Nová technologie v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Marie Geráková

Doposud byly v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému pro monitoring a dočišťování ohnisek žíru využívány feromonové lapače, lapáky a otrávené lapáky. Brzy nás však čeká další možnost, jak účinně bojovat s tímto významným škůdcem smrkových porostů.

Jedná se o insekticidní síť WoodNet, která byla během loňského roku testována v České republice, Německu a Rakousku a nyní probíhá registrační proces, po němž by mohla být v dohledné době využitelná v lesním provozu (podle tiskové zprávy společnosti BASF již na konci roku 2011).

Insekticidní síť byla původně vyvinuta za účelem ochrany lidí proti malárii – měla zabránit vnikání infikovaných komárů do lidských obydlí a současně výrazným způsobem snižovat populační hustotu komárů. Oblast využití se však začala rozšiřovat a jednou z nich je právě lesnictví. Na jakém principu síť funguje? Částice insekticidu jsou uzavřeny uvnitř struktury sítě a pouze malá část jich zůstává na povrchu a je schopna usmrtit usedající hmyz. Vlivem povětrnostních podmínek je insekticid z povrchu postupně odstraňován, na jeho místo se však uvolňuje insekticid vázaný uvnitř struktury vláken. Účinnost sítí je garantována nejméně po dobu jednoho roku, po aplikaci v jarním období nejsou nutná žádná další ošetření. Lze ovšem předpokládat, že účinnost může být i delší, což se v současné době testuje. Účinnou látkou je α-cypermethrin s obsahem 100 mg/m2. Jde o stejnou účinnou látku, která je obsažena např. v insekticidu Vaztak 10 EC.

Produkt byl zkoušen Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. ve variantě sítí WoodNet a systému TriNet.

Síť WoodNet

Síť WoodNet byla v roce 2010 testována v rámci klasických registračních pokusů jako otrávené lapáky – jednometrová polena (varianty: polena obalená sítí WoodNet, polena ošetřená Vaztakem 10 EC a polena neošetřená, každé navnazené feromonovým odparníkem Pheroprax A). Po vyhodnocení všech variant je jasné, že do polen obalených sítí WoodNet se brouci nezavrtávali, zůstávali mrtví jednak pod poleny v trusníku i na polenech pod sítí nebo v jejích záhybech (avšak bez stop po zavrtávání). Ani na konci letové aktivity nebyly shledány žádné závrty s částečně nebo plně rozvinutými požerky, kde by brouci dokončili svůj vývoj. Síť WoodNet v rámci těchto testů prokázala plnou účinnost po celou dobu letové aktivity lýkožrouta smrkového bez nutnosti výměny sítě (tj. opakování ošetření). WoodNet je vhodný k pokrytí celých skládek v případě, že nelze zabezpečit jejich včasný odvoz z porostů či jejich blízkosti. Aplikace je jednoduchá a účinná. Brouci nemají možnost se dostat do spodnějších vrstev skládky, protože síť tvoří i mechanickou zábranu. Pokud již bylo dříví napadeno, vylétající brouci se přes síť nedostanou do okolí a po kontaktu s ní jsou usmrceni. Aplikace klasického insekticidu postřikovačem nezaručuje na větších skládkách ošetření celého vnitřního prostoru, bylo by nutné jednotlivé kmeny či výřezy ošetřit jednotlivě, což mnohonásobně zvyšuje náročnost zásahu fyzickou i časovou.

Systém TriNet

Systém TriNet představuje alternativu otráveným lapákům – trojnožkám. Skládá se z hliníkové konstrukce, feromonového odparníku a ušité sítě, která se na konstrukci natáhne po složení tyčí přímo v terénu. Hliníkové nohy systému TriNet je možné teleskopicky prodloužit, což zajistí umístění sítě mimo dosah buřeně, která by zbytečně ubírala funkční plochu trojnožky. Aplikace je opět mnohem snazší než u klasických trojnožek vyrobených z polen ošetřených insekticidem. Navíc nelze účinnost sítí při aplikaci nesprávnou manipulací nijak snížit, není závislá na aktuálním počasí (lze aplikovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek – déšť, vítr apod.). Nedochází ani k nežádoucím úletům přípravku do okolí.

Společnosti BASF byla udělena cena od Kuratoria pro lesní práci a techniku (KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.) za inovativní přístup v rámci systému pro ochranu lesů ComplionTM, který je založen na používání insekticidních sítí. V rámci Interforst 2010 byly KWF a Mezinárodními veletrhy v Mnichově vyhlášeny tyto ceny jako ocenění vysoce inovativních řešení v lesnictví. Státní rostlinolékařská správa udělila systému TriNet v souladu se zákonem o rostlinolékař-ské péči 120denní výjimku na používání již pro letošní rok, a to do 10. 8. 2011 (více na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx).

Shrnutí

Insekticidní sítě jsou šetrným využitím chemie v ochraně lesa. Při jejich aplikaci a následném používání dochází k minimálním únikům pesticidu do okolí. Vliv na ostatní entomofaunu, včetně predátorů, je srovnatelný jako při klasickém využití insekticidů při používání otrávených lapáků – trojnožek. Nezanedbatelnou výhodou je i snadná manipulace. Pro klasické ošetření postřikem je nutné dopravit na místo potřebné množství vody, postřikovač a odměřit patřičnou dávku insekticidu. To vše hraje roli nejen v pracnosti, ale také v ekonomice používaných metod.

I po prvním roce testů je zřejmé, že očekávání spojené s aplikací sítě WoodNet, resp. systému TriNet, a jejím uplatnění v ochraně lesa proti l. smrkovému splňuje vysoké nároky na účinnost. Lze jen doufat, že se v brzké době stanou nedílnou součástí běžně využívaných metod v rámci ochranářské praxe. Přispějí tak nejen k vyšší efektivitě (delší doba účinnosti, aplikace i za ne zcela příznivých povětrnostních podmínek), ale i ekologizaci obranných opatření (snížení zátěže v důsledku úletů insekticidu při aplikaci).

Autor:

Ing. Marie Geráková

Výzkumný ústav lesního hospodářství

a myslivosti, v.v.i.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: autorka

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.