LESNICKÁ PRÁCE s.r.o.

 • Největší tuzemské nakladatelství lesnické odborné literatury
 • Časopisy Lesnická práce a Svět myslivosti
 • Provozovatel serveru Silvarium.cz
 • Moderně vybavené DTP studio
 • Komplexní propagace a marketing

„Společnost Lesnická práce s.r.o se již téměř 20 let stará o získávání, zpracování a šíření kvalitních informací z oblasti lesnictví, myslivosti a primárního zpracování dříví.“

Ing. Oto Lasák,
ředitel Lesnická práce s.r.o

Časopis Lesnická práce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 1922-2018

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922
 • Aktuálním informace z lesnicko-dřevařského sektoru
 • Odborné i populární články, rozhovory, ankety, reportáže
 • Respektovaná redakční rada

Časopis Svět Myslivosti

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 2000-2018

 • Vychází od roku 2000
 • Informace z myslivecké praxe i vědy, politiky, lovecké kynologie, zahraničí
 • Rozhovory, reportáže
 • Kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí

Nakladatelství Lesnická práce

NAKOUPIT V ESHOPU

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922
 • Aktuálním informace z lesnicko-dřevařského sektoru
 • Odborné i populární články, rozhovory, ankety, reportáže
 • Respektovaná redakční rada

SILVARIUM.cz

NAVŠTÍVIT SILVARIUM

CHCI INZEROVAT

 • Nejnavštěvovanější lesnický informační server v ČR
 • 100 000 návštěv za měsíc
 • Aktuální zpravodajství z lesnictví.a dřevařství
 • Vlastní redakce a tiskový servis ČTK
 • Prostor pro efektivní inzerci

Lesnická práce

Pokyny pro autory

Článek v časopise Lesnická práce

Témata a zdroje článků

 • akademická oblast
 • věda a výzkum
 • provoz praxe
 • ad.

- příspěvek by měl být pochopitelný pro širokou lesnickou veřejnost. U článků vědeckého typu je třeba respektovat zájem zprostředkovat výsledky výzkumu lesnické praxi (soustředit se na výsledky a doporučení pro provoz).

Rozsahy článků

Preferovaný rozsah článků jsou 2 tiskové strany.
1 tisková strana – cca 4000 znaků včetně mezer
2 tiskové strany – cca 9000 znaků včetně mezer

Redakce uvítá grafické přílohy (fotografie, grafy, tabulky, atd.). Text článků je nutné v závislosti na jejich velikosti zkrátit.

Pozn.: počet znaků včetně mezer naleznete ve wordu – nástroje/počet slov.

Náležitosti článku

 • nadpis – stručný a výstižný (max. 60 znaků včetně mezer);
 • perex (úvod) – popsat stručně danou problematiku, obsah a záměr článku (max. 800 znaků vč. mezer);
 • vlastní text by měl být členěn do kapitol o max. rozsahu cca 3000 znaků vč. mezer se stručnými, výstižnými podnadpisy (nepoužívat členění vědeckých prací – tj. metodika, závěr apod., ale hesla vystihující faktický obsah kapitoly);
 • závěrečná kapitola by měla jasně a stručně shrnovat výsledky a doporučení pro cílovou skupinu čtenářů;
 • na konci článku specifikace autora: jméno, titul, pracoviště, kontaktní e-mail;
 • v případě, že jsou v článku fotografie, připojit jejich popisky a jméno autora.

K článku pokud možno připojte anglický název (do anglického obsahu čísla – Contents).

V odborném časopise není nutné dodržovat požadavky kladené na vědecký článek. Můžete připojit vlastní názory či domněnky, vlastní doporučení, osobní zkušenosti. Nepište heslovitě, ale celými větami. Použitá literatura a citace se z prostorových důvodů neuvádějí. V článku je uvedena informace, že použitá literatura je k dispozici u autora.

Grafické přílohy

Fotografie – nejlépe digitální – rozlišení min. 300 dpi (velikost cca 1 MB a více), ve formátu jpg, tif, gif, eps, bmp apod., fotografie nevkládat pouze do souborů doc (Word), ale vždy posílat zvlášť v příloze.

Grafy – zasílat zvlášť v Excelu, nevkládat pouze do souborů Word.

