Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 7 (2009)

Úvodník 7/2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

čím jiným začít tento úvodník než ohlédnutím za veletrhem Natura viva 2009, jehož součástí byla národní přehlídka trofejí, tedy akce, která se koná jednou za pět let. Je pravda, že odstup od minulé národní přehlídky byl o rok kratší, ale to nic nemění na významu, který se této akci všeobecně přikládá.

Natura viva 2009 - letos s národní přehlídkou trofejí

Ing. David Vaca, Ph.D.

Náš největší (a jediný) myslivecký veletrh – Natura viva – slaví v letošním roce půlkulaté narozeniny. V pořadí již 15. ročník populární akce, na kterou se do Lysé nad Labem každoročně sjíždějí myslivci z celé republiky, po čtyřech letech obohatila národní přehlídka trofejí. „Velkou“ Naturu vivu, jak se veletrhu neformálně říká, pokud je jeho součástí národní přehlídka trofejí, pořadatelé rozložili do sedmi dnů (24.–30. května).

Xcell Slovensko – inseminační stanice pro jeleny, daňky a muflony

Ing. Jaroslav Pokorádi, Ph.D.

Před dvěma lety, 25. 7. 2007, jsme se dočkali něčeho, co v novodobé historii chovu zvířat v Evropě nemá obdoby. Na Slovensko se podařilo úspěšně a bez ztrát dovézt 50 kusů jelení zvěře z farmového chovu na Novém Zélandu, čímž byl položen základní stavební kámen pro vznik inseminační stanice pro jelena lesního a později i pro daňka evropského a muflona. Rád bych se v tomto článku zmínil o smyslu a cílích našeho pracoviště, které by mělo sloužit všem, kteří pochopili trend 21. století v chovu zvěře.

Je to ještě myslivost?

V posledních letech se stále silněji prolíná chov zvěře ve volných honitbách, oborách a na farmách. Ve farmových chovech přitom dochází vlivem vývoje vědy a výzkumu k aplikaci nejmodernějších metod plemenitby a tyto postupy se přenášejí – přímo nebo nepřímo – i do myslivosti (především produkce silných trofejí). Výsledkem je stále silnější narušování systému hodnocení trofejí (nejsou záruky o jednoznačnosti původu lovené zvěře). Co to do budoucna přinese? Zmenšení zájmu o lov trofejové zvěře obecně, nebo naopak přijetí těchto postupů myslivci a další prohloubení komercionalizace myslivosti? Jak je to však s obecnými principy myslivosti? Na jedné straně máme zvěř chovanou v malých oborách, podléhající přísnému „šlechtitelskému“ dohledu s cílem maximálního využití jejího potenciálu, na straně druhé deklarujeme myslivost jako péči o volně žijící populace zvěře s odkazem na principy trvalé udržitelnosti. Respondentům v naší anketě jsme položili následující otázku: Co ještě je a co již není myslivost?

Přenechání odstřelu zvěře a daňové povinnosti

Ing. Pavel Adam

Bezplatné přenechání odstřelu nejčastěji trofejové zvěře uživatelem honitby druhé osobě nebylo a není nic neobvyklého. Soukromé firmy mající v pronájmu honitby využívají této možnosti k upevňování vztahů se svými obchodními partnery a klienty, státní podniky poskytují odstřel trofejové zvěře významným státním hostům či jubilantům z řad svých zaměstnanců, myslivecká sdružení zvou na lov trofejové zvěře své hosty apod. Málokoho však napadne, že takové přenechání odstřelu podléhá v některých případech daňové povinnosti.

Vítané druhy, či vetřelci? (II.) – Ptáci vrubozobí – husice a husy

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

V minulém čísle Světa myslivosti jsme věnovali pozornost nepůvodním druhů ptačí fauny v naší přírodě – ptákům hrabavým – z hlediska jejich působení na využívané biotopy. Další velkou skupinou ptáků, kteří k nám byli buď introdukováni, nebo do našich končin zalétávají, a mají význam z mysliveckého hlediska, jsou ptáci vrubozobí. V tomto článku se zaměříme na husice a husy.

Srnčí zvěř v době říje

Pavel Scherer

Rok co rok většina myslivců netrpělivě očekává přelom července a srpna, neboť si nechtějí nechat ujít srnčí říji. Na její průběh má vliv řada faktorů, takže někdy se její projevy objeví dříve, jindy naopak později, někdy více, jindy méně intenzivně. Pozornost myslivců však poutají vždy stejně …

Vábení srnců – vyzkoušejte to nově!

Petr Joo

Dny se prodlužují, noci se krátí a brzy již nastane pro mnohé z nás svátek lovu, jímž je srnčí říje. Horké léto s rány, kdy se příroda koupe v rose, či s teplými večery tvoří nádhernou kulisu k pozorování a lovu srnců. Pro mnohé myslivce je to vrchol lovecké sezony, na který se těší a připravují celý rok. Ti konzervativnější opráší svou starou vábničku, ale ti zvídavější, kteří rádi zkouší nové věci, se možná začnou pídit po něčem novém – v našem případě po způsobu vábení a vábničkách.

Momenty ze srnčí říje

Robert Hlavica

Červenec je měsícem srnčí říje, při níž není nouze o zajímavé zážitky. Srnčí zvěř je v tomto období aktivní po celý den, takže myslivcům nabízí více příležitostí k pozorování než obvykle. Srnci překonávají velké vzdálenosti za říjnými srnami, takže v honitbě se objeví často neznámí jedinci, kteří po skončení říje opět mizí. Toto období prožívám ve svém domovském mysliveckém sdružení v Policích (okr. Vsetín). V převážně polní honitbě má převahu srnčí a daňčí zvěř, ale ročně ulovíme také kolem deseti divočáků. Kdysi hojná drobná zvěř je bohužel v minimálním početním stavu. Hodně času v honitbě trávím s fotoaparátem.

Rarita roku 2009 – II. kolo

Redakce

Do II. kola soutěže Rarita roku 2009 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej bylo přihlášeno 18 trofejí. S relativně velkým náskokem zvítězila trofej srnce z Krušných hor, nezanedbatelné zastoupení v první desítce měly trofeje z Chrudimska.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku