Úvodník 9/2010

Ing. Ctirad Rakušan

Vážení čtenáři,

se zářím klepe neodvratně na dveře podzim. Podstatná část doby lovu srnců je již za námi, ale stále ještě máme měsíc na splnění plánu jejich lovu. Významnější však je, že začíná doba lovu srn a srnčat, jejichž odstřel je z hlediska zodpovědného mysliveckého hospodaření ještě důležitější, pohříchu však mnohem méně populární. Zcela specifický je lov srnčat.

Mnozí myslivci vyčkávají s odstřelem srnčat až na poslední chvíli v naději, že hmotnost jejich zvěřiny se do konce roku ještě zvýší. Odstřel srnčat začíná v září, ale mnoho myslivců váhá s výstřelem na mladou zvěř také z citových důvodů, neboť pohled na nedospělou zvěř s dětskými znaky a chováním budí jiné pocity než pohled na vyspělou zvěř. Tento jev označují etologové jako „dětské schéma“, kdy vzhled nemluvněte vyvolává v člověku automaticky rodičovské chování. To člověk podvědomě přenáší i na hravá mláďata zvířat, např. štěňata a koťata, někdy i na mláďata zvěře. Těmto pocitům a představám však nesmí myslivec podlehnout a měl by se řídit rozumem.

Ani představa, že pozdějším odstřelem srnčat se zvýší podíl zvěřiny, není správná. Porovnáním hmotnosti ve Švýcarsku ulovených srnčat obojího pohlaví bylo prokázáno, že mezi nimi není téměř žádný rozdíl. Průměrná hmotnost vyvržených srnčat byla v září 8,7 kg, v říjnu 8,9 kg a v listopadu 9,9 kg. To na první pohled svědčí pro pozdější odstřel. Skutečnost je však překvapivě jiná: v podzimních měsících velmi rychle roste kostra srnčat, zvláště páteře a běhů. Navíc větší hmotnost má hustší zimní tělesná pokrývka. A ještě jeden moment je klamný: v zimní srsti se zdají být srnčata větší. Ve skutečnosti je přírůstek na zvěřině nepatrný, zjištěná větší hmotnost jde na vrub kostí a pokryvu těla. Představa, že pozdějším ulovením srnčete se získá více zvěřiny, je tedy naprosto mylná.

Myslivec musí mít na paměti v první řadě zdravotní stav zvěře, správnou věkovou strukturu a poměr pohlaví, rovnováhu mezi početním stavem zvěře a úživností honitby. Z těchto důvodů je silnější zásah do mláďat všech druhů zvěře nezbytností.

S lovem srnčat se má začít hned v září. Sníží se tak ztráty při srážce zvěře s dopravním prostředkem i přirozenou úmrtností, která je vždy u mladé zvěře značně vysoká. Navíc za dobré viditelnosti lze zvěř bezpečněji posoudit. Včasný odstřel slabších srnčat ušetří i jejich matky, protože srnčata sají někdy až do listopadu.

Začátkem podzimu je možné srnčí zvěř také zastihnout během dne. Jakmile začne padat listí, aktivita srnčí zvěře klesá, počasí se zhoršuje a zvěř se skrývá.

Kdo čeká s odstřelem srnčat na listopad nebo dokonce na prosinec, splní odstřel v honitbách s dobrým krytem velmi obtížně. A navíc v té době potřebuje spárkatá zvěř klid.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku