Editorial

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

letošní třetí číslo Lesnické práce přináší v rozhovoru s ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Ing. Richardem Slabým současný pohled na koncepci řízení této instituce. Prof. Vladimír Simanov v odhaluje v příspěvku “Obchod s výrobky ze dřeva v letech 1990 - 2000” nejistou pozici českého a evropského dříví a výrobků ze dřeva na světovém trhu. Zkušenosti s autovegetativně rozmnožovaným sadebním materiálem v imisních oblastech popisuje v článku “Využití řízkovanců smrku v imisních oblastech” Ing. Oldřich Hrdlička.

Pro zájemce o mechanizované způsoby těžby dříví je určen příspěvek Ing. Jana Valenty “Evidence dříví zpracovaného harvestery”. Co všechno je skryto v paragrafech různých právních norem okolo pojmu “les” vysvětluje dr. Martin Flora v práci “Několik poznámek k pojmu “les” ....”. O valné hromadě Sdružení lesních školkařů ČR informuje Ing. Pavel Kotrla. Zprávu o realizaci českých lesnických aktivit v Jižní Americe formuloval v příspěvku “Program zalesňování And v roce 2000” Ing. Hubert Čížek.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.