Záchranný chov kozy bezoárové na Lesní správě Česká Lípa

Ing. Martin Ernst, Ph.D., Ing. Eduard Levý, Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Jiří Švanda, Ing. Jaroslav Junek a Ladislav Masopust

Lesy České republiky, s. p., realizují na území ČR samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty několik záchranných programů na podporu biodiverzity živočichů. Jde např. o oborní chovy bílého jelena a kozy bezoárové, reintrodukce sokola stěhovavého, orla skalního, tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Koza bezoárová (Capra aegagrus) je chována v oboře Vřísek, organizačně spadající pod Lesní správu Česká Lípa.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku