Barvářské zkoušky honičů versus ustanovení zákona o myslivosti

Ladislav Holeš

V poslední době se často diskutuje o barvářských zkouškách honičů (BZH) jako zkouškách, které nesplňují požadavek zákona o myslivosti, resp. prováděcí vyhlášky, jež stanovuje podrobnosti, za jakých podmínek lze v určitých honitbách používat psy jako lovecky upotřebitelné. Ve svém příspěvku se tento problém pokusím rozebrat a ozřejmit.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku