Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (I.): Vodní pernatá zvěř – vrubozobí ptáci

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Pojem zvěř je vymezen zákonem a jeho výčet zahrnuje jak druhy lovné, tak hájené. Obecně jsou to druhy ptáků a savců, které jsou myslivecky obhospodařované. V novém seriálu o početnosti pernaté zvěře je zahrnut širší výběr druhů, než je stanoveno naší mysliveckou legislativou, tedy i některé druhy vzácné, chráněné nebo výjimečně se vyskytující, a to především proto, že je lze snadno zaměnit s druhy lovnými. Takové druhy se pak mohou snadno objevit např. na výřadu po lovu kachen.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku