Editorial 3/2008

Vážení čtenáři,
vítejte u stránek březnové Lesnické práce, která jako hlavní téma přináší těžbu a těžební technologie. Odborné články i anketa zřetelně odrážejí trend zvyšování podílu těžebně dopravních strojů jako nezadržitelný pokrok a efektivní modernizaci. Bohužel názory odborníků v anketě o budoucnosti těžby dříví až příliš často spojuje povzdechnutí nad současným stavem a podmínkami spolupráce mezi Lesy ČR a lesnickými firmami.

Z témat článků vyplývá také skutečnost, že se trochu zapomíná na ty, kteří v roce 2006 uskutečnili více než
75 % těžeb v České republice – na dřevorubce a další pracovníky v lese, kteří stojí za zhruba 13,5 mil. m3 těžby kmenovou technologií. Na jejich finanční ohodnocení patrně zapomněli i představitelé některých lesnických firem, kteří nabídli do výběrových řízení ceny na hranici ekonomické únosnosti.  
Moderní těžebně dopravní stroje jsou z hlediska poměru množství vytěženého dříví a vlivu na lesní ekosystém tou nejšetrnější možností jak těžit dříví. Tento mnoha studiemi zmiňovaný fakt potvrzuje i šetření katedry lesní těžby FLD ČZU provedené v Boleticích (str. 26–28).  
Pro nás lesníky jsou velmi cenné i informace vycházející z průzkumů veřejného mínění, který realizovala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s organizací proHolz
(str. 12–13).
Nepamatuji číslo Lesnické práce, kde bychom nezmiňovali dění v podniku LČR. Činíme tak i v tomto čísle v rubrice Aktuálně (str. 4), kde shrnujeme nejdůležitější informace z tiskové konference k uzavření takřka 100 % smluv na střednědobé tendry. Ministerstvo zemědělství oslavilo uzavření většiny smluv sloganem: „Novému
vedení s. p. Lesy ČR se v rekordně krátkém čase podařilo stabilizovat obchod s dřívím a vůbec situaci v dřevozpracujícím průmyslu“. Pokud tomu tak skutečně je, nelze zúčastněným stranám nic jiného než poblahopřát k úspěchu a doufat, že se jim v rekordně krátkém čase podaří stabilizovat i podnik LČR a situaci v lesním hospodářství vůbec.

Lesu zdar!

Jan Příhoda

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.