Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 8 (2012)

Lovec a fotograf zvěře

Dalibor Pačes

Každý, kdo se zajímá o přírodu, zvěř a myslivost, se prostřednictvím časopisů, knih či nástěnných kalendářů jistě nejednou setkal s fotografiemi Eduarda Studničky. Jejich autor se v plné svěžesti dne 21. srpna dožívá sedmdesátin. Jubilanta jsme pozvali do redakce a rozhovor s ním zaznamenali pro čtenáře Světa myslivosti.

Už jsem se jen nechtěl dívat na to, jak nám zvěř mizí před očima

David Vaca

Ve Světě myslivosti č. 7/2012 jsme informovali o vzniku petice „Za obnovu zemědělské krajiny“. Redakce našeho časopisu, která byla u zrodu této akce, požádala o rozhovor jednoho z jejích iniciátorů – Josefa Nováka, mysliveckého hospodáře Mysliveckého sdružení Pňov na Nymbursku. Právě on nás s kolegou Antonínem Ředinou začátkem letošního roku kontaktoval s tím, „že už je konečně třeba začít něco dělat …“

Rarita roku 2012 – III. kolo

Redakce

I v čase letních dovolených pokračovala soutěž Rarita roku 2012 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. Do III. kola bylo přihlášeno 21 trofejí (20 z ČR a jedna ze Slovenska). Možná, že pohled na 11 nejlepších vám o něco zrychlí tepovou frekvenci, v období právě probíhající srnčí říje již jistě dost vysokou …

Rok v životě šumavské jelení zvěře – srpen

Pavel Šustr

Léto bývá většinou médií označováno kvůli nedostatku témat za okurkovou sezónu. Podobné je to u šumavské jelení zvěře, jejíž prostorové chování i aktivita nenabízejí příliš zajímavého materiálu k naplnění dalšího pokračování našeho seriálu. Srpen se – podobně jako červenec – coby typický letní měsíc vyznačuje na Šumavě dostatkem potravy. Pro tamní přírodu je v tomto období příznačná vysoká návštěvnost, ať už místními obyvateli či turisty ze vzdálenějších míst, cyklisty, houbaři atd. To jsou v podstatě dva hlavní faktory předurčující chování jelení zvěře v srpnu.

Lov na holuby hřivnáče s pomocí balabánů

Petr Joo

Holub hřivnáč je jedním z atraktivních druhů zvěře, kterou dříve vášnivě lovila i šlechta. V carském Rusku za doby Petra Velikého byl dokonce natolik ceněn, že ho směli lovit pouze nejvyšší hodnostáři a členové carské rodiny. I v současnosti je lov holubů velmi populární. Každý rok se na něj vždy těším, a to nejen kvůli jeho atraktivitě, ale také proto, že se na lov vydávám většinou s jedním nebo dvěma kamarády a vždy jde o příjemně strávený čas.

Úvaha o předkládání trofejí ulovené zvěře v honitbách Rakovnicka

Lukáš Vápeník

Jako pravidelný čtenář odborné myslivecké literatury se průběžně podrobně seznamuji s tím, jak probíhají přehlídky trofejí v různých částech naší republiky, a porovnávám situaci s oblastí okresu Rakovník, kde žiji. Jsem vždy mile překvapen zodpovědným přístupem uživatelů honiteb, kteří předkládají všechny trofeje bez bázně a směšných výmluv. Takový přístup uživatelů honiteb mě vede k zamyšlení nad touto problematikou.

Zamyšlení nad chovatelskými přehlídkami trofejí (z pohledu státní správy)

Milan Slavinger

V současné době se na stránkách našich mysliveckých časopisů často dočítáme o přehlídkách trofejí. Z jiných sdělovacích prostředků se o nich však téměř vůbec nedozvíme, a to jak před jejich konáním, tak v jejich průběhu či po jejich skončení. Myslím si, že je to velká škoda. Sám přehlídky organizuji, takže vím, kolik je kolem nich práce. Upřímně smekám před všemi, kteří přehlídky připravují s láskou, plné nápadů a obětují jim mnoho svého času.

Vliv negativních faktorů prostředí a lovu na populace zajíce polního

Petr Koubek a Pavel Forejtek

Ještě v první polovině 70. let minulého století jsme se mohli pyšnit výřadem více než 1,2 milionu zajíců. Na začátku 90. let jsme jich lovili již pouze 200 tisíc a na konci milénia jsme se „těšili“ z úlovku necelých 40 tisíc. Množství ulovených zajíců v posledních deseti letech jen potvrzuje tragický osud tohoto dříve významného druhu drobné zvěře.

Ceny zvěřiny v lovecké sezóně 2012/2013

Redakce

V srpnu začíná doba lovu většiny spárkaté zvěře. Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos kontaktovali zástupce tuzemských firem zabývajících se výkupem zvěřiny, abychom zjistili, s jakými výkupními cenami mohou uživatelé honiteb v tomto roce počítat. Položili jsme jim jedinou otázku: s jakými výkupními cenami zvěřiny jednotlivých druhů zvěře vstupuje vaše společnost do hlavní lovecké sezóny 2012/2013? Ze zjištěných údajů jsme pro přehlednost sestavili tabulku.

V čem nejčastěji chybujeme při zacházení s ulovenou zvěří

Dalibor Pačes

Nejen stáří, pohlaví, zdravotní stav a kondice zvěře, ale také období, kdy ji lovíme, druh střeliva, umístění střely a v neposlední řadě správné zacházení s úlovkem má významný vliv na kvalitu zvěřiny. Denně se o tom přesvědčují všichni její výkupci a zpracovatelé. O zásadách správného nakládání s ulovenou zvěří před tím, než ji dopravíme do sběrného místa nebo zpracovatelského závodu, jsme hovořili s jednateli společnosti Eurowild Čáslav Editou Hejnou a Jaroslavem Tomáškem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku