Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 6 (2010)

Úvodník 6/2010

Ing. Petr Smutný

Vážení čtenáři,

toto číslo Světa myslivosti se k vám dostává začátkem měsíce června, měsíce myslivosti. Červen nebyl zvolen za měsíc myslivosti náhodou – v přírodě přicházejí na svět nové životy, které často potřebují lidskou péči a ochranu. V červnu si také připomínáme, že myslivci mají jednu velkou povinnost: propagovat svou činnost na veřejnosti a především mezi mládeží. Získáváme tím nové zájemce o myslivost. Především by však akce měly směřovat k „výchově“ veřejnosti, aby byla k myslivosti tolerantnější.

Vznikla Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR – významná platforma v odvětví myslivosti

Ing. Jan Záhorka a Ing. Libor Řehák, Ph.D.

Na zasedání Výkonné rady Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR (dále jen USZM ČR), konaném v pátek 9. dubna t. r. v Praze, byl završen několikaletý proces vytváření společné platformy subjektů, které jsou jakýmkoliv způsobem zainteresovány v odvětví myslivosti. Na tomto zasedání byla definitivně ustavena a schválena USZM ČR, byly zvoleny všechny její orgány a projednány základní výchozí principy pro další činnost.

Aktuálně ke katarální horečce ovcí a přežvýkavé zvěře

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Ve Světě myslivosti č. 6/2008 jsme čtenářům poprvé představili v našich zeměpisných šířkách dosud neznámou virovou nákazu – katarální horečku ovcí (bluetongue, BTV), která byla do října 2006 problémem pouze nejjižnějších států Evropy. Po tomto datu však nastal zlom v příznivé nákazové situaci ve značné části ostatních států západní, střední a severní Evropy včetně ČR. K nákaze jsou podle biologických vlastností viru vnímaví všichni přežvýkavci, v našich podmínkách by jimi mohly být i jejich divoce a volně žijící druhy řazené mezi zvěř. Jak vypadá současná situace s bluetongue v Evropě a u nás celkově jsem se zeptal MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D., pracovníka Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Jihlava a vedoucího Národní referenční laboratoře pro katarální horečku ovcí Státní veterinární správy ČR (SVS ČR).

Konference o hospodaření se zvěří a její ochraně

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Dne 6. května t. r. se na půdě Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu (LF TU Zvolen) uskutečnil v pořadí již XXIII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí s tradičním, všeobjímajícím názvem „Poľovnícky manažment a ochrana zveri“.

O čem se nemluví

Ing. Jiří Zíka

Mnoho se píše a hovoří o stavech zvěře a o škodách, které zvěř působí, méně ale o otázce, která s tím souvisí, a to o ochraně lesa před škodami působenými zvěří. Vystřílet zvěř není jediné řešení. Myslím, že o věci něco vím.

Dvojí jubileum

Ing. et Ing. František Bezděk

Občas míváme štěstí v tom, že se setkáme s výjimečnými lidmi. Vzápětí nás ale přepadne zvláštní myšlenka, že kdybychom je potkali dříve, mohli jsme některé věci ve svém životě udělat úplně jinak, a hned nato přijde touha být v jejich přítomnosti brzy znovu, abychom od nich mohli načerpat životní moudrosti, které nezištně rozdávají s noblesou jim vlastní. Jedním z takových lidí je Adolf Hradecký ze Staré Boleslavi, s nímž se znám (bohužel) jen dvacet let. Je tedy hloupost v následujícím rozhovoru předstírat, že si vykáme. Na úvod prozradím, že právě on je spoluautorem myšlenky, z níž se zrodila soutěž Zlatá srnčí trofej, která letos slaví 40. výročí pořádání (národní kolo proběhne v červenci na Křivoklátě). Protože se současně blíží oslava Adolfových 70. narozenin (29. srpna), bylo dvojí výročí důvodem k návštěvě a zajímavému povídání.

Čtyři dekády Zlaté srnčí trofeje v číslech

Redakce

Soutěž „Zlatá srnčí trofej“ je nejviditelnější aktivitou Českomoravské myslivecké jednoty na poli práce s dětmi a mládeží. Za čtyři desítky let existence prošla vývojem od akce na úrovni okresu po celostátní soutěž dětí se zájmem o myslivost. Po r. 1989 došlo v podstatě z roku na rok k razantnímu poklesu počtu mysliveckých kroužků a počtu dětí do nich zapojených. Současně se snížil i počet účastníků Zlaté srnčí trofeje.

S Hubertem do lesa

Redakce

„Přijměte pozvání k procházkám po Hubertově lese. Dozvíte se nejen to, jak se myslivci starají o zvěř, ale také mnoho zajímavého z naší přírody.“

Co čtou dnešní mladí myslivci?

Ing. Petr Smutný a doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V letošním březnovém čísle Světa myslivosti byly zveřejněny výsledky redakční ankety, v níž respondenti odpovídali na otázky týkající se úrovně současné odborné myslivecké literatury. Skupina oslovených respondentů se skládala z myslivců ve věku od 40 let výše, což odpovídá smyslu ankety – porovnat úroveň dřívější a dnešní literatury. Při diskusi se zástupci redakce nás napadlo, že by bylo zajímavé zjistit, jak se k literatuře staví dnešní mladí myslivci, a tak jsme se rozhodli uspořádat anonymní internetovou anketu mezi studenty vybraných středních a vysokých škol, na nichž se vyučuje myslivost.

Rarita roku 2010 – I. kolo (str. 20-21)

Redakce

Čtenáři, kteří netrpělivě očekávali start čtvrtého ročníku soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, pořádané redakcí Světa myslivosti, se dočkali! V letošním I. kole svedlo souboj o postup do Velkého finále 15 trofejí. Stejně jako v uplynulých letech budou fotografie desítky nejlepších trofejí z každého kola zveřejněny ve Světě myslivosti a stejně tak na konci soutěže i finálové trofeje.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku