Mezinárodní workshop o využití dálkového průzkumu Země v lesnictví

Filip Hájek

Ve dnech 2. a 3. června 2011 proběhl v prostorách Národní technické knihovny v Praze mezinárodní workshop zájmové skupiny EARSeL zaměřené na lesnictví. Akce byla uspřádána v rámci každoročního sympozia Evropské asociace pracovišť dálkového průzkumu Země (EARSeL). Workshopu se zúčastnilo 70 odborníků z 24 zemí.

EARSeL a lesnictví

Asociace EARSeL sdružuje pracoviště dálkového průzkumu Země (DPZ) v Evropě jak z akademického, tak i komerčně-průmyslového sektoru již od roku 1977. Výzkumné snahy asociace jsou soustředěny do tzv. speciálních zájmových skupin (Special Interest Groups – SIGs), které představují prostředek k porozumění a hodnocení hlavních problémů a jejich dopadů na evropskou veřejnost. Skupina Forestry se zaměřuje na vývoj lesnických aplikací DPZ a spolupracuje s podobně zaměřenými skupinami v organizacích IUFRO (Mezinárodní sdružení lesnických výzkumných organizací) a ISPRS (Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a DPZ).

Počátkem roku 2010 byl Filip Hájek, vedoucí pracoviště fotogrammetrie a DPZ na pobočce ÚHÚL ve Frýdku-Místku, jmenován předsedou speciální zájmové skupiny EARSeL Forestry SIG. Spolu s kolegou Piotrem Wezykem (lesnická fakulta v Krakově) se rozhodli zorganizovat workshop s myšlenkou propojit vědeckou komunitu s lidmi z lesnické praxe a vytvořit tak společné fórum pro prezentaci a lepší porozumění operativních metod DPZ v lesnictví, se záměrem celkového zlepšení hospodaření a ochrany lesů v Evropě. Dvoudenní program sestával ze 40 ústních příspěvků rozdělených do sedmi tematických sekcí a dále 13 kratších prezentací v sekci posterů. Jednacím jazykem byla angličtina.

Program workshopu

Celou akci otevřela sekce na téma Ekologie, studie vegetace zaměřená na poznatky z analýz stavu vegetace a její reakce vůči měnícím se podmínkám životního prostředí a stresovým faktorům. Po prezentaci posterů s výsledky prací na rozličná témata následovala sekce Aplikace na LIDAR. Využití laseru v hospodářské úpravě lesů dlouhodobě soustřeďuje zájem prakticky zaměřených lesníků. Během dvouhodinové sekce byly předneseny příspěvky o měření pozemním, leteckým i družicovým LIDARem, o modelování dendrometrických a porostních charakteristik porostů. Po obědě jsme měli možnost dozvědět se o moderních postupech mapování stavu lesních ekosystémů na rozsáhlých územích v sekci Monitoring lesa za pomoci hrubého prostorového rozlišení. Družicové hyperspektrální snímky typu MODIS nabízejí pokrytí v kontinentálním měřítku a díky vysokému časovému rozlišení se v posledních letech přibližují běžné praxi. Čtvrteční program uzavřela sekce Ochrana lesa, REDD. Rozsáhlé odlesňování lesních porostů především v tropech je stále ožehavé téma a spolu s problematikou snižování emisí z odlesňování a degradace lesních ekosystémů představují další pole využití metod dálkového průzkumu.

V pátek ráno pokračoval workshop neméně zajímavým obsahem. První dopolední sekce Hyperspektrální, radarová data a modelování se zaměřila především na nejnovější poznatky na poli tzv. kvantitativního DPZ. Zde je cílem získání (bio)chemických či strukturálních parametrů povrchu vegetace. Tyto parametry lze poté komplexně hodnotit a vztáhnout např. k aktuálnímu zdravotnímu stavu, množství biomasy atp. Druhým nosným tématem sekce byly radarové snímky. V případě radarového DPZ se (podobně jako u laserů) využívá aktivního měření pro hodnocení výšky a strukturních parametrů porostů.

Z pohledu pracovníků vývojového týmu Národní inventarizace lesů (NIL) byla pomyslným vrcholem workshopu sekce na téma Inventarizace lesů, kterou vedl Radim Adolt, vedoucí Analytického centra NIL na pobočce ÚHÚL v Kroměříži. V rámci této části zazněly příspěvky předních odborníků z několika renomovaných pracovišť NIL v Evropě. Velmi inspirativní byly především výsledky stereo analýz pro modelování povrchu korun (výšky porostů) či mapování dřevin z digitálních leteckých snímků od kolegů ze švýcarského institutu WSL. Filip Hájek prezentoval způsob využití digitální fotogrammetrie a výstupů analýzy družicových snímků DPZ v 2. etapě NIL v ČR. Dvoudenní program uzavřela odpolední sekce na téma Ekologie, biodiverzita a ochrana lesa, kde mimo jiné zazněly příspěvky o detekci obnovy po lesních požárech a mapování lesních biotopů metodou objektové analýzy obrazu.

Závěrem

Na závěr lze konstatovat, že se pražský EARSeL workshop zaměřený na lesnický DPZ vydařil. Ze strany účastníků byla cítit spokojenost jak s obsahovou kvalitou příspěvků, tak s organizací, hladkým průběhem celé akce a celkově dobrou atmosférou. Budeme doufat, že podobně kvalitních akcí bude v České republice přibývat.

Autor:

Ing. Filip Hájek, Ph.D.

ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.