Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 12 (2011)

Jan T. Doležal, zakladatel mysliveckých časopisů

Každý, kdo se začne zabývat dějinami českého mysliveckého časopisectví, musí začít Janem Teodorichem Doležalem, jehož si tento měsíc připomínáme. Na 25. prosince připadá 110. výročí jeho úmrtí.

Raritní jelení trofeje ze Zaly

Ing. Marcel Lehocký

Ve Světě myslivosti č. 11/2011 jsme přinesli reportáž z přehlídky jeleních trofejí uspořádané v říjnu t. r. v maďarské župě Zala – jedné z nejlepších oblastí chovu jelení zvěře v Evropě. Kromě kapitálních trofejí byla na přehlídce k vidění pestrá škála abnormalit, které jistě zaujmou nejen jelenáře.

Barvářské zkoušky honičů versus ustanovení zákona o myslivosti

Ladislav Holeš

V poslední době se často diskutuje o barvářských zkouškách honičů (BZH) jako zkouškách, které nesplňují požadavek zákona o myslivosti, resp. prováděcí vyhlášky, jež stanovuje podrobnosti, za jakých podmínek lze v určitých honitbách používat psy jako lovecky upotřebitelné. Ve svém příspěvku se tento problém pokusím rozebrat a ozřejmit.

Soutěž barvářů O Moravský pohár

Miroslav Gora

Bavorský a hannoverský barvář patří mezi ryze pracovní plemena loveckých psů a specialisty, kteří se na výstavách a akcích převážně společenského charakteru objevují spíše sporadicky. Českomoravský klub chovatelů barvářů, jenž se řadí mezi nejstarší kynologické kluby v ČR, pořádá jednou za dva roky celostátní soutěž barvářů s mezinárodní účastí, na níž se zadává čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT. Jiná soutěž, na níž by barváři mohli získat jakékoliv pracovní ocenění a více se tak zviditelnit, u nás až donedávna neexistovala. Proto se chovatelé barvářů z Moravy v r. 2005 domluvili, že tuto mezeru vyplní pořádáním vlastní soutěže, kterou nazvali „O Moravský pohár“.

64. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

Jiří Studýnka

Hostitelem letošního Memoriálu Františka Vojtěcha (MFV) byla jižní Morava, kraj dobrého vína a domácí pálenky, ale také region s mnohaletou tradicí lovecké kynologie. 64. ročník mezinárodní všestranné soutěže německých krátkosrstých ohařů se konal 17.–18. září t. r. ve Veselí nad Moravou, sedm let poté, co byla tato soutěž uspořádána v sousedních Vnorovech.

Fausti Stefano – brokovnice od tří Grácií (II.)

Ing. Jiří Fencl

V minulém čísle Světa myslivosti jsme se krátce seznámili s historií a současností severoitalské rodinné zbrojovky Fausti, v jejímž čele stojí tři dcery zakladatele firmy Stefana Faustiho. Nyní si podrobněji představíme výrobní sortiment, v němž dominují brokové zbraně.

Kamzíci v Tatranském národním parku a faktory, které je ohrožují

Ing. Pavol Lenko

Zachovalost přírodního bohatství Slovenska je jedinečná. V nejznámějším, nejstarším a turisty nejnavštěvovanějším národní parku, jímž je Tatranský národní park (TANAP), žijí jeho symboly – svišť horský a kamzík horský, svědkové dávných dob, kdy v krajině pod tatranskými štíty ještě žili pratuři, zubři, sobi, ale i další živočišné druhy, které později buď vyhynuly, nebo se kvůli měnícímu se prostředí přesunuly na sever, do oblastí, jež jim nabídly vhodnější podmínky pro život. Svišti a kamzíci zůstali.

Rarita roku 2011 – vyhlášení výsledků

Redakce

Dne 16. listopadu t. r. dospěl do finále V. ročník oblíbené soutěže abnormálních srnčích trofejí Rarita roku, pořádané redakcí Světa myslivosti. Uvedený den jsme naposledy přijímali hlasovací kupóny, jimiž čtenáři vybírali vítěznou trofej letošního soutěžního ročníku. Změna způsobu výběru vítězné trofeje byla velkou novinkou v pravidlech soutěže.

Jelenčice a jak ji zvládnout

Ing. Ctirad Rakušan

Většinu čtenářů nejspíš toto neobvyklé slovo překvapí. Jaký je jeho význam? Jelenice je kůže jelení zvěře, slovensky jelenica znamená laň, ale jelenčice? Pojďme se tedy společně podívat na význam tohoto slova, a zejména na popis stavu, pro nějž je jelenčice charakteristická.

Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (XI.) – krkavcovití

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

V posledním dílu seriálu o naší pernaté zvěři a její početnosti se dostalo na krkavcovité. Zástupci této čeledi patří k největším ptákům z řádu pěvců. Vynikají velkou inteligencí, která se projevuje nejen značnou opatrností a nedůvěřivostí, ale rovněž dovedností napodobovat hlasy jiných ptáků, savců i člověka.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku