LESNICKÉ ŠKOLSTVÍ V ČR

S použitím pramenů MZe zpracovala redakce

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) jsme připravili seriál článků o lesnickém školství. Chtěli bychom přiblížit situaci v tomto oboru, představit střední lesnické školy a dvě naše lesnické univerzity a zamyslet se nad budoucností. Na začátek uvádíme několik přehledů o počtu lesnických škol v ČR, počtech jejich studentů a absolventů a situaci školních lesních podniků a polesí. Zároveň otiskujeme jakýsi úvodní článek k tomuto tématu prof. Ing. V. Simanova, CSc. z LDF MZLU v Brně, který se zamýšlí nad uplatněním absolventů lesnických škol a systémem našeho vzdělávání.

PŘEHLED LESNICKÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ

Od 1. ledna 2001 nabyl účinnosti Zákon číslo 157/2000Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Na základě tohoto zákona a jeho přílohy číslo 1 přešly kompetence a pravomoci zřizovatele z MZe vůči středním odborným učilištím lesnickým na příslušné krajské úřady. Na základě mezirezortní dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a MZe došlo k faktickému předání výše uvedených škol ke dni 1. října roku 2001. V roce 2001 v důsledku výše citovaného zákona rovněž přešly kompetence a pravomoci zřizovatele středních a vyšších odborných škol lesnických z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušné krajské úřady.

Přehled lesnických učilišť (podle krajského uspořádání)

- Kraj Středočeský :

Střední odborné učiliště lesnické (SOUL) a Učiliště Křivoklát -Písky

- Kraj Jihočeský:

Integrovaná střední škola lesnická Vimperk

- Kraj Karlovarský:

SOUL, Odborné učiliště a Učiliště Abertamy

- Kraj Liberecký:

SOUL lesnické Hejnice

SOUL a Učiliště Lomnice nad Popelkou

- Kraj Ústecký:

SOUL a Učiliště Fláje

- Kraj Královéhradecký:

SOUL a Učiliště Svoboda nad Úpou

- Kraj Plzeňský:

SOUL zemědělské a Učiliště Rokycany

- Kraj Jihomoravský :

SOUL Bzenec

- Kraj Vysočina :

SOUL a Učiliště Lesonice

SOUL Nové Město na Moravě

- Kraj Olomoucký :

SOUL a Učiliště Šternberk

- Kraj Moravsko-slezský :

SOUL, Odborné učiliště a Učiliště Bílá - Staré Hamry

Střední a vyšší odborné lesnické školy (SLŠ a VOŠL)

- SLŠ a VOŠL Bedřicha Schwarzenberga v Písku

- SLŠ Hranice

- SLŠ a VOŠL Trutnov

- SLŠ Šluknov

- SLŠ Žlutice

Univerzity

- Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně

- Lesnická fakulta ČZU v Praze

PŘEHLED ŠKOLNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ A POLESÍ (LF, SLŠ, ISŠL)

Tradice školních lesních podniků lesnických fakult a školních polesí středních lesnických škol sahá do období první republiky, kdy se jevila nutnost spojit teoretickou výuku mladých lesníků s praktickou výukou v lesních porostech.

“Služebně nejstarším” je Školní polesí “Valšovice” SLŠ v Hranicích, které bylo zřízeno již roku 1921, poté následoval Školní lesní podnik “Masarykův les” LF v Brně - roku 1923, Školní polesí “Hůrky” SLŠ v Písku roku 1928, Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy LF v Praze roku 1935, Školní polesí Horní Staré město SLŠ Trutnov v roce 1958, Školní polesí Integrované střední školy lesnické ve Vimperku roku 1995 a školní polesí “Chlumská hora” SLŠ ve Žluticích v roce 1997. Jedinou střední lesnickou školou, která nemá školní polesí, je SLŠ Šluknov.

Majetkové vztahy školních polesí SLŠ :

Lesy školních polesí SLŠ Písek, Hranice, Žlutice a ISŠL Vimperk jsou majetkem státu s právem hospodaření příslušné školy (zápis v katastru). Školní polesí SLŠ Písek má mimo výše uvedenou výměru pronajato ještě 107 ha lesů od obce Putim.

U SLŠ Trutnov vlastní škola přes 500 ha, dalších 234 ha je součástí KRNAPu (škola uzavřela s KRNAP nájemní smlouvu na 99 let za symbolický nájem 1 Kč/ ha), 120ha patří městu a zbytek (přes 350 ha) je v majetku státu (LČR). Na tuto výměru je po dohodě s LČR připravena nájemní smlouva s tím, že výhledově přejdou tyto lesy k právu hospodaření lesnické škole tak, jak je to běžné u dalších škol.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.