Konverzní faktory pro výrobky ze dřeva - Frézované a štípané výrobky

Jaromír Vašíček, Michal Synek

Do této kategorie výrobků byly zahrnuty: sudové dužiny, užitkové sloupy, tyče, piloty, výřezy pro stavbu domů (zpracovaná kulatina pro srubové stavby) a šindele. Šindele mohou být vyráběny buď štípáním (shakes) nebo řezáním (shingles). Stejně tak sudové dužiny jsou vyráběny buď štípáním anebo řezáním v závislosti na druhu dřeviny.

Protože se jedná o okrajové výrobky z pohledu objemu výroby, jsou informace o nich velmi omezené. Pokud nebyla dodána národní data, což byl případ šindelů, pak se převzala data z dřívějších publikací.

Faktory ovlivňující výtěžnost

Kategorie těchto výrobků není tak moc ovlivněna technologickým pokrokem jako jiné výrobky ze dřeva. Výtěžnost sudových dužin je do značné míry dána způsobem výroby. Některé druhy dřevin používané pro výrobu sudů na víno (zejména evropské duby a oregonský dub bílý) musí být štípány, aby sudy z nich vyrobené nebyly příliš porézní, zatímco dub bílý ze střední a východní Severní Ameriky nemá problémy s porézností a může být zpracován řezáním. Výtěžnost sudových dužin vyrobených pilařským zpracováním je výrazně vyšší oproti výrobě štípáním. Dalším faktorem, který významně ovlivňuje výtěžnost, jsou přísné normy týkající se kvality vstupního materiálu (suky, vady).

Výtěžnost sloupů, tyčí, pilotů a výřezů pro stavbu domů je ovlivněna frézovacím procesem, kterým se odstraňují boule a výčnělky a zakulacuje se profil. Kromě toho je část těchto výrobků frézována za účelem odstranění sbíhavosti a tím vzniká ztráta suroviny zhruba 10–40 % v závislosti na průměru a délce výrobku. Pro malé průměry větších délek platí horní hranice intervalu (40 %) a pro větší průměry s kratší délkou platí dolní hranice intervalu (10 %).

Šindele jsou obecně používány jako střešní krytina nebo obklady vnějších stěn. Štípané šindele (shakes) jsou rozštípnuty na jedné nebo obou stranách. Při výrobě řezaných šindelů (shingles) dochází na rozdíl od štípaných šindelů ke ztrátám vstupní suroviny ve formě pilin. Pro šindele je důležitá především schopnost penetrace. Proto jsou normy kvality přísné na výskyt suků a jiných možných míst průsaku vody, takže významná část výchozí suroviny není vhodná pro výrobu šindelů a končí jako odpad.

Zjišťování množství

Sudové dužiny, užitkové sloupy, tyče, piloty a výřezy pro stavbu domů jsou vyráběny podle přísné specifikace, tím pádem je jednoduše možné přepočítat standardizované kusy na objem.

To ale není případ šindelů, které jsou měřeny na základě plošné pokryvnosti. V Severní Americe je jednotkou „čtverec“, který odpovídá příslušnému množství šindelů k pokrytí 100 čtverečných stop (9,29 m2). V Evropě je jednotkou m2 pokrytí. Přepočet šindelů z plošného údaje na ekvivalent masivního dřeva nejde provést přímo, protože existuje mnoho kombinací podle klasifikace výrobku, tloušťky, sbíhavosti, šířky, délky a překryvu. Navíc je nutné brát v úvahu nepravidelnost tloušťky u štípaných šindelů.

Hmotnost

Stejně jako u ostatních výrobků ze dřeva je poměr hmotnosti a objemu ovlivněn hustotou, vlhkostí a sesycháním dřeva. Při použití metodiky uvedené u řeziva pro výpočet teoretické hmotnosti výrobku je důležité vzít v úvahu, že většina frézovaných a štípaných výrobků musí být ošetřena proti napadení houbami, dřevokazným hmyzem nebo měkkýši. Impregnované sloupy a tyče mají přibližně o 160 kg/m3 vyšší objemovou hmotnost díky ošetření dřeva. Pokud tedy uvažujeme hustotu dřeva 600 kg/m3, pak impregnované sloupy budou mít objemovou hmotnost přibližně 760 kg/m3. Také šindele jsou často ošetřeny proti houbám a požáru, což zvyšuje jejich hmotnost.

Materiálová bilance

Kromě štěpky, pilin a hoblin může být vedlejším produktem výroby sudových dužin i řezivo. Některé ze zbytků při výrobě dužin mohou najít uplatnění ve vinařství, a to ve formě štěpky nebo dříví, které se používají k ochucení vína vyráběného v sudech, které nejsou z dubového dřeva.

U sloupů, tyčí, pilotů a výřezů pro stavbu domů není povolena žádná hniloba, zakřivení nebo příliš velké suky. Odstraněním těchto vad se zmenšuje výtěžnost těchto výrobků a zvyšuje se podíl sekundárních výrobků, jako je štěpka a dřevo pro energetické účely.

Hartman et al. (1981) uvádí následující materiálovou bilanci pro výrobu šindelů:

40 % šindelů, 27 % zbytků masivního dřeva a 33 % pilin. Briggs (1994) cituje nepublikovanou studii a uvádí pouze 24% výtěžnost u řezaných šindelů a 53% výtěžnost u štípaných šindelů. Je pravděpodobné, že tento velký rozdíl v materiálových bilancích může být výsledkem rozdílnosti kvality vstupní suroviny, která se periodicky mění v závislosti na nabídce, poptávce a konkurenci s jinými sektory, jako je pilařský sektor.

Autoři:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Ing. Michal Synek

ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.