Příspěvky a fotografie (do 5 MB) zasílejte nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě potřeby umístění článku v konkrétním čísle LP, avizujte prosím článek (téma, rozsah a termín dodání do redakce) alespoň měsíc před uzávěrkou.

Honorář – honorář je vyplácen na účet (případně poštovní poukázkou). K článku připojte tyto údaje: adresu, datum narození a číslo účtu. Výši honoráře určuje redakce dle rozsahu článku, počtu fotografií a koeficientů (článek na vyžádání, náročnost úpravy textu, aktuálnost, speciální příplatky). Honorář je daněn srážkovou daní ve výši 15 %. Honoráře, kterých se autoři vzdají, budou použity na rozvoj časopisu a zpřístupnění Lesnické práce studentům lesnických fakult.

Autorský výtisk – zasílá redakce zdarma, na vyžádání autora.

Redakce

Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce
tel.: 604 211 167
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Penzešová
redaktorka serveru Silvarium.cz a časopisu Lesnická práce
tel.: 734 766 396
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předplatné časopisu Lesnická práce na rok 2020 - online formulář

Celoroční předplatné časopisu Lesnické práce (12 čísel včetně příloh) pro rok 2020: 864 Kč.

Zvýhodněné roční předplatné činí 744 Kč (včetně DPH) a je určeno pro studenty prezenční formy studia střed­ních a vysokých lesnicky nebo biologicky zaměřených škol.
Nárok na slevu vzniká až po dodání potvrzení o studiu poštou nebo osobně do redakce Lesnické práce.

Závazně objednávám časopis Lesnická práce

Máte-li zájem o předplatné na část roku, vypňte prosím od kterého čísla.
Máte-li zájem o dárkový poukaz či jednotlivá čísla, napište to prosím do poznámky.

Při objednávce předplatného 2-12 měsíců je cena 75 Kč x počet měsíců předplatného.
Při objednávce jednoho samostatného čísla je cena 80 Kč + poštovné.

Objednávka pro firmu/společnost

Vyplňujte v případě, že objednáváte časopis na právnickou osobu (IČ, firmu, společnost) a potřebujete fakturu

Kontaktní údaje plátce
Kontaktní údaje o odběrateli

Údaje odběratele vyplňte pouze v případě, že nejsou shodné s plátcem

Poznámky k objednávce předplatného
Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů
Bezpečnostní kód

captcha

Archiv časopisu LP

Archiv vybraných článků z časopisu Lesnické práce

0113_LP_titulka 01 01 1  
Ročník 2013 Ročník 2012 Ročník 2011 Ročník 2010  
titulka_LP_r88_c01 titulka_LP_r87_c01 titulka_LP_r86_c01 titulka_LP_r85_c01  
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
 
titulka_LP_r84_c01 titulka_LP_r83_c01 titulka_LP_r82_c01 titulka_LP_r81_c01  
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
 
titulka_LP_r80_c01

2000

1999

   
Ročník 2001
Ročník 2000
Ročník 1999
   

Předplatné časopisu Lesnická práce na rok 2020

Jak předplatné objednat?

Celoroční předplatné časopisu Lesnické práce (12 čísel včetně příloh) pro rok 2020: 864 Kč.

První číslo dostanou první týden v lednu všichni, kteří zaplatí složenku nejpozději do 20. 12. 2019. Po tomto termínu jej obdrží až společně s únorovým číslem.

ZVÝHODNĚNÉ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO STUDENTY

Zvýhodněné roční předplatné činí 744 Kč (včetně DPH) a je určeno pro studenty prezenční formy studia střed­ních a vysokých lesnicky nebo biologicky zaměřených škol.
Nárok na slevu vzniká až po dodání potvrzení o studiu poštou nebo osobně do redakce Lesnické práce.

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ

01Telefonicky
Objednání předplatného na telefonních číslech 321 679 413 nebo 604 211 171

Zde Vám bude okamžitě přidělen Váš variabilní symbol platby a částka, kterou uhradíte převodem z Vašeho účtu na náš účet 2400187467 / 2010.

02Elektronicky e-mailem
Objednávku pošlete na naši adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my Vám obratem pošleme údaje potřebné k platbě.

03Písemně na adresu
Lesnická práce s.r.o.,náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Zaplatit můžete také přímo u nás v redakci: 7 -16 hodin v pracovní dny.

