Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 3 (2009)

Úvodník 3/2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
úvodník do březnového čísla našeho časopisu píši ještě plný dojmů z dortmundského veletrhu Jagd und Hund. Přestože návštěva některého ze zahraničních mysliveckých veletrhů je každý rok obvyklou součástí redakční práce a veletrhy jsou si dost podobné, vždy se na reportáž těším. Pokaždé lze totiž v záplavě nabídky zboží, v pestrém doprovodném programu či při diskusi s návštěvníky objevit nějakou zajímavost či detail, získat inspiraci.


Natáčet Tisíc let české myslivosti mě baví

Ing. David Vaca, Ph.D.

V únorovém čísle Světa myslivosti jsme věnovali pozornost televizním pořadům pro myslivce v zahraničí, především slovenské relaci Halali. Tento oblíbený pořad běží již desátým rokem. Malé výročí oslaví letos v květnu pořad Tisíc let české myslivosti – bude to rok, co Česká televize odvysílala první díl. I když se pořad nevysílá každý týden, dokázal získat početnou skupinu diváků, podle slov tvůrců nejen z řad myslivců. Na zákulisí jeho přípravy jsme se zeptali Jana Mudry – kameramana, střihače a režiséra v jedné osobě.

Pořad je úspěšný, ČT má zájem o další spolupráci

Ing. David Vaca, Ph.D.

Producentem pořadu Tisíc let české myslivosti je Českomoravská myslivecká jednota. Jejímu jednateli Ing. Jaroslavu Kostečkovi, Ph.D., který je i „hlavou“ projektu, jsme položili několik otázek souvisejících se spoluprácí ČMMJ s Českou televizí, s podobou pořadu, jeho financováním a ohlasy u diváků.

Veletrh „Jagd und Hund 2009“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Letošní ročník myslivecko-rybářského prodejního veletrhu Jagd und Hund, který se konal ve dnech 3.–8. února na výstavišti v Dortmundu, potvrdil vedoucí pozici tohoto podniku mezi oborovými veletrhy v Evropě. Do metropole Porýní-Vestfálska přijelo navzdory světové ekonomické krizi nabídnout své zboží 653 vystavovatelů a 35 států světa. Pro ČR měl 28. ročník veletrhu zvláštní nádech – byli jsme jeho partnerským státem.

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů 2009 má českého vítěze!

Ing. David Vaca, Ph.D.

Součástí doprovodného programu dortmundského veletrhu Jagd und Hund bylo v sobotu 7. února XI. mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Tři naši vábiči, Lubomír Doležal, Jan Brtník a Jan Čepek, kteří se do soutěže kvalifikovali, přijeli do Dortmundu s cílem předvést co nejlepší výkon a pokusit se obhájit loňské vítězství Michala Frančeho a výborná umístění dalších našich borců na ME 2008 na Ohradě. Jak se ukázalo, misi se podařilo splnit …

Kde se líhnou mistři …

Ing. Karel Lankaš

Na XI. mistrovství Evropy (ME) ve vábení jelenů zvítězili jednoznačně Češi. Jak je uvedeno v reportáži z Dortmundu, první místo obsadil student 4. ročníku šluknovské lesnické školy Jan Brtník a v soutěži se neztratili ani další dva členové našeho družstva. Umístění tří členů české výpravy mezi šesti finalisty dává jednoznačnou odpověď na otázku, které družstvo bylo nejlepší. S novopečeným mistrem Evropy se znám několik let z pozice pedagoga na Střední lesnické škole Šluknov (dnes Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově). Využil jsem „domácího“ prostředí a spíše z pozice mysliveckého kolegy než učitele myslivosti jsem ho po jeho návratu do školy požádal o krátký rozhovor.

Za šluknovskými vábiči jelenů

Redakce

Jan Brtník není jediným studentem SLŠ a SOŠL Šluknov, který se věnuje vábení jelenů. V loňském roce jsme spolu s ním mohli na soutěžích vidět také jeho dva spolužáky – Lukáše Janatu a Jiřího Hauera. Tento trojlístek se stal na šluknovské lesnické škole příkladem pro další žáky, kteří se s podporou učitelů myslivosti začali vábení rovněž věnovat.

Kolik spárkaté zvěře máme v honitbě?

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Tak se jmenuje útlá knížka, která vyjde zanedlouho v nakladatelství Lesnická práce. Publikace, která je věnována výhradně metodám zjišťování početnosti spárkaté zvěře, je dílem anglických zoologů, kteří se mnoho let opakovaně snažili zjistit, kolik zvěře žije ve skutečnosti na určitém území. Používali k tomu různé metody, často velmi sofistikované.   Porovnávali jejich přesnost, upravovali je a snažili se najít ty nejprůkaznější. Knížka je strohou vědeckou publikací plnou vzorců, jednoznačných vyjádření a jasně formulovaných závěrů. Přesto by se měla stát nezbytnou pomůckou každého, kdo se snaží chovat spárkatou zvěř. Každý myslivecký hospodář, než začne rutinně vyplňovat plán chovu a lovu spárkaté zvěře, by měl alespoň nahlédnout na její stránky, aby zjistil, jak obtížné je spočítat zvěř v honitbě, tedy získat základní údaj, od něhož se odvíjí vše, co souvisí s chovem a lovem daného druhu.

Antikoncepce pro černou zvěř na obzoru?

-ik

Redukce vysokých a stále se zvyšujících stavů černé zvěře se myslivcům vymkla z ruky a zdá se, že pouhým lovem se už nedá řešit. Přemnožená divoká prasata působí velké škody v zemědělství a pronikají do okrajových čtvrtí měst, do parků a zahrádkářských kolonií. Některé honitby v zahraničí již nelze pronajmout kvůli vysokým náhradám za škody způsobené zvěří. Stoupá nebezpečí opětovného propuknutí moru prasat. Ochránci přírody mají také výhrady, protože černá hubí ptactvo hnízdící na zemi.

Možnosti určování věku krkonošských jelenů Budenzovou metodou

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D., Jan Chrz, Josef Jon

Nyní, v období přehlídek trofejí, se do popředí opět dostává diskuse o způsobech hodnocení věku ulovené zvěře a spolehlivých metodách dostupných široké myslivecké veřejnosti. Mnozí myslivci projevují zájem seznámit se se vzorovými sériemi dolních čelistí spárkaté zvěře, chtějí vidět opotřebení chrupu typické pro jednotlivé roky dosaženého věku. Právem očekávají pomoc u členů hodnotitelských komisí. Jsou jejich žádosti vyslyšeny?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku