Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 11/08

Úvodník 11/2008

Ing. Petr Ziegrosser

Vážení čtenáři,
letošní rok je pro myslivce opravdu dobrý. Černé zvěře – zvláště lončáků – je dostatek, mrazáky doma jsou naplněné k prasknutí. Zbylo i na rozdávání pozornosti spřáteleným dodavatelům krmiv. Sudy v našich skladech jsou tak po okraj naplněné obilím a honitby „prošpikovány“ zapáchajícími a plesnivějícími hromadami. Kukuřice je sklizena, kolik z ní má na svědomí černá zvěř, nikdo neví. Pokud si některý ze zemědělců stěžoval, dobře střelený lončák problém nakonec vyřešil. Někde mají divočáci na přilepšenou i úrodu žaludů. Hladovět nyní, ale ani v zimě, rozhodně nebudou. Je to opravdu dobrý rok! Hlavní zábava konce roku – naháňky – je teprve před námi. Zvěře na podzimní a zimní lovy bude dostatek. Selata v průběhu roku nikdo nelovil, vždyť byla malá. Je pravdou, že to sem-tam „odnesla“ některá z bachyní a musela být ve výkazech odstřelu zařazena mezi lončáky. To kvůli pořádku! Dnes se již nemusí vzhledem ke stavům černé nic zatajovat. Pro myslivce opravdu dobrý rok!

Hospodaření s prasetem divokým - co přineslo mezinárodní sympózium v Šoproni?

Doc. ing. Jiří Kamler, Ph.D., a ing. Kamil Turek

O tom, že prase divoké zcela ignoruje naše představy o své přiměřené početnosti vyjádřené normovanými stavy, snad nikdo nepochybuje. Zdá se, že přes výkyvy ve výši odstřelu v posledních letech jsme se zdaleka nedostali na vrchol jeho populační křivky. Jako poněkud sporná se však může mezi myslivci jevit otázka, zda je potřeba současné stavy černé zvěře regulovat. Jistě se najde dost těch, kteří i při dnešních stavech prasat úzkostlivě chrání bachyně a v době nouze vozí zvěři do lesa vlečky krmení. Nutno však zdůraznit, že existuje několik pádných důvodů pro redukci současné početnosti prasat, přičemž vlády jednotlivých států se kvůli stavům divočáků dostávají pod stále větší tlak zejména ze strany zemědělců a veterinářů.

Analýza Strohova znaku: zdá se, že o stavech zajíce dnes rozhodují jarní měsíce

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Možná někomu bude připadat, že nadpis článku nepřináší nový poznatek, že to přece věděli již naši dědové a pradědové – slabá zima a teplé jaro vždy znamenaly více zajíců než v jiných letech. A v tom „více než v jiných letech“ je jeden z důvodů, proč je dnes zajíců málo. Dříve (myšleno do poloviny 70. let minulého století), i když bylo zajíců „málo“, tak jich bylo stále několikanásobně více, než jich je dnes v těch nejlepších letech. Proč tomu tak je, to se pokusím alespoň částečně vysvětlit v tomto článku.

Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (II.)

Ing. Dalibor Pačes

Ve Světě myslivosti č. 10/2008 jsme informovali o mezinárodní konferenci „Myslivost ve střední Evropě – myslivost, legislativa politika v národním a evropském kontextu“, která proběhla ve dnech 11. a 12. září t. r. v Židlochovicích. V tomto čísle přinášíme stručný přehled zbývajících referátů.

Vláda schválila Národní lesnický program II

Redakce

Dne 1. října t. r. vláda přijala Národní lesnický program II (NLP II) pro roky 2007-2013 – dokument, který se stává základním podkladem pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. Prostřednictvím NLP II je naplňována Lesnická strategie EU i navazující Akční plán EU pro lesnictví. Jedna z pasáží je věnována spárkaté zvěři, zejména v souvislosti se škodami, které působí v lesních porostech. Lze předpokládat, že schválený NLP II bude mít vliv na hospodaření se zvěří v lesních honitbách.

Pověřené osoby – co přinesou našim honitbám?

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Od září probíhají školení pro zájemce o statut pověřené osoby (dříve předběžně nazývaných „laičtí prohlížitelé zvěřiny“) podle veterinárního zákona. Od tohoto institutu si mnozí myslivci hodně slibují.

Jen těžko uvěřitelné, ale (myslivecky) reálné …

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Středoevropský institut ekologie zvěře Wien-Brno-Nitra (SIEZ) vydal jako jeden z garantů školení pro získání licencí laických prohlížitelů zvěřiny studijní materiál. Jde o publikaci Hygiena zvěřiny – příručka pro mysliveckou praxi, která původně vyšla v Rakousku a později byla doplněna českými autory pro potřeby uvedeného školení.

41. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Mgr. Marcela Medková

Stejně jako v minulých letech se i letos na podzim stalo podorlické město Opočno centrem sokolnického dění. Již po 41. se v něm a jeho okolí uskutečnilo mezinárodní sokolnické setkání, které svým rozsahem nemá ve světě obdoby. Nádherné počasí babího léta a neopakovatelná atmosféra akce přilákaly ve dnech 8. až 12. října do Opočna kromě laické veřejnosti více než 300 sokolníků, jejich přátel a příznivců sokolnictví a myslivosti.


Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví – Brno 2010

Ing. David Vaca, Ph.D.

Po letošních prázdninách probleskla zpráva o přípravě světové výstavy myslivosti, která by se měla konat v r. 2010 v Brně. O bližší informace jsme požádali dr. ing. Libora Řeháka, prezidenta Asociace profesionálních myslivců ČR (APM ČR) a zároveň předsedu Organizačního výboru „Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví – Brno 2010“.


Rarita roku 2008 – VI. kolo a Velké finále

Redakce

Soutěž Rarita roku 2008 dospěla do finále, porota hodnotila 26 trofejí přihlášených do posledního kola základní části soutěže. Z hodnocení vzešla vítězná trofej, jejíž účast ve finále – v boji o absolutní prvenství – potvrdili svými hlasy i čtenáři. Vedle výsledků VI. soutěžního kola tedy nyní známe též všechny trofeje pro finálové kolo. Závěrečná fáze soutěže, v níž se střetnou nejzajímavější trofeje letošního ročníku, je tady!

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku