Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 10/04

Historie eliminace vztekliny v Evropě

 

{mosimage}

00VEDA

Historie eliminace vztekliny v Evropě

Zpracováno s využitím práce Vitasek, J.: A review of rabies elimination in Europe. Vet. Med. - Czech 2004; 49: 171-185, La

Přestože v naší republice je boj se vzteklinou v současné době velmi úspěšný, v minulosti tomu tak vždy nebylo. Podobná situace panovala, resp. panuje i v dalších evropských státech. I nadále je nutné věnovat této nebezpečné chorobě velkou pozornost, přičemž myslivci sehrávají v procesu kontroly výskytu vztekliny u volně žijících živočichů velmi významnou roli.

Lovy v Namibii

 

00ZAHR

Lovy v Namibii

Podle publikace Jagen in Namibia (2000) zpracoval ing. Petr Ziegrosser, redakčně upraveno a zkráceno

Častým cílem lovců vydávajících se do Afriky je Namibie. Tento stát ležící v jihozápadní části afrického kontinentu nabízí pestrou škálu atraktivních loveckých možností. Podívejme se podrobněji na to, s čím se můžeme při cestě do Namibie setkat a na co se připravit.

VI. mistrovství Evropy ve vábení jelenů

 

{mosimage}

00ZAHR

VI. mistrovství Evropy ve vábení jelenů

Ľubo Kľúčik

Keszthely, městečko ležící jihozápadně od maďarského Balatonu, bylo ve dnech 27. - 29. srpna t. r. dějištěm VI. ročníku mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Soutěže se zúčastnilo 23 jelenářů z devíti států Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Německo, Rakousko, Ukrajina a Chorvatsko). Mistrem Evropy pro rok 2004 se stal Lázsló Homólya z Maďarska. V jeho patách skončili Slováci Jaroslav Dedič a Róbert Štancel. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Pavel Smejkal na pátém místě.

Dny svatého Huberta ve Svatém Antonu

 

{mosimage}

00ZAHR

Dny svatého Huberta ve Svatém Antonu

Ľubo Kľúčik

Celoslovenským Dnům Svatého Huberta, které se konaly 4. a 5. září tradičně ve Svatém Antonu, i letos přálo počasí. Již 14. ročník této akce navštívilo téměř 15 000 návštěvníků, mezi kterými nechyběl ani slovenský prezident Ivan Gašparovič.

Konečně máme "svůj" televizní pořad! "To mě baví"

 

{mosimage}

00HON

Konečně máme "svůj" televizní pořad! "To mě baví"

Vojtěch Fatka

Jsem velmi rád, že mohu prostřednictvím tohoto článku pozvat čtenáře časopisu Svět myslivosti ke sledování cyklu magazínů To mě baví. Pod tímto názvem se skrývá dvojice pořadů určených nejen myslivcům (Myslivecký magazín) a rybářům (Rybářský magazín), ale všem milovníkům naší přírody. V každém měsíci tak mohou diváci České televize sledovat dvacetiminutový magazín, který - jak všichni tvůrci doufají - přinese spoustu zajímavých informací a reportáží ze současného života myslivců a rybářů.

Revír 2004 - novinka mezi mysliveckými výstavami v Rakousku

 

{mosimage}

00ZAHR

Revír 2004 - novinka mezi mysliveckými výstavami v Rakousku

Ing. David Vaca, Ph.D.

Nabídku rakouských veletrhů určených myslivcům a rybářům v letošním roce obohatil první ročník prodejní výstavy Revír 2004, která se konala v rakouském městě Wels ve dnech 1. - 5. září.

Obora Boubín

 

{mosimage}

00OBOR

Obora Boubín

Ing. Ondřej Kozub

Šumava patří k nejkrásnějším koutům naší republiky. Její lesy obývá mnoho druhů zvěře. V minulosti tomu tak ale vždy nebylo - šumavská příroda prošla různými etapami vývoje s důsledky na výskyt a početnost zvěře. Např. na Vimpersku se Schwarzenbergové, jimž patřilo tamní panství, rozhodli v první polovině 19. století vyřešit problémy s jelení zvěří jejím úplným vystřílením. Koncem 19. století se však k jejímu chovu vrátili, přičemž kolem r. 1900 dali v oblasti Boubína postavit velkou jelení oboru. Dnes na části jejího někdejšího území funguje obora založená v r. 1976 rovněž k chovu jelení zvěře.

Myslivecká výročí - ŘÍJEN

 

{mosimage}

00HON

Myslivecká výročí - ŘÍJEN

Dva kulturní pracovníci

Prvním je prof. dr. Čeněk Zíbrt. Ten se narodil před 140 lety dne 12. října 1864 v Kostelci nad Vltavou. Po studiích na Filosofické fakultě v Praze pracoval jako vrchní ředitel knihovny Národního muzea a později se stal profesorem všeobecné kulturní historie na Univerzitě Karlově. Je znám jako kulturní historik, etnograf a bibliograf, autor nepřehledné řady zvykoslovných a národopisných monografií a jako dlouholetý redaktor časopisu Český lid.

Z našich honiteb

 

{mosimage}

00HON

Z našich honiteb 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ Z HONITEB OKRESU KLATOVY
V kulturním domě v Plánici byly ve dnech 26. 6. - 6. 7. t. r. vystaveny trofeje zvěře ulovené v uplynulém mysliveckém roce v honitbách okresu Klatovy. Tradiční přehlídku uspořádal OMS ČMMJ Klatovy ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Plánice.

ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

Německo: slevy pro myslivce
Německý myslivecký svaz chce pro své členy vyjednat příznivější podmínky při nákupu některých druhů zboží, aby tak zabránil poklesu své členské základny. Proto jedná s řadou firem o rámcové dohodě. A má úspěchy: např. při nákupu automobilů Hyundai mají organizovaní členové slevu 16 %.
Der Anblick, 8/2004, Rš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku