Způsoby zjišťování věku zajíců

Oldřich a Jozefína Kučerovi

Analýza věku zajíců na výřadech, resp. výložích, prováděná začátkem listopadu, je jedním ze základních předpokladů pro sledování populační dynamiky zaječí zvěře v daném roce a pro plánování lovu v následujícím mysliveckém období. Získané poznatky o věku ulovených zajíců slouží mysliveckému hospodáři také jako pomocný ukazatel při rozhodování o tom, zda pokračovat v lovu zajíců, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Důsledným uplatňováním analýzy věku získáme množství potřebných informací nejen o zajíci samém, ale také o tom, jaká byla jeho reprodukce v daném roce.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku