Mezinárodní rok lesů v Německu

Dirk Schmechel

Mezinárodní rok lesů je do jisté míry výzvou pro všechny, kteří mají odpovědnost za lesy a lesnictví. Ze studie EU „Veřejné vnímání lesa a lesnictví“ (viz LP 8/2010) vyplývá, že na rozdíl od velmi pozitivního vnímání lesa a dřeva jako suroviny, je na kácení lesů často nahlíženo velmi kriticky. Práce s veřejností v oblasti lesnictví, co se Evropy týká, ukazuje, že ne vždy je jasné co a jakým způsobem komunikovat, co rozumí lesník pod pojmem obhospodařování lesa, nebo co vše zahrnuje udržitelnost v lesnictví.

Bude Mezinárodní rok lesů opravdu pro lidi?

Co je příčinou tohoto stavu? Je možné, že občan nerozumí poselstvím, která lesníci předávají veřejnosti? Vysvětlujeme lidem, jaký význam pro ně má les a těžba? Umíme reagovat na potřeby a dotazy lidí, nebo jim chceme především sdělit náš pohled na danou věc?

Berme Mezinárodní rok lesů jako příklad pro strategickou cíleně orientovanou práci s veřejností: Závěry OSN vyzdvihují především trvale udržitelné hospodaření v lesích. Pod mottem „Lesy pro lidi“ se formulují poselství, jako např. „Lesy a trvale udržitelné hospodaření významně přispívá k udržitel-nému rozvoji. Udržitelné hospodaření je nezbytné ve všech typech lesních ekosystémů.“ Ale proč je nezbytné? Proč je pro člověka tak důležité? Tyto otázky musí být zodpovězeny tak, aby vysvětlení odpovídalo dané zemi. Odpovědi se mohou regionálně lišit, a to na základě existujících rozdílů. Prvním krokem k nasměrování práce s veřejností jsou jasné cíle a srozumitelně formulovaná poselství.

Témata Mezinárodního roku lesů

Celoněmecká kampaň Mezinárodního roku lesů formuluje tyto tři cíle:

- Zaměřit větší pozornost na téma lesa a jeho obhospodařování trvale udržitelným způsobem,

- ohodnotit/ocenit les, a to zejména z pohledu jeho trvale udržitelného obhospodařování a dřeva jako obnovitelné suroviny,

- motivovat ke spolupráci organizace zaměřené na lesnictví.

Na základě těchto cílů bylo vypracováno pět základních poselství, která jsou požívána podle typu organizace a cílové skupiny:

- Lesy jsou důležité pro nás – lidi!

- Produkty a služby lesů zajišťují kvalitu života a budoucnost!

- Trvale udržitelné obhospodařování lesů pracuje pro přírodu!

- Vlastník lesa, subjekty působící v lesním hospodářství, stát a společnost nesou zodpovědnost za naše lesy!

- Každý může udělat něco pro les!

Spolkové ministerstvo spustilo program „Les jako kulturní dědictví“, jenž je na jedné straně jednotným mottem pro všechny akce k Mezinárodnímu roku lesů, na straně druhé se pod ním sdružují všechny zainteresované organizace. Reklamní agenturou byly navrženy emocionálně podbarvené slogany jako např. „Bez nich by Kolumbus neobjevil Ameriku“, „Bez nich by byl Stradivari nezaměstnaný“, „Bez nich by byli bratři Grimmové němí“. Byly vyrobeny a instalovány plakáty, postery, bannery a další. Způsob jejich využití závisí na druhu akce.

Příklady aktivit

V Bavorsku byla navíc založena iniciativa www.forstwirtschaftleben.de. Jejím cílem je podpořit informačně-komunikační platformu a díky online kalendáři zajistit „reklamu“ pro akce bavorského svazu vlastníků lesa, bavorského rolnického svazu, bavorských státních lesů, lesních správ a dalších lesnických a mimo resortních svazů a organizací.

Dohromady je naplánováno více než 150 akcí. Dovolím si krátký popis těch klíčových:

- Při zahajovací akci v Bavorsku v rámci bavorského zemského dne byly na začátku roku spuštěny tzv. „hodiny přírůstu“, které od 1. 1. 2011 měří objem přirostlého dřeva v m3 v Bavorsku.

- Společně se státním zemským archivem vznikla výstava „Dějiny lesa“ o historii lesa a myslivosti v Bavorsku. Výstava poukazuje na běh času z různých úhlů pohledu.

- Letos proběhl již 12. ročník Týdne lesa, a to pod heslem „Rok lesů“. Týden lesa začal 25. 6. „Dlouhou nocí lesa“. Na programu se podílí více lesnických subjektů.

- Polovina července byla ve znamení lesního divadla (v přírodě), kterého se zúčastnil bavorský předseda vlády Horst Seehofer.

- 6. mezinárodní kongres lesní pedagogiky ve Freisingu (25.– 27. 7.) byl pořádán ve spolupráci podskupiny pro lesní pedagogiku Forest Commincators Network a spolkového svazu Schuitzgemeinschaft Deutscher Wald. Ústředním heslem kongresu byla „Lesní pedagogika – mysli globálně, jednej lokálně“.

- Koncem roku bude v obrazárně moderního umění v Mnichově zahájena výstava „Stavíme ze dřeva – cesta budoucnosti“. Půjde o spolupráci několika muzeí, technické univerzity v Mnichově, architektů a lidí spojených s dřevařským oborem.

- Bavorským vzorovým projektem pro celé území Německa je centrum „Udržitelnosti lesního hospodářství“ ve Steigerwaldu. Centrum má přispět k lepšímu pochopení využití lesa trvale udržitelným způsobem. Na jeho vzniku se podílí řada organizací, a to nejen z lesnického sektoru. Veřejnosti budou přiblíženy všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, ekologický a sociální.

Mezinárodní rok lesů je příležitost

Naše lesy jsou fascinujícím přírodním prostorem, živým hospodářským odvětvím, zdrojem kulturní identity. Služby a funkce lesa jsou rozmanité a živoucí jako les sám. Lesníci a vlastníci lesa musí využít Mezinárodního roku lesů jako jedinečnou šanci, která se nemusí opakovat. Měli by v lidech vzbudit zájem o les a nastartovat porozumění jeho smyslu. Lesníci a vlastníci lesa nezodpovídají pouze za les a jeho obhospodařování, ale jsou zároveň garanty toho, jaké budou „Lesy pro lidi“ v budoucnu!

Podle německého článku pana Dirka Schmechela, zástupce ředitele sekce pro lesní pedagogiku, PR a mezinárodní spolupráci na Bavorském ministerstvu pro výživu, zemědělství a lesnictví, připravila Ing. Pavlína Vašičková,

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.