Celostátní seminář „Naše zvěř a myslivost 2012“: Hospodaření v agrární krajině, podpora biodiverzity

Redakce

Naše redakce uspořádala v loňském roce ve spolupráci s několika subjekty první ročník semináře Naše zvěř a myslivost. Hlavním tématem byl telemetrický výzkum zvěře a jeho přínos pro mysliveckou praxi. Díky kooperaci s Lesnickou a dřevařskou fakultou České zemědělské univerzity (LDF ČZU) v Praze a o. s. Dendrologická Dobřichovice se letos podařilo zorganizovat další ročník semináře, tentokrát na téma hospodaření v agrární krajině a podpora biodiverzity. Dvoudenní akci, která se konala ve dnech 6.–7. září v Roztokách u Křivoklátu, finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku