Technologie sklizně rychle rostoucích dřevin

Volkhard Scholz

Správné nasazení mechanizace je důležitým předpokladem rentability produkce rychle rostoucích druhů dřevin pěstovaných na zemědělských půdách. Náklady na sklizeň (těžbu) rychle rostoucích dřevin (RRD) tvoří podle dosavadních zkušeností 30 až 60 % celkových nákladů a určují tak z velké části cenu této formy energetické dendromasy. Následuje krátký přehled současného stupně vývoje těžebních strojů pro sklizeň RRD.

I přes to, že produkce rychle rostoucích dřevin (RRD) je relativně mladým odvětvím, existuje mnoho vývojových stádií technologií pro jejich zpracování. Bohužel zatím není k dispozici dostatek zkušeností a potvrzených výsledků. Výzkumy probíhají zejména v zemědělských provozech ve Skandinávii v lesnických a zemědělsko-technických výzkumných ústavech ve Švédsku, Bavorsku, Dolním Sasku a v Brandenbursku.
Jak ukazují výzkumy leibnitzkého institutu pro zemědělskou techniku Agrartechnik Potsdam-Bornim e. V. (ATB), jsou skladovací možnosti štěpky často omezené. Jemná štěpka je za neodvětrávaného skladování silně napadána houbami a plísněmi a ztrácí až 30 % sušiny ročně. U kmenové či svazkové metody, stejně tak u hrubší štěpky, jsou tyto nežádoucí vlivy výrazně méně patrné.

Metoda kmenových výřezů
Získání kmenových výřezů vyžaduje minimálně 10letou obmýtní dobu, neboli desetiletý těžební interval, a porosty nejčastěji topolů nazýváme lignikulturami. V tomto případě je nasazována klasická těžební lesnická technika. Jedná se o ruční motorové pily a harvestory. Těžební technika kácí, odvětvuje a připravuje kulatinové výřezy požadovaných délek. Koruny a větve se dle potřeby buď odvážejí, nebo jsou mobilním štěpkovačem zpracovány přímo na místě.

Svazková metoda
Při svazkové neboli sběrací metodě jsou jednotlivé stromy nebo výhony dřevin jedním pracovním úkonem skáceny a sesbírány. Vznikají volně ložené nebo drátem či svazkovou přízí ovíjené svazky. U porostů s delším obmýtím je nasazován harvestor s kácecí (střihací) a svazkující hlavicí.
U řadových porostů s kratším obmýtím se využívají tzv. sekací svazkovače. Ty v jednom plynulém pracovním úkonu stromy pokácí a na ložné ploše svazkují. Takto vznikající svazky jsou následně vyskladňovány většinou na okraji porostu. Tam mohou být uskladněny neomezeně dlouhou dobu a podle potřeby štěpkovány či odváženy.

Metoda štěpkování
U metody štěpkování je třeba rozlišovat mezi jednofázovou a dvoufázovou těžbou.
U dvoufázového způsobu těžby, který byl zatím zkoušen jen místně, navazuje na kácení a štěpkování proces nakládání. Prvním pracovním krokem jsou stromy pokáceny. Ve druhém pracovním kroku jsou v řadách ležící stromy pomocí sběracího bubnu sbírány a mobilním štěpkovačem s nebo bez mechanické ruky štěpkovány. Nevýhodou této dvoufázové těžby je, že při běžných rozestupech řad může být vždy kácena jen jedna řada a následně protisměrně štěpkována a až poté může být zpracována další řada.
Při jednofázové těžbě sekacím štěpkovačem jsou používány samojízdné stroje s nástavnými agregáty, které stromy v jednom pracovním úkonu sekají i štěpkují. Tento velmi efektivní pracovní postup byl na celém světě použit ve více než dvaceti vývojových programech, ale jen zřídka je zaveden do praxe.
Slibně vypadají upravené stroje na sklizeň zemědělských plodin od firmy Austoft/Case (Austrálie) a speciální sklízecí řezačky německých firem Claas, HTH a čelní sekací štěpkovač, který je společným vynálezem Franze Wienekera a Karla Döhrera.
Jak sklízecí řezačky, tak štěpkovače dosahují vysokých plošných výkonů. Na základě horizontálně umístěných vtahovacích válců a systému úřezu kmenů jsou jasně určeny pro vrbové a pro velmi mladé topolové porosty, především do řezného průměru cca 70 mm.

Vývoj
Pro mechanizovanou těžbu na plantážích s krátkou obmýtní dobou existují na celém světě, zejména ve Skandinávii, četné vývojové programy, které však na základě nedostatku poptávky dosud jen zřídka došly dále než do stádia prototypů.
Sekací štěpkovače, tedy těžební stroje, které zároveň kácí a štěpkují, se zatím prosadily nejvíce. V Německu budou nabízeny dva speciální řezací stroje pro zemědělské řezačky určené pro těžbu porostů vrby a mladých porostů topolu. Z hospodářského hlediska je jejich použití vhodné na velkých plochách. Vyvíjet se budou cenově výhodné nástavné agregáty na traktory, které produkují uskladnitelnou hrubou štěpku.
Převzato z Forstmaschinen profi.

Autor:
Volkhard Scholz
Leibniz-Institut für Agrartechnik
Potsdam-Bornim e. V. (ATB)

Přeložil: Stanislav Němec
Foto: Forstmaschinen profi

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.