04 Vyplnění online formuláře
Stačí vyplnit on-line formulář. Naše redakce se Vám co nejdříve ozve na e-mail či telefon pro potvrzení objednávky.
Vyplnit online formulář

05 Na poště složenkou typu C
Na žlutou složenku vyplňte do adresáta naši adresu: Lesnická práce, s.r.o., náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec n. Č. l. a do odesílatele vyplňte čitelně (hůlkovým písmem) Vaši adresu. Částka na celoroční předplatné je 864 Kč. Ve zprávě pro příjemce uveďte „Předplatné LP 2020“.

06 Předplatné digitální verze časopisu na Alza.cz
PŘEDPLATIT ČASOPIS na Alza.cz
Zvýhodněné předplatné elektronického časopisu.

07 Online nákup v eshopu Silvarium.cz
KOUPIT ČASOPIS NA SILVARIU

STÁLÍ PŘEDPLATITELÉ

Fyzické osoby - kdo má Lesnickou práci předplacenou, obdrží v první polovině listopadu v samo­statné obálce červenou složenku typu A, na které je uvedena jeho adresa, částka a variabil­ní symbol, podle kterého dokážeme platbu identifikovat. Při platbě převodem z účtu použijte pečlivě svůj variabilní symbol (1120xxxx) uvedený na složence.

Podnikatelské subjekty – OSVČ a právnické osoby – obdrží v první polovině listopadu fakturu, která po zapla­cení slouží i jako daňový doklad (s možností odpočtu DPH v letošním roce). Při platbě převodem z účtu použijte číslo faktury jako variabilní symbol (1120xxxx). 

O časopisu Lesnická práce

LESNICKÁ PRÁCE - časopis pro lesnickou vědu a praxi

Časopis Lesnická práce vychází již od roku 1922 a za celou dobu své historie poskytují jeho stránky lesnické veřejnosti důležité odborné poznatky formou vědeckých, odborných i populárních článků, reportáží, rozhovorů a anket.

Časopis je rozdělen do odborných rubrik a snahou redakce je v každém čísle najít aktuální témata, která mají zásadní vliv na lesnický sektor. Informování o aktuálním dění v českém lesnictví patří k pravidelným příspěvkům redakce formou rozhovorů, reportáží, aktuálních informací nebo vyžádaných článků.

Zároveň obsahuje Lesnická práce pestré spektrum článků z mnoha dalších oblastí lesnické vědy a praxe, tak, aby si každý čtenář nalezl téma, které ho zajímá, které se dotýká oboru jeho působnosti.

Textovou část časopisu doplňují fotografie autorů článků, redaktorů a fotografů, které jsou upravovány přímo v DTP studiu Lesnické práce.

Odborné články jsou v časopisu situovány v jeho první polovině. V druhé části nalezne čtenář pravidelné rubriky, aktuality a komerční prezentace a inzerci.

Lesnická práce se jako časopis s dlouholetou tradicí i v současné době opírá o redakční radu tvořenou řadou významných lesnických odborníků. Redakce Lesnické práce též spolupracuje s lesnickými fakultami, výzkumnými ústavy, státními institucemi a soukromými subjekty.

Lesnická práce vychází v nákladu 3 500 kusů (jen předplatitelé). Protože je distribuována do mnoha firem a úřadů, kde si jeden časopis přečte více čtenářů, pohybuje se čtenost okolo 20 tisíc. Cílovou skupinou jsou lesníci, podnikatelé v lesnictví, státní správa, lesnické asociace a sdružení, vlastníci soukromých i obecních lesů a samozřejmě i zaměstnanci státního podniku Lesy ČR.

Základní údaje

Periodicita: 12x ročně, vychází 1. týden v měsíci
Definice: časopis pro lesnickou vědu a praxi
Náklad: 3 500 kusů (pouze předplatitelé)
Čtenost: 15 000

Cílová skupina: zaměstnanci lesnických firem (soukromých i státních), podnikatelé v oboru, dřevozpracovatelé, státní správa, lesní správy, lesnické asociace a sdružení, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL),

Lesnická práce vychází bez přestávky od ledna 1922 a řadí se tak k nejstarším lesnickým odborným časopisům na světě.

Lokalita: Česká a Slovenská republika

Cena celoročního předplatného v roce 2019: 864 Kč

PŘEDPLATIT ČASOPIS