Aukce nastojato - další forma prodeje dříví u Lesů ČR

Josef Svoboda, Libor Šešulka, Vít Obrdlík

Dnem 20. 2. 2008 zavedly Lesy České republiky, s. p., (dále jen LČR) další způsob prodeje dřeva formou tzv. aukce dřeva nastojato. Jedním z důvodů zavedení této formy prodeje dřeva je umožnit LČR v budoucnu pružně reagovat na případné výkyvy dodávek dřevní hmoty na trhu, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tato forma prodeje dřeva rovněž pomůže rozšířit dosavadní nabídku veřejných obchodních kanálů ze strany LČR.

Aukce dřeva nastojato je realizována formou elektronické aukce s obdobnými pravidly jako elektronická aukce vyrobeného dříví na odvozním místě/expedičním skladě, kterou LČR spustily v roce 2007. To znamená, že k účasti obchodních partnerů na aukci je nezbytná jejich registrace s následným uzavřením Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví.

Objemy dřeva a výběr porostů
Pro aukce dřeva nastojato bylo v první etapě vybráno 40 lesních správ (LS) LČR. Do první etapy aukce budou přednostně zařazeny mýtní porosty s výrazně většinovým zastoupením smrku a ostatních jehličnatých dřevin. Listnaté dřeviny mohou být v porostech určených pro aukce pouze vtroušeny.
Každou aukcí se prodává ucelený těžební blok. Hranice těžebního bloku jsou v terénu jednoznačně vyznačeny. Je zřejmé, které stromy jsou určeny k těžbě, případně k ponechání na ploše těžebního zásahu. Těžební bloky jsou vyznačovány v rozsahu 250–600 m3 dřeva b. k.

Pomůcky a způsoby měření taxačních veličin
Sběr veškerých dat pro výpočet objemů stojícího dřeva probíhá moderními taxačními pomůckami, umožňujícími ukládat naměřené taxační veličiny v digitální podobě. Výčetní tloušťky jsou měřeny pomocí digitální průměrky Mantax Digitech verze 1.6 a registrovány s přesností na mm, výšky digitálním výškoměrem Vertex Laser VL 400 s odečítáním na decimetry. Blok určený k aukci je vyprůměrkován naplno, včetně změření dostatečného počtu výšek dle četnosti stromů v jednotlivých tloušťkových stupních a zachycující reprezentativně celé tloušťkové spektrum měřeného porostu. Naměřené výšky jsou přímo v lese ukládány do digitální průměrky.

Zpracování naměřených dat, způsob výpočtu zásob
V lese naměřená data (výčetní tloušťky i výšky) jsou přenesena z průměrky do programu pro výpočet zásob a archivována.   
Pro výpočet zásob jsou použity hmotové tabulky ULT, vydané ÚHÚL Brandýs nad Labem. K vyrovnání výšek byla použita růstová funkce. Zásoby jsou vždy vypočteny po jednotlivých jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL), i když do aukcí může jít v rámci těžebního bloku více JPRL. Program výhodně využívá propojení na alfanumerická i grafická data LHP a LHE. Pro každý jednotlivě změřený strom s vyrovnanou výškou je určen objem s. k. dle hmotových tabulek s využitím lineární interpolace (výčetní průměry na mm, vyrovnané výšky na dm). Objem pro aukce je uveden b. k.
Vypočtená data jsou generována do exportního souboru obsahujícího údaje pro aukce ve formátu XML. K alfanumerickým datům jsou s využitím funkcí Grafického datového skladu LČR automaticky generovány dva výřezy obrysové mapy ve formátu JPG (vždy detail jednotky prostorového rozdělení lesa a přehledová mapa v měřítku 1:20 000). Načtení dat ve formátu XML a JPG do internetové softwarové aplikace aplis.cz přes webovou službu pak uzavírá celou technologickou linku od sběru dat přes jejich zpracování až po jejich zveřejnění v digitální formě. Vzhledem k množství zveřejňovaných dat je při použití výše popsané technologické linky umožněno celý proces urychlit s vyloučením případných chyb.   

Stanovení vyvolávací ceny stojícího dřeva
Při stanovení vyvolávací ceny za ucelený těžební blok je zohledněna předpokládaná sortimentace těžebního fondu stojícího dřeva, dále jsou uvažovány náklady za provedení těžby, soustřeďování, manipulaci a úklid klestu. Při kalkulaci cen těchto činností se vychází z průměrných cen v místě a čase obvyklých.

Závěr
LČR zvolily pro aukce nastojato dlouhodobě ověřenou metodu zjišťování zásob průměrkování naplno při využití digitálních taxačních pomůcek. Další rozvoj celé technologické linky bude směřovat k zefektivnění sběru dat a jejich následnému zpracování pomocí statistických metod.
Další informace týkající se vlastního systému elektronických aukcí dřeva nastojato, podmínky registrace a smluvní podmínky jsou k dispozici na www.lesycr.cz.

Autoři:
Ing. Josef Svoboda, M.Sc., Ing. Libor Šešulka, Ing. Vít Obrdlík
Lesy ČR, s. p., Hradec Králové
E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.