí – říjen



Osmdesáti let se 10. října dožívá pražský rodák ing. Bohumil Siegl. Své dětství prožil v křivoklátských lesích, kde byl jeho otec vedoucím polesí Pustá seč. To rozhodlo o jeho dalším zaměření: po maturitě na reálném gymnáziu v Berouně odešel na pražskou lesnickou fakultu, kterou absolvoval v r. 1951. Již v mládí jevil malířské nadání a po ukončení vysokoškolských studií navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze.
Ve své lesnické činnosti měl příležitost seznámit se s lesy celého státu, čehož využil ve výtvarné tvorbě. Nejprve zachycoval náměty z lesnictví, myslivosti a rybářství, později rozšířil svůj zájem na ochranu přírody. Je autorem mnoha ilustrací v knihách i časopisech, v několika případech i publikací s cizojazyčným textem. Svá díla vystavoval doma i v cizině.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku