Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 3 (2010)

Úvodník 3/2010

Ing. David Vaca, Ph.D.    

Vážení čtenáři,
asi se shodneme na tom, že odborná literatura by měla patřit k „povinné výbavě“ každého myslivce. Někdo si vystačí s knihami, z nichž se učil ke zkoušce z myslivosti, jiný bedlivě sleduje knižní novinky a průběžně doplňuje svou knihovnu. V některých případech přeroste touha po knihách ve sběratelskou vášeň a dotyčný navštěvuje kromě knihkupectví též antikvariáty. Odbornou mysliveckou literaturu, zejména její současnou produkci, jsme si vybrali jako téma pro březnové číslo našeho časopisu. Třetí kalendářní měsíc letošního roku se pro zamyšlení nad knihami ostatně přímo nabízel – před 55 lety byl u nás březen poprvé vyhlášen Měsícem knihy.

Nad naší odbornou mysliveckou literaturou

Ing. Ctirad Rakušan

Myslivecká literatura tvoří pestré spektrum, zahrnující jak literaturu odbornou, tak tzv. mysliveckou beletrii, patřící do přírodní prózy. V článku se budeme zabývat první z nich.

Co je s českými autory odborné myslivecké literatury?

Redakce

V posledních pěti letech mají mezi vydávanými odbornými knihami pro myslivce zcela jednoznačnou a drtivou převahu překlady německých titulů. Původní domácí odborná literatura je v útlumu, publikačně aktivních autorů je jako šafránu. Jde o momentální trend, nebo o jev, s nímž lze počítat i do budoucna? Otázky související s nakladatelskou činností na poli odborné myslivecké literatury jsme položili představitelům dvou domácích vydavatelství, která se věnují kromě jiného vydávání odborných publikací pro myslivce.

Jaká je úroveň současné odborné myslivecké literatury?

Redakce

Každoročně se na našem knižním trhu objeví vedle mnoha beletristicky laděných titulů i několik odborných knih pro myslivce. Redakce oslovila několik respondentů, jimž položila následující otázky:

1.Jaká je podle Vašeho mínění úroveň současné odborné myslivecké literatury, která u nás vychází?
2.Ke které knize se rád vracíte?

Péče o drobnou zvěř přináší výsledky – honitba Žabčice-Unkovice

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Pryč jsou časy, kdy se na dnešní dobu neuvěřitelné stavy zaječí zvěře udržovaly tak nějak „samy od sebe“. V první polovině 70. let minulého století se lovil více než desetinásobek drobné zvěře než dnes. Přes obrovský úbytek zajíců, daný kombinací mnoha příčin (změna zemědělského hospodaření, více predátorů, vyšší stavy černé zvěře, doprava) se ale i dnes dají stavy drobné vrátit na velmi dobrou úroveň – ovšem za předpokladu velmi intenzivní péče. O tom, a ještě o mnohém jiném jsme hovořili s Petrem Ludínem ml., předsedou Mysliveckého sdružení Žabčice-Unkovice (okr. Brno-venkov).

Způsoby zjišťování věku zajíců

Oldřich a Jozefína Kučerovi

Analýza věku zajíců na výřadech, resp. výložích, prováděná začátkem listopadu, je jedním ze základních předpokladů pro sledování populační dynamiky zaječí zvěře v daném roce a pro plánování lovu v následujícím mysliveckém období. Získané poznatky o věku ulovených zajíců slouží mysliveckému hospodáři také jako pomocný ukazatel při rozhodování o tom, zda pokračovat v lovu zajíců, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Důsledným uplatňováním analýzy věku získáme množství potřebných informací nejen o zajíci samém, ale také o tom, jaká byla jeho reprodukce v daném roce.

Záchranný chov kozy bezoárové na Lesní správě Česká Lípa

Ing. Martin Ernst, Ph.D., Ing. Eduard Levý, Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Jiří Švanda, Ing. Jaroslav Junek a Ladislav Masopust

Lesy České republiky, s. p., realizují na území ČR samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty několik záchranných programů na podporu biodiverzity živočichů. Jde např. o oborní chovy bílého jelena a kozy bezoárové, reintrodukce sokola stěhovavého, orla skalního, tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Koza bezoárová (Capra aegagrus) je chována v oboře Vřísek, organizačně spadající pod Lesní správu Česká Lípa.

Slovenská myslivecká komora byla ustavena

Ing. David Vaca, Ph.D.

Nový slovenský zákon o myslivosti, o němž Svět myslivosti detailně informoval v číslech 9 a 10/2009, přinesl mimo jiné zřízení Slovenské myslivecké komory (SMK) jakožto nového profesního sdružení, jemuž budou svěřeny i některé působnosti dosud vykonávané státní správou myslivosti. Ustavující sněm SMK, v níž je členství povinné pro všechny myslivecké organizace a držitele loveckých lístků na Slovensku, proběhl 23. ledna t. r. v Nitře. Na podrobnosti jsme se zeptali prezidenta Slovenského mysliveckého svazu Ing. Tibora Lebockého, jenž byl na ustavujícím sněmu většinou hlasů zvolen prezidentem SMK.

ötzi, lovec z ledovce

Ing. Ctirad Rakušan

Snad si na to vzpomínáte: je tomu již více než 18 let, co Evropu vzrušila zpráva, že v jižních Tyrolích v ötztálských Alpách byla v ledovci nalezena mužská mrtvola. Později se ukázalo, že k smrti došlo více než před 5000 lety. Zemřelému bylo podle místa, kde byl nalezen, dáno jméno ötzi a vznikly dohady, jak a proč se na ledovec vypravil, zda to byl pastevec, šaman nebo náčelník rodu.

Lov na siky v Irsku

Ing. Petr Ziegrosser

Irsko je pro většinu z nás tajemnou zemí. Je nám známo, že je přibližně stejně velké jako Česká republika, že v něm žije něco málo přes čtyři miliony obyvatel a že tam hodně prší. Líbí se nám irská hudba a víme, že Irové mají tak jako my rádi pivo a navíc pálí dobrou whisky. O tamní zvěři a jejím lovu toho však většinou moc nevíme. A proto některé z nás Irsko tak láká …

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku