Střednědobé tendry uzavřeny - Ministerstvo zemědělství je spokojeno

Ministr Petr Gandalovič, poslanec Daniel Petruška, náměstek Karel Trůbl a ředitel LČR Jiří Novák 26. února 2008 oznámili, že bylo uzavřeno téměř 100 % smluv na lesnické práce do roku 2010. „Novému vedení Lesů ČR se podařilo v rekordně krátkém čase stabilizovat obchod se dřívím a vůbec situaci v dřevozpracujícím průmyslu,“ říká tisková zpráva. Váhu tomuto prohlášení však mohou dodat až následující měsíce, kdy se lesnicko-dřevařský komplex naplno rozběhne podle pravidel memoranda.

Petr Gandalovič, ministr zemědělství
Petr Gandalovič vyzdvihl význam memoranda o principech hospodaření se státním lesním majetkem do roku 2010 pro konstruktivní spolupráci všech zúčastněných stran, která vedla k úspěšnému dokončení výběrových řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nevydal jediné rozhodnutí o porušení zákona při výběrových řízeních.
Ve chvíli, kdy práce běží, nastává podle ministra Gandaloviče čas pro další rozvoj a změny v podniku LČR, jako je decentralizace, zeštíhlení generálního ředitelství lesů a lepší využívání dotačních nástrojů EU.
Ministerstvo zemědělství i podnik LČR si uvědomují problematickou cenotvorbu na lokalitě P. V případě, že se cena za předcházející kvartál změní o více než 5 %, dojde k cenovému jednání mezi LČR a smluvním partnerem. Otázkou je, zda budou všichni smluvní partneři schopni odkupovat dříví po celou dobu platnosti smluv za cenu, kterou nabídli. „Pokud partneři nebudou schopni dříví odkupovat, potom bude smlouva pravděpodobně ukončena a na danou smluvní jednotku bude vypsáno nové výběrové řízení,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. Pro tyto případy je připravována zadávací dokumentace. Výběrové řízení již nebude jednokriteriální, svou roli budou hrát reference, určitá forma bankovní garance a kvalifikační předpoklady firmy. Jednotlivé smlouvy by již neměly být uzavírány najednou pro celou republiku, ale postupně.

Jiří Novák, generální ředitel LČR
Současné smlouvy poběží do konce roku 2010. V tomto období bude posuzovat výhodnost dvou souběžně fungujících modelů lesního hospodaření odborná komise. K zásobování trhu dřívím Jiří Novák uvedl: „Není žádný důvod, aby naši odběratelé měli obavy o dostatečné množství suroviny. Snažíme se dřevo dodávat na trh ve spolupráci s HLDS průběžně, aby firmy podnikající v dřevozpracujícím průmyslu měly dostatek dřevní suroviny pro svou výrobu. Dokonce je možné říci, že v současné době je mírný přetlak dřevní suroviny na našem trhu.“  
Lesy ČR budou v roce 2008 obchodovat ve vlastní režii cca 3,5 mil. m3 dříví (z tohoto množství připadá 58 % na rámcové kupní smlouvy, 14 % na veřejné dražby a 28 % na regionální prodej prostřednictvím elektronické aukce, obálkové metody a přímého prodeje).
K střednědobým tendrům Jiří Novák dále uvedl, že na 75 SÚJ odstoupil první subjekt v pořadí (celkem 40 mil. Kč jistiny tak propadlo ve prospěch LČR). Ekonomický dopad uzavření smluv s druhým v pořadí je celkem cca 400 mil. Kč na období 3 let, ale všechny nabídky jsou pro LČR podle slov generálního ředitele stále ještě ekonomicky výhodné.

Karel Trůbl, náměstek pro lesní a vodní hospodářství MZe
Karel Trůbl označil memorandum za důležitý stabilizující mezník a vyjádřil spokojenost s podpisem drtivé většiny smluv. Na dotaz Lesnické práce stručně objasnil stav projednávání návrhu NLP II, u kterého brání schválení pouze jedna nevyjasněná pozice, a to otázka škod zvěří. „MZe nachází prvky shody s MŽP a věřím, že v dohledné době bude tato otázka úspěšně vyřešena s určitým vstupem do nájemních smluv i Lesů ČR na honební pozemky,“ uvedl Karel Trůbl.

Jan Příhoda

